option

H6

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
H6

Description:
Descripction 6

Author:
AG
(Other tests from this author)

Creation Date:
03/04/2021

Category:
Others

Number of questions: 68
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
A què es deu el creixement de la població al primer terç del segle XX a Catalunya? Creixement natural Immigració: anys de la Primera Guerra Mundial i l'Exposició Universal. Procedència de regions veïnes: Aragó, València fins a Múrcia Immigració: anys de la Segona Guerra Mundial i l'Exposició Universal. Procedència de regions veïnes: Aragó, València fins a Múrcia Baixa mortalitat.
Característiques bàsiques de l'agricultura catalana del primer terç del segle XX: Agricultura dedicada al mercat Especialització: ametlla i avellana, fruita, vinya, etc. Creixement de la producció i dels rendiments Agricultura de cultiu sostenible Especialització: cotó, ametlla i vi Reducció de la producció i dels rendiments.
Característiques bàsiques de la indústria catalana al primer terç del segle XX: Renovació tecnològica i energètica. Electrificació de Catalunya amb les conseqüència de la no limitació energètica i possibilitats de nova localització industrial. Diversificació. Es desenvolupen indústries com la química, elèctrica, automobilística.. a més del tèxtil. Boom industrial durant la Primera Guerra Mundial. Boom industrial durant la Segona Guerra Mundial. Centrar-se únicament en la indústria tèxtil.
Quan es va crear la Barcelona Traction, Light and Power i amb quin altre nom es coneix? 1911, La Canadenca 1914, La Canadenca 1911, La Barcelonina 1914, La Barcelonina.
Què caracteritza l'evolució social i política a Catalunya al primer terç del segle XX? Expansió del catalanisme (catalanisme) Una societat desigual i injusta (social) Crisi del sistema polític espanyol (polític) Reducció del catalanisme (catalanisme) Societat igual i justa (social) Desenvolupament del sistema polític espanyol (polític).
Quan es va perdre Cuba? 1898 1899 1900 1901.
Perdre Cuba va significar una crisi profunda per a Espanya... De l'Estat i de consciència De l'Estat i política De l'Estat i social Cap de les anteriors és correcta.
Quin any es van celebrar les eleccions on van sortir diputats de la Lliga Regionalista per Barcelona i quants diputats van sortir? 1901 i 4 diputats 1911 i 4 diputats 1901 i 6 diputats 1911 i 6 diputats.
En què es basava el sistema polític espanyol al inici del segle XX? Alternança en el poder, amb dos partits: el partit conservador i el liberal. Alternança en el poder, amb dos partits: el partit conservador i el d'esquerres. Un únic poder: el partit conservador Cap de les anteriors és correcta.
Gràcies a què es mantenia el sistema polític espanyol d'inicis del segle XX? Frau electoral i caciquisme Únicament frau electoral Únicament caciquisme Frau electoral, caciquisme i manipulació.
Quin any es produeix el incident del Cu - Cut? 1901 1905 1903 1906.
Quan va propugnar el govern espanyol la Llei de jurisdiccions? 1906 1905 1904 1903.
Què es va crear per anar en contra de la Llei de jurisdiccions? Solidaritat Catalana Cu - Cut Mancomunitat de Catalunya República Catalana.
Parts i agrupacions catalanes que van formar Solidaritat Catalana: Lliga Regionalista Carlistes Republicans nacionalistes Partit conservador Partit liberal Lerrouxistes.
Quan es va crear Solidaritat Catalana? 1904 1905 1906 1907.
A quines eleccions a les Corts espanyoles es va presentar Solidaritat Catalana? Abril de 1907 Abril de 1906 Abril de 1905 Abril de 1904.
Quants escons va aconseguir Solidaritat Catalana a les primeres eleccions a les Corts espanyoles a les que es va presentar? 41/44 44/44 40/44 22/44.
Quin era el programa de Solidaritat Catalana? Derogar la Llei de jurisdiccions Aprovar la Llei de jurisdiccions Assolir algunes mesures autonomistes per Catalunya Eliminar algunes mesures autonomistes per Catalunya.
Quin motiu va provocar el final de Solidaritat catalana? La Setmana Tràgica, fet tan violent que va posar en contradicció els membres d'aquesta agrupació tan heterogènia. La Setmana Tràgica, fet que va atacar directament als membres de Solidaritat catalana. La Setmana Tràgica, quan es va dissoldre per anar a lluitar. Cap de les anteriors són correctes.
Quan es va constituir la Mancomunitat Catalana? 6 d'abril de 1914 6 d'abril de 1910 6 d'abril de 1904 6 d'abril de 1900.
Què era la Mancomunitat Catalana? Federació de les quatre diputacions provincials catalanes (ens administratiu). Federació de les quatre diputacions provincials catalanes (institució política). Federació de les tres diputacions provincials catalanes (ens administratiu). Federació de les tres diputacions provincials catalanes (institució política).
Quants eixos va tenir la obra de govern de la Mancomunitat de Catalunya? Tres: obres públiques, formació professional i política lingüística. Dos: obres públiques i formació professional. Dos: formació professional i política lingüística. Tres: obres públiques, formació professional i institucions catalanes.
Qui va dirigir la Mancomunitat Catalana? Enric Prat de la Riba (1914 - 1917) Puig i Cadafalch (1917 - 1923) Francesc Macià (1914 - 1917) Enric Prat de la Riba (1914 - 1917) i Puig i Cadafalch (1917 - 1923).
Qui va ser el primer president de la Mancomunitat de Catalunya? Enric Prat de la Riba Puig i Cadafalch Josep Tarradellas Lluis Companys.
Què va ser la Setmana Tràgica? Insurrecció urbana popular que va tenir lloc a Barcelona i en altres poblacions el juliol de 1909. Insurrecció popular que va tenir lloc a Catalunya i en altres poblacions el juliol de 1909. Insurrecció urbana popular que va tenir lloc a Barcelona i en altres poblacions el juliol de 1919. Insurrecció popular que va tenir lloc a Catalunya i en altres poblacions el juliol de 1919.
Quina va ser la causa de la Setmana Tràgica? Causa directa: Guerra del Marroc i causa de fons: la injustícia social. Causa directa: la injustícia social i causa de fons: Guerra del Marroc. La Guerra del Marroc Cap de les anteriors és correcta.
Quin esdeveniment va desencadenar la Setmana Tràgica? L'embarcament dels reservistes al port de Barcelona (primer: vaga general de protesta, segon: insurrecció popular violenta). L'embarcament dels reservistes al port de Barcelona (primer: insurrecció popular violenta, segon: vaga general de protesta). L'embarcament dels reservistes al port de Tarragona (primer: vaga general de protesta, segon: insurrecció popular violenta). L'embarcament dels reservistes al port de Tarragona (primer: insurrecció popular violenta, segon: vaga general de protesta).
A qui es va responsabilitzar de les revoltes de la Setmana Tràgica, que va finalitzar amb la intervenció de l'exèrcit? Francesc Ferrer i Guàrdia Josep Tarradelles Lluis Companys Enric Prat de la Riba.
Quin va ser el sindicat obrer més important a Catalunya i quan es va fundar? CNT, l'any 1907 CNT, l'any 1910 Solidaritat obrera, l'any 1907 Solidaritat obrera, l'any 1910.
Quan es va crear la Confederació Nacional del Treball (CNT), d'ideologia anarcosindicalista? 1907 1908 1909 1910.
Indica, de les següents, quina és la correcta: Solidaritat obrera es va convertir en Confederació Nacional del Treball La Confederació Nacional del Treball es va convertir en Solidaritat obrera La Mancomunitat de Catalunya es va transformar en Confederació Nacional del Treball La Confederació Nacional del Treball es va convertir en la Mancomunitat de Catalunya.
Quins són els anys del pistolerisme? 1919 - 1923 1917 - 1921 1929 - 1933 Cap de les anteriors és correcta.
Indica quin era el problema dels anys del pistolerisme: Durant la Primera Guerra Mundial hi ha un gran creixement econòmic i industrial que afavoreix els empresaris i la gent de negocis, que van obtenir grans beneficis. Al acabar la guerra, les economies dels països tornen a funcionar i s'atura el boom econòmic a Catalunya. Durant la Segona Guerra Mundial hi ha un gran creixement econòmic i industrial que afavoreix els empresaris i la gent de negocis, que van obtenir grans beneficis. Al començar la guerra, les economies dels països tornen a funcionar i s'atura el boom econòmic a Catalunya.
Per què es produeixen les tensions socials i violència durant els anys del pistolerisme? Crisi de la postguerra Força sindical Revolució bolxevic a Rússia de 1917 Revolució bolxevic a Rússia de 1927 Crisi de la preguerra Patronat sindical.
Indica els anys de la dictadura de Primo de Rivera: 1923 - 1930 1924 - 1930 1923 - 1933 1924 - 1934.
Per què es va originar la dictadura de Primo de Rivera? Crisi de l'Estat, desfetes militars del Marroc i crisi social. Crisi Social, crisi política i crisi de l'Estat Desfetes militars del Marroc i diferents tipus de crisis Cap de les anteriors és correcta.
Quan es va realitzar la Exposició Universal? 1929 1939 1919 1909.
Què aporta la Segona República? Canvi de règim polític. Corregir desigualtats i reforma agrària. Autonomia i Estatut. Reforma militar Educació de masses.
Quan va proclamar Francesc Macià, cap d'ERC, la República Catalana com a Estat integrant de la Federació Ibèrica? 14 d'abril de 1931 14 d'abril de 1934 14 d'abril de 1938 Cap de les anteriors és correcta.
El 17 d'abril de 1931 el nou govern republicà espanyol va enviar tres ministres a Barcelona per negociar amb Macià, arribant als següents acords: Dissolució de la República Catalana, que va ser substituïda per la Generalitat de Catalunya Dissolució de la República Catalana, que va ser substituïda pel Consell de Cent Elaboració d'un Estatut d'autonomia de forma immediata que hauria de ser aprovat per les Corts espanyoles Elaboració d'un Estatut d'autonomia de forma immediata que hauria de ser aprovat pel Parlament.
Quan es va aprovat, per referèndum, l'Estatut del 31 o Estatut de Núria? 2 d'agost de 1931 2 de setembre de 1931 2 de desembre de 1931 Cap de les anteriors és correcta.
Dels següents, quin es va redactar però no es va aprovar ni es va aplicar? Estatut del 31 Estatut del 32.
Relaciona: Parteix del Dret d'autodeterminació Suposa que Espanya serà una república federal Proclama que Catalunya és un Estat autònom dins la República Espanyola Diu que el català és l'idioma oficial a Catalunya No parla del dret d'autodeterminació Espanya és una república unitària Proclama que "Catalunya es constitueix en regió autònoma dins de l'Estat espanyol" Diu que el català, conjuntament amb el castellà, són els idiomes oficials.
El 20 de novembre de 1932 es van realitzar eleccions al Parlament de Catalunya, on ERC va sorgir com a primer partit. Qui va ser proclamat president? Francesc Macià Enric Prat de la Riba Lluis Companys Cap de les anteriors és correcta.
Qui va substituir a Francesc Macià, quan va morir al Nadal de 1933? Lluis Companys Enric Prat de la Riba Francesc Macià va morir al 1936. Cap de les anteriors és correcta.
Quina va ser la llei que va portar més problemes a la relació Estat - Catalunya en l'època de Lluis Companys? Llei de contractes de conreu (conflicte rabassaire) Llei de rabassaires Llei agrícola Cap de les anteriors és correcta.
A quines eleccions generals van votar les dones per primera vegada, en la història d'Espanya? 1930 1931 1932 1933.
Relaciona: Bienni progressista Bienni negre.
Què es va intentar resoldre durant el bienni progressista? Reforma agrària Reforma militar Estatut de Catalunya Relacions amb l'església Constitució republicana de 1931.
Pel febrer de 1936 es van convocar unes eleccions. Els grups polítics es van enquadrar en dos blocs: front d'ordre i front d'esquerres. Qui va guanyar? Front d'ordre, refent tot el que el bienni de dretes havia tirat enrere i fent que les oligarquies comencin a pensar en un cop militar. Front d'esquerres, refent tot el que el bienni de dretes havia tirat enrere i fent que les oligarquies comencin a pensar en un cop militar.
Quina va ser la causa de la Guerra Civil espanyola, que va durar del 1936 al 1939? Sublevació militar contra un govern democràtic legalment constituït. Sublevació militar contra un govern imposat.
Quan es van produir aixecaments militars l'any 1936? 17 i 18 de juliol 17 i 18 de juny 17 i 18 d'agost Cap de les anteriors és correcta.
La Guerra Civil és un episodi històric d'una gran complexitat perquè es tracta d'un procés històric que implica: Guerra entre dos fronts Diverses revolucions a cada àmbit geogràfic Percepció i vivència diferent segons l'espai i el temps Guerra entre tres fronts Una única revolució a tot el territori Mateixa vivència a tot l'estat.
Quina va ser la capital franquista? Burgos Madrid Castella Cap de les anteriors, no hi havia una capital franquista.
Quina va ser la capital militar durant la Guerra Civil espanyola? Salamanca Burgos Madrid València.
Quina va ser la capital republicana durant la Guerra Civil espanyola? 1. Madrid; 2. València; 3. Barcelona 1. Madrid; 2. Barcelona; 3. València 1. València; 2. Madrid; 3. Barcelona 1. València; 2. Barcelona; 3. Madrid.
Característiques de la 1a etapa de la Guerra Civil espanyola: Aturada del cop militar, dualitat de poders, repressió, reorganització econòmica, milícies al front, canvis culturals. Aturada del cop militar, dualitat de poders, reorganització econòmica, milícies al front, canvis culturals. Aturada del cop militar, dualitat de poders, repressió, reorganització social, milícies al front, canvis culturals. Cap de les anteriors és correcta.
Durant la primera etapa de la Guerra Civil espanyola es va donar una dualitat de poders, indica la correcta: El poder legal estava a mans de la Generalitat i ajuntaments, mentre que el poder real el tenia el comitè de milícies antifeixistes. El poder real estava a mans de la Generalitat i ajuntaments, mentre que el poder legal el tenia el comitè de milícies antifeixistes. El poder legal estava a mans de la Generalitat i ajuntaments, mentre que el poder real el tenia el comitè de milícies antifeixistes. Al setembre es dissol el Comitè i, per tant, el poder legal es torna poder real i viceversa. Cap de les anteriors és correcta.
Durant la primera etapa de la Guerra Civil espanyola es va donar una reorganització econòmica. Les empreses eren: Col·lectivitzades Socialitzades Estatalitzades Nacionalitzades.
Què trencarà la segona etapa de la Guerra Civil espanyola? Fets de maig de 1937 Fets de maig de 1938 Fets de maig de 1936 Cap de les anteriors és correcta.
Entre el ... Catalunya queda ja ocupada per les tropes franquistes: gener i febrer del 39 gener i febrer del 38 gener i febrer del 37 Cap de les anteriors és correcta.
De quin govern és seu Barcelona, durant la tercera etapa de la Guerra Civil espanyola? Català Basc Espanyol De tots ells.
El règim franquista va ser sempre una ... Dictadura militar Estat autoritari d'arrels feixistes Estat policial.
Què va comportar el creixement econòmic i la industrialització a Europa durant els anys 60? Demanda de treballadors - emigrants Augment del nivell de vida - turistes Creixement empresarial - guanys Reducció del nivell de vida - turistes Disminució empresarial - guanys.
En referència a la política interior, relacioni: Repressió i estructuració política del règim Nacionalcatolicisme Contradicció entre l'immobilisme polític i els canvis econòmico - socials i generacionals. Augment de la repressió i l'oposició. El règim es vol perpetuar amb Joan Carles com a successor de Franco el 1969 Crisi interior del règim (mort de Carrero Blanco, crisi del Marroc i Malaltia de Franco).
En referència a la política exterior, relacioni: Aliat de Hitler a la Segona Guerra Mundial fins el 1945. Aïllament de 1945 fins a principis dels cinquanta. La guerra freda al món entre el bloc occidental i el bloc comunista força una aliança amb els EUA. El règim era tolerat per les democràcies occidentals però no era del tot acceptat. Aïllament internacional. Caigudes de dictadures grega i portuguesa. El règim mai vist, condemnes del 75.
En referència a l'economia, relacioni: Fam: racionament (cartilles); estraperlo (mercat negre); autarquia. Intents de liberalitzar l'economia a partir de l'obertura exterior: crisis de misèria. Paper de l'opus Dei. És el boom dels anys 60. Crisi econòmica del 73.
En referència a la oposició, relacioni: Nul·la i insignificant a l'interior. Activitat dels Maquis. Institucions a l'exterior amb molt poca efectivitat. Inici d'una oposició important a l'interior (generació de Jordi Pujol) Nova oposició i nova generació: Sindical CCOO, Universitat, Nova Cançó, Església (Concili Vaticà II), Grups polítics clandestins, País Basc (inici ETA) Augment de l'oposició (Assemblea de Catalunya).
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests