We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

ČSN 33 0165 ed. 2

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
ČSN 33 0165 ed. 2

Description:
Značení vodičů barvami nebo číslicemi - prováděcí ustanovení

Author:
AVATAR

Creation Date:
12/01/2020

Category:
Others
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Značení holých vodičů barvami kladný pól stejn. soustavy záporný pól stejn. soustavy střední vodič stejn. soustavy ochranný vodič 1. fáze 2. fáze 3. fáze nulový vodič stř. soustavy vodič připojený ke kolejovému vedení vodič připojený k trolejovému vedení.
Pracovní vodič, který mění polaritu nabo fázi, se označí poznávací barvou odpovídající polaritě nebo fázi za stavu provozu zařízení, který se pro dané zařízení zvolí jako základní. se označí poznávací barvou odpovídající polaritě nebo fázi za stavu, který v provozu zařízení převažuje. se označí barvou ČERNÁ.
Pro natřené vodiče platí: Ochranný vodič se v celé délce natře zelenou barvou a na dále určených místech se označí kombinací příčných barevných pruhů žlutá/ zelená/ žlutá. Ochranný vodič se v celé délce natře kombinací příčných barevných pruhů zelená/ žlutá. Ochranný vodič se v celé délce natře žlutou barvou a na dále určených místech se označí kombinací příčných barevných pruhů zelená/ žlutá/ zelená.
Doplňkové označení k oranžové barvě se použije, je-li třeba rozlišit vodiče jednotlivých fází. Přednostně se provede úzkými příčnými pruhy, a to jedním pruhem pro 1. fázi, dvěma pruhy pro 2. fázi a třemi pruhy pro 3. fázi. Doplňkové označení černými pruhy se provede příčnými pruhy s poměrem šířky k výšce 1:5, nejvýše však 30 mm širokými a s mezerami rovnající se šířce pruhů. Doplňkové označení černými pruhy se provede příčnými pruhy s poměrem šířky k výšce 1:4, nejvýše však 20 mm širokými a s mezerami rovnající se dvojnásobku šířky pruhů. Doplňkové označení černými pruhy se provede příčnými pruhy s poměrem šířky k výšce 1:7, nejvýše však 20 mm širokými a s mezerami rovnající se šířce pruhů.
Jednožilové izolované vodiče a žíly vícežilových kabelů se jmenovitým napětím do 1000 V včetně musí být k vzájmnému rozlišení identifikovatelné jedním z těchto způsobů: poznávacími barvami; písmeno-číslicovým označením; polohou v kombinaci s poznávacími barvami (u určujících žil); u koncentrických a plchých vodičů zvláštním způsobem u ochranných vodičů tvarem nebo velikostí;.
U několika vrstvé izolace se doporučuje, aby se pro vnitřní vrstvy izolace přednostně použilo bílé nebo základní barvy izolační směsy. Zásadně se však nesmí použít zelené nebo světlemodré barvy, ani kombinace barev zalená/žlutá s výjimkou případů, kdy tato vrstva i poslední vnější vrstva mají stejnou barvu. aby se pro vnitřní vrstvy izolace přednostně použilo růžové nebo základní barvy izolační směsy. Zásadně se však nesmí použít zelené nebo světlemodré barvy, ani kombinace barev zalená/žlutá s výjimkou případů, kdy tato vrstva i poslední vnější vrstva mají stejnou barvu. aby se pro vnitřní vrstvy izolace přednostně použilo bílé nebo základní barvy izolační směsy. Zásadně se však nesmí použít žluté nebo černé barvy, ani kombinace barev zalená/žlutá s výjimkou případů, kdy tato vrstva i poslední vnější vrstva mají stejnou barvu.
Pro označování jednotlivých žil vícežilových kabelů se nesmí použít v žádném případě samostatně barvy: fialová; zelená; červená; šedá; bílá; světlemodrá žlutá; růžová;.
Pro označování jednotlivých žil vícežilových kabelů se smí použít samostatně barvy jen pokud to připouští příslušná norma výrobku: fialová; zelená; červená; šedá; bílá; světlemodrá žlutá; růžová;.
Co platí? Každá žíla silového kabelu nebo vícežilového vodiče smí mít pouze jednu barvu, kromě žíly označené v barevné kombinaci zalená / žlutá. Připouští-li to příslušná norma výrobku, smí být pro označení použita kombinace nejvýše dvou barev. Tato kombinace však v žádném případě nesmí být zaměnitelná s barevnou kombinací zalená / žlutá (např. modrá / žlutá).
K vzájmenému rozlišení fázových vodičů nebo krajních žil mnohažilových vodičů a kabelů lze použít poznávacích číslic nebo písmen (jejich kombinace). Izolace jednotlivých žil musí být téže barvy, kromě žíly ochranné označené kombinací barev zelená / žlutá. Je-li ochranná žíla v kabelu, musí výt ve vnější poloze. Je-li ochranná žíla v kabelu, musí výt ve vnitřní poloze.
K vzájmenému rozlišení fázových vodičů nebo krajních žil mnohažilových vodičů a kabelů lze použít poznávacích číslic nebo písmen (jejich kombinace). Izolace jednotlivých žil musí být téže barvy, kromě žíly ochranné označené kombinací barev zelená / žlutá. Číslování musí začínat číslicí 1 z vnitřní polohy (vrstvy). Číslování musí začínat číslicí 1 z vnější polohy (vrstvy).
Poznávací číslice u vícežilových vodičů a kabelů musí být vyznačeny po célé délce žíly. mohou být vyznačeny po célé délce žíly. musí být vyznačeny na obou koncích příslušné žíly.
Vzájemného rozlišení žil mnohažilových vodičů a kabelů polohou žil se použije vhodného vzájemného umístění žil označených poznávacími barvami (tzv. určujících žil) a žil označených jednotnou barvou (např. černou). Určujícími žílami jsou počítací žíla umístěná v každé poloze a směrová žíla umístěná ve vnější poloze a sousedící s počítací žílou v této poloze. Určujícími žílami jsou počítací žíla umístěná v ve vnejší poloze a směrová žíla umístěná ve v každé poloze. Ve vnější poloze sousedí směrová žíla s počítací žílou. Určujícími žílami jsou počítací žíla umístěná v každé poloze a směrová žíla umístěná ve vnitření poloze a sousedící s počítací žílou v této poloze. Určujícími žílami jsou počítací žíla umístěná v ve vnitřní poloze a směrová žíla umístěná ve v každé poloze. Ve vnitřní poloze sousedí směrová žíla s počítací žílou.
Pro kabely a vodiče s ochrannou žílou má počítací žíla mimo vnější polohu barvu: světlemodrá; hnědá; žlutá/zelená;.
Pro kabely a vodiče s ochrannou žílou má počítací žíla ve vnější poloze barvu: světlemodrá; hnědá; žlutá/zelená;.
Pro kabely a vodiče s ochrannou žílou má směrová žíla (jen ve vnější poloze) barvu: světlemodrá; hnědá; žlutá/zelená;.
Pro kabely a vodiče bez ochranné žíly má počítací žíla ve vnější poloze barvu: světlemodrá; hnědá; žlutá/zelená;.
Pro kabely a vodiče bez ochranné žíly má počítací žíla mino vnější polohu barvu: světlemodrá; hnědá; žlutá/zelená;.
Pro kabely a vodiče bez ochranné žíly má směrová žíla (jen vevnější poloze) barvu: světlemodrá; hnědá; žlutá/zelená;.
Kovový obal kabelu (hliníkový plášť nebo koncentrický vodič z drátů nebo pásků, uvažovaný jako vodič, se barevně neznačí. se značí kombinací barev zelená / žlutá v blízkosti obou konců. se značí kombinací barev zelená / žlutá v celé délce.
U plochých vodičů s jednovrstvou izolací tvořící zároveň ochranný obal, se jedna žíla odliší od ostatních žil vhodným výrazným způsobem (podélným výstupkem, polohou, barvou) podle příslušné normy výrobku. Tato odlišená žíla je určena k použití jako ochranný vodič, popř. nulový/střední vodič. Jsou-li v příslušném vedení (obvodu) nulový/střední vodič i ochranný vodič, použije se další žíla. Oba vodiče se v tomto případě musí na koncích označit poznávacími barvami. Oba vodiče se v tomto případě musí označit poznávacími barvami v celé délce. Nulový / střední vodič se v tomto případě musí na koncích označit barvou.
U jednožilových izolovaných vodičů a kabelů nad 1000 V se doporučuje volit jiný způsob k rozlišení než barvami po celé délce vodiče. nad 1500 V se doporučuje volit jiný způsob k rozlišení než barvami po celé délce vodiče. nad 1000 V se doporučuje doplnit rozlišení vodičů barvami po celé délce vodiče i písmenočíslicovým, nebo jiným označením. nad 1500 V se doporučuje doplnit rozlišení vodičů barvami po celé délce vodiče i písmenočíslicovým, nebo jiným označením.
Pro pohyblivé přívody spotřebičů třídy II, zakončené dvojpólovou vidlicí bez ochranného kontaktu, mohou být obě žíly téže barvy. musí být jedna žíla barvy hnědá nebo černá a druhá žíla barvy světlemodrá. musí být jedna žíla barvy hnědá nebo černá a druhá žíla barvy světlemodrá nebo kombinací barev zelená / žlutá. je doporučeno použit pro jednu žílu barvu hnědou a pro druhou žílu barvu světlemodrou.
Pro vnitřní spoje elektrických předmětů (strojů, přístrojů, výstroje aj.) a zařízení (rozvodných zařízení aj.) provedené z jednožilových vodičů se doporučuje použít jediné barvy, přednostně černé barvy; šedé barvy; hnědé barvy;.
Pro vnitřní spoje elektrických předmětů (strojů, přístrojů, výstroje aj.) a zařízení (rozvodných zařízení aj.) provedené z jednožilových vodičů se doporučuje použít jediné barvy, bez výjimek. přičemž ochranný vodič musí být označen podle 6.3.2 ČSN EN 60445 ed. 4 a nulový/střední vodič, je-li označení nutné, podle 6.2.2 ČSN EN 60 445 ed. 4.
Pro vnitřní spoje elektrických předmětů a zařízení jak žíly dvoužilového plochého vodiče, tak i odpovídajícím způsobem tvarované vodiče pro objímky nemusí být označeny. musí být označeny. se doporučuje označit.
Kódové označení vodičů - čísla barev 54 0 1 6 8 2 5 4 9.
Kódová písmena pro označení kabelů dle ČSN 33 0165 ed. 2 Přiřaď k jednotlivým kabelům (představovaných písmeny) , barvy vodičů, které mohou obsahovat. A B C D.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests