Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONTEST 1001-1020

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
TEST 1001-1020

Description:
short test

Author:
abcdefghijkl
(Other tests from this author)

Creation Date:
21/05/2020

Category:
Science

Number of questions: 20
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1001. Do ktorej časti mozgu vedú zrakové informácie u človeka: Do čelového laloka Do zahlavového laloka Do kôry temenného laloka Do spánkového laloka Do mozgovej kôry zahlavového laloka Do mozgovej kôry čelového laloka Do mozgovej kôry temenného laloka Do mozgovej kôry spánkového laloka.
1002. Ktorými koreňmi chrbticovej miechy sa privádzajú vzruchy z rôznych časti tela: Prednými miechovými koreňmi Zadnymi miechovými koreňmi Prednými a zadnymi miechovými koreňmi Centrálnym miechovým nervovom Miechovým kanálom Stredovými miechovými koreňmi Dolnými miechovými koreňmi Hornými miechovými koreňmi.
1003. Hlavné časti kostry ľudského tela sú: Dve 3 4 Viac Kostra hlavy, hrudníka a panvy Kostra hlavy, chrbtica s rebrami a hrudnou kosťou, Kostra končatín Chrbtica, Kostra hrudníka, panvy a končatín Chrbtica, bedrový kĺb, Kostra končatín.
1004. Systola je: Naplnenie srdca krvou Naplnenie predsieni krvou Vytlačenie krvi stiahnutím svaloviny srdca Vysoká frekvencia činnosti srdca Súčasť srdcového cyklu Naplnenie komôr krvou Fáza činnosti srdca Stav nečinnosti srdca.
1005. Akú funkciu ma neuroglia: Podpornú Informačnú Zásobnú Vzruchovú Mediatorovu Nadradenú Empirickú Záložnú.
1006. Ktorý je najdôležitejší orgán vstrebávania u človeka: Žalúdok Žlčník Tenké črevo Hrubé črevo Pečeň Podžalúdková žľaza Duodenum Slezina.
1007. Aké typy kosti rozlišujeme podľa tvaru a veľkosti: Dlhé Krátke Ploché Trojuholníkovité Drobné Priečne pruhované Okosticové Meniskovité.
1008. Človek má rebier: 10 párov 11 párov 12 párov 13 párov 6 párov spojených s hrudnou kosťou a 5 párov nespojených s hrudnou kosťou 5 párov spojených s hrudnou kosťou a 7 párov nespojených s hrudnou kosťou 7 párov spojených s hrudnou kosťou a 5 párov nespojených s hrudnou kosťou 6 párov spojených s hrudnou kosťou a 7 párov nespojených s hrudnou kosťou.
1009. Aký je počet krčných stavcov v chrbtici človeka: 5 6 7 8 9 10 11 12.
1010. Pevný väzivový obal kostí: Sa volá okostica Sa volá väzivovica Sa volá kostné tkanivo Sa volá chrupka Je voľne spojená s chrupkou Je pevne spojená s kosťou Nie je spojený s kosťou Vytvára spojenie krížových stavcov.
1011. Recepormi v koži možno rozlíšiť: Tlak Ťah Vlhkosť Chvenie Vôňu Chuť Drsnosť Tvrdosť.
1012. Čo odvádza okysličenú krv z pľúc: Horná dutá žila Pľúcne žily Pľúcnica Aorta Dolná dutá žila Žily ústiace do ľavej predsiene Žily ústiace do pravej predsiene Tepny ústiace do ľavej predsiene.
1013. Miestom fixovania podmienených reflexov u vyšších cicavcov a človeka je: Miecha Mozog Most Mozgová kôra Mozoček Pallium Pankreas Predĺžená miecha.
1014. Odstredivé nervové vlákna: Vystupujú prednými miechovými koreňmi Vystupujú zadnymi miechovými koreňmi Vystupujú hornými miechovými koreňmi Vystupujú dolnými miechovými koreňmi Sú aj motorické nervy Sú aj autonómne Vedú impulzy z ústredia aj priamo k priečne pruhovaným svalom Končia aj v hladkej svalvine steny vnútorných orgánov.
1015. Spermie človeka je: Tvoria v močovej rúre Tvoria v predstojnici Tvoria v semenníkoch Tvoria v semenotvorných kanálikoch semenníkov Tvoria v 2 z jednej prapohlavnej bunky Tvoria od puberty po starobu Vylučujú v množstve 200-300 miliónov Pohybujú pomocou bičíka.
1016. Medzi pohlavné choroby patrí: Syfilis Kvapavka Lues Svrab Gonorhoea Galaktozémia Malária Mor.
1017. Ktoré dôležité fyziologické funkcie plní krvný obeh v organizme: Zabezpečuje životné procesy v bunkách Udržuje stálosť vnútroného prostredia Udržuje telesnú teplotu Zúčastňuje sa na obrane organizmu proti infekciám Zabezpečuje dopravu CO2 a O2 Zabezpečuje dopravu splodín metabolizmu Zabezpečuje ventiláciu pľúc Zabezpečuje transport hormónov.
1018. Koľko folikulov približne dozreje počas pohlavnej zrelosti u ženy: 200 450 600 650 700 000 2 milióny 150 4500.
1019. Minútový objem srdca závisí od: Náplne ciev krvou Frekvencie činnosti srdca Množstva krvi, ktoré srdce vytlačí pri jednom stiahnutí Činnosti chlopní Objemu krvi prečerpaného pri systole Množstva riečišti Od počtu systol za minútu Stupňa okysličenosti krvi vo veľkom obehu .
1020. V ktorej časti mozgu človeka je ústredie pre kožné receptory: V kôre čelového laloka V kôre temenného laloka V kôre čuchového laloka Na spodnej ploche čelových lalokov V kôre mozgových hemisfér V kôre zahlavového laloka V kôre mozočka V kôre spánkového laloka.
Report abuse Terms of use