option
My Daypo

Audiovizuální žurnalistika

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Audiovizuální žurnalistika

Description:
komplet otázky z 2021

Author:
terezmu
(Other tests from this author)

Creation Date:
13/05/2022

Category:
Others

Number of questions: 40
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Ve kterém z těchto států nemá momentálně Česká televize vlastního stálého zpravodaje nebo vlastní stálou zpravodajku? Rakousko Turecko Čína Velká Británie.
Které z následujících studií je nejstarším regionálním studiem Českého rozhlasu? Brno České Budějovice Ostrava Zlín.
Obrazové a zvukové materiály natočené „na prahu“ domu nebo bytu bez souhlasu natáčené osoby Česká televize: Zveřejňuje bez omezení Nezveřejňuje nikdy Nezveřejňuje, pokud s ohledem na vážný veřejný zájem nepředpokládá, že později už by podobné vyjádření nepořídila Zveřejňuje, pokud se bez nich příspěvek ve vysílání neobejde.
Co je v auditivní tvorbě záběrování? V auditivní tvorbě se s tímto pojmem vůbec nepracuje, jde o specifický pojem související s šířkou obrazu v audiovizuální tvorbě. Jde o pojem inspirovaný audiovizuální tvorbou, přičemž ve zvuku se šířky záběrů rozlišují vzdáleností nahrávaného subjektu od nahrávacího zařízení. Záběrování je specifická metoda střihu, respektive montáže používaná v náročnějších auditivních tvarech.
Na internetu jsou si všichni rovni, nikdo nesmí být upřednostňován na úkor někoho jiného, všichni mají stejný přístup k síti. Tento princip se nazývá: rovnost sítě hypertextualita sítě nepředpojatost sítě neutralita sítě.
ČT24 začala vysílat: 2. května 2005 2. listopadu 2010 2. června 2006 2. dubna 2004.
Ve kterém roce začalo pravidelné rozhlasové vysílání v Československu? 1922 1923 1924 1921.
Webový projekt DVTV začal vysílat v roce: 2012 2014 2013 2015.
Auditivní tvorba se vyjadřuje zvukem, jaké základní podoby tento zvuk má? slovo, ticho, ruch slovo, hudba, ruch slovo, ambient, hluk, hudba, ticho slovo, ticho, ruch, hudba.
Informaci, jejíž původ není znám: Smí Česká televize odvysílat, pokud ji řekne někdo z respondentů Smí Česká televize odvysílat, pokud je už veřejně známá a široce rozšířená Smí Česká televize odvysílat bez omezení Nesmí Česká televize odvysílat.
Pojmem pseudoudálosti se označují: Události založené na dohadech několika politických subjektů, typicky při zavádění nové legislativy Události, které sice ze začátku vypadají dramaticky, ale nakonec se vyřeší prakticky samy, typicky problémy v dopravě Události vytvořené pro novináře, typicky tiskové konference Události, jejichž význam pro publikum je minimální, typicky zahraniční zprávy.
Co je paralelní montáž? Postprodukční metoda vytvářející kompozici, kdy se jednotlivé dějové linky vzájemně proplétají a vytvářejí dojem, že se různé děje odehrávají na různých místech, ale ve stejném čase Postprodukční metoda vytvářející kompozici, kdy se jednotlivé dějové linky vzájemně proplétají a umožňují přímou vzájemnou konfrontaci Postprodukční metoda vytvářející kompozici, kdy se jednotlivé dějové linky vzájemně proplétají nezávisle na sobě, bez souvislosti, jakoby dva filmy v jednom, které si vzájemně kříží cestu, ale míjí se.
Žánr podcast je definovaný jako: Pravidelný audiopořad vytvořený pro online prostředí Vysílání internetových rádií Audio nahrávka doplňující článek na webu Jakýkoli rozhlasový nebo televizní pořad vysílaný na internetu.
Mezi typicky publicistické žánry patří: Publicistická reportáž, publicistický komentář, publicistický live Publicistický rozhovor, publicistický looklive, publicistická reportáž Publicistický rozhovor, publicistická čtená, publicistická beseda Publicistická reportáž, publicistický rozhovor, publicistická beseda.
Mezi tématy Televizních novin v roce 2021 vedly (první tři): zdravotnictví, státní správa, společenské jevy zdravotnictví, státní správa, kalamity a nehody krimi, zdravotnictví, společenské jevy zdravotnictví, společenské jevy, zábava.
Označení JPZ v televizním zpravodajství znamená: jdu-ptám se-zkouším jenom pozitivní zprávy jednoznačně potvrzená zpráva junior politický zpravodaj.
Která z následujících stanic je stanicí Českého rozhlasu? Art B-dur Déčko Jazz Classic.
Nutnost ověřovat informace před zveřejněním na sociálních sítích: Platí stejně jako v televizi, ale jenom když je to možné a neohrozí to naše prvenství s nějakou informací Neplatí, protože sociální sítě nejsou televize Platí stejně jako v televizi, i za cenu, že bychom nějakou informaci nepřinesli jako první Platí jen u kontroverzních témat, politiky a ekonomiky.
Radio Wave je rádiem: spolkovým neziskovým komerčním veřejnoprávním komunitním nevládním.
Supernovinář je ten, kdo: Pracuje pro víc médií zároveň Zcela upozaďuje svůj soukromý život a žije jen a pouze svou prací Vedle tradičních novinářských dovedností ovládá i ICT Má takovou síť kontaktů, že dokáže přinášet každý den nová exkluzivní témata.
Zprávy v podání veřejnoprávní televize nesmí vyjadřovat hodnotící soudy, názory, pocity. To platí: Pouze v případě, že není jasné, na čí straně je právo Jen pro redaktora/redaktorku, ale ne pro respondenty Pro redaktora/redaktorku a ty respondenty, kteří zastupují nějakou veřejnou instituci Bez výjimky pro redaktora/redaktorku i všechny respondenty.
Otázky pro moderátorku u živého vstupu píše: Redaktorka – nikdo o tématu neví víc než ona Editorka – sama ví, kterým směrem má rozhovor vést Moderátorka – sama rozhoduje o tom, na co se bude ptát Zprávařka-koeditorka – nikdo jiný na vymýšlení otázek nemá čas.
Vyberte pravdivý výrok: Aktivity novinářů České televize na sociálních sítích, které se přímo týkají jejich práce, jsou vždy veřejnými projevy. Veškeré aktivity novinářů České televize na sociálních sítích jsou vždy veřejnými projevy. Aktivity novinářů České televize na jejich soukromých profilech jsou jejich soukromými projevy a nesmí být spojovány s ČT. Aktivity novinářů České televize na sociálních sítích jsou veřejnými projevy, pokud si v popisku neuvedou, že jejich názory nevyjadřují názory ČT.
Radio Proglas je médiem: komunitním nevládním neziskovým spolkovým komerčním veřejnoprávním.
Co je reportážní situace? Děj, který se odehraje mezi reportérem a respondentem mimo samotný rozhovor a který dokresluje atmosféru místa a času, případně tématu Děj, do něhož reportér vůbec nezasahuje a zaznamenává ho jako scénu z reálného života, která se před ním odehrává bez jeho přímého přičinění Děj, který reportér iniciuje, někdy i důkladně připraví, ale dál ho zaznamená a později sestříhá jako ilustraci svého tématu.
Jsou-li zprávy komoditou nabízenou k prodeji, nese to s sebou fakt, že: Zprávy se musejí prosadit na málo zaplněném informačním trhu Zpravodajství nemá vést ke generování zisku Jako každý jiný produkt musí mít užitnou hodnotu, ale nemusí mít směnnou hodnotu pro potenciální zákazníky Produkty novinářství (zprávy) musejí být funkční i vyžadované.
Kolik stálých zahraničních zpravodajů a zpravodajek má v současnosti ČT? 9 13 11 7.
Co je křížová montáž? Postprodukční metoda vytvářející kompozici, kdy se jednotlivé dějové linky vzájemně proplétají a vytvářejí dojem, že se různé děje odehrávají na různých místech, ale ve stejném čase Postprodukční metoda vytvářející kompozici, kdy se jednotlivé dějové linky vzájemně proplétají nezávisle na sobě, bez souvislosti, jakoby dva filmy v jednom, které si vzájemně kříží cestu, ale míjí se Postprodukční metoda vytvářející kompozici, kdy se jednotlivé dějové linky vzájemně proplétají a umožňují přímou vzájemnou konfrontaci.
European Broadcasting Union, Evropská vysílací unie slouží mimo jiné k: Výměně nadnárodně relevantních příspěvků mezi jednotlivými členy Společné koordinaci natáčení přeshraničních reportáží Vývoji nových televizních zpravodajských žánrů Zajištění silnější vyjednávací pozice s velkými zahraničními agenturami (Reuters, AP) pro jednotlivé členy.
„Zážitkové zpravodajství“ v podání ČT24 je vymezeno jako: Neustálý proud zpráv, během dne aktualizovaných a rozvíjených Maximální možnost zapojení do vysílání – možnost klást otázky hostům, ovlivňovat výběr témat, apod. Čistě investigativní zpravodajství – odkrývání toho, co mělo zůstat skryto Infotainment – spojení informování a zábavy.
Druh žurnalistiky, který odmítá tlak na okamžité zveřejňování čehokoliv bez řádného ověření a analýzy, se nazývá: High journalism Public service journalism Proper journalism Slow journalism.
Mezi typicky publicistické žánry nepatří: publicistická reportáž publicistický live publicistický komentář publicistická beseda.
V pořadech České televize mají mít různé názorové proudy: Prostor k vyjádření daný zastoupením daného názoru ve společnosti Prostor k vyjádření jen v případě, že neodporuje oficiální politice vlády Prostor k vyjádření daný počtem odborníků, kteří se k tomuto názoru hlásí Rovnoměrný prostor k vyjádření.
Co je v auditivní tvorbě ruch? Zpravidla neartikulovaný zvuk prostoru, dějů, jevů nahrávaný v druhém plánu na pozadí rozhovorů či situací Zpravidla neartikulovaný zvuk prostoru, dějů, jevů nahrávaný v prvním plánu.
Situaci, kdy nikdo neví všechno, každý ví něco a spojením těchto znalostí dohromady vzniká širší poznání a pochopení situace, označujeme termínem: kolektivní inteligence nedostatečná percepce reality kognitivní kooperace vědomostní monopol.
Použití skryté kamery nebo skrytého mikrofonu je v České televizi povoleno: Nikdy U témat vážně se dotýkajících veřejného zájmu, pokud je materiál pro příspěvek nezbytný U témat vážně se dotýkajících veřejného zájmu, pokud materiál nelze získat jinak a je pro příspěvek nezbytný Vždy u témat dotýkajících se veřejného zájmu.
Kolikáté na světě zahájilo Československo rozhlasové vysílání? První Druhé (po USA) Třetí (po USA a Velké Británii) Čtvrté (po USA, Velké Británii a Francii).
Která z následujících stanic Českého rozhlasu staví výhradně na mluveném slovu? Plus Junior Radiožurnál Vltava Wave.
Jak fungují uzávěrky zpravodajství na webu a sociálních sítích? Souvisí s prime time, kdy podle průzkumů nejvíce lidí čte web nebo navštěvuje danou sociální síť Vlastně nejsou, respektive jsou kontinuální, tedy pořád Jsou navázané na vysílání hlavních zpráv zpravodajských relací největších televizních stanic Nejsou, na web a sociální sítě si příspěvky rozplánujeme na celý den dopředu a uzávěrky neřešíme.
První video na serveru stream.cz zobrazovalo jeho zakladatele, jak: rozbíjejí počítač rozbíjejí televizi rozbíjejí kameru rozbíjejí auto.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests