option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON TEST 1021-1040
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
TEST 1021-1040

Description:
short test

Author:
abcdefghijkl
Other tests from this author


Creation Date:
22/05/2020

Category: Science

Number of questions: 20
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
1021. Proprioreceptory: Sa nachádzajú v svaloch Sa nachádzajú v šľachách Sa nachádzajú v koži Sa nachádzajú v podkožnom tkanive Sú to napríklad svalové vretienka Sú to napríklad šlachove telieska Sú to napríklad kožné vretienka Sú to napríklad chuťové vretienkaSú to napríklad chuťové vretienka.
1022. V koži a slizniciach telových otvorov sú receptory, ktoré umožňujú vnímanie: Tvrdosti Tlaku Dotyku Tepla Chvenia Chladu Bolesti Vlhkosti.
1023. Aorta: Vychádza z ľavej predsiene Vychádza z ľavej komory Vychádza z pravej predsiene Vychádza z pravej komory Dopravuje okysličenú krv do veľkého obehu Dopravuje odkysličenú krv do veľkého obehu Dopravuje odkysličenú krv do malého obehu Dopravuje okysličenú krv do malého obehu.
1024. Pri rozvoji mliečnej žľazy pôsobí: Aldosterón Inzulín Progesterón Estrogény Vazopresín Protrombín Parathormón Rastový hormón.
1025. Antidiuretický hormón u človeka: Riadi prietok moča močovým mechúrom Znižuje koncentráciu moču Riadi hospodárenie organizmu s vodou Zvyšuje spätné vstrebávanie vody do krvi v obličke Zvyšuje hustotu moču Pôsobí proti vylučovaniu vody močom Znižuje spätné vstrebávanie vody do krvi Sa vylučuje viac, ak je v organizme nedostatok vody.
1026. Čo vylučujú väzivové bunky dozrievajúceho folikula: Estrogeny Luteinizačný hormón Chorionogonadotropin Progesterón Prolaktín Oxytocín Vazopresín Luteinizačný hormón.
1027. Čo je účinným prostriedkom na odvádzanie nadbytočného tepla z povrchu tela: Odparovanie Dýchanie Močenie Potenie Anabolizmus Katabolizmus Transpirácia Respirácia.
1028. V ľudskom tele sa najviac teplá tvorí chemickými premenami: V slezine Vo svaloch V koži V pečeni V obličkách V ováriach V semenníkoch V pľúcach.
1029. Pri odovzdávaní tepla z povrchu tela sa uplatňuje: Sálanie Odparovanie Potenie Vyžarovanie tepelnej energie do prostredia Prijímanie tepelnej energie z prostredia Endotermia Sublimácia Heterotermia.
1030. Ktorá žľaza človeka produkuje tyroxín: Štítna žľaza Prištítne telieska Podmozgová žľaza Hypofýza Fylogeneticky najstaršia žľaza s vnútorným vylučovaním Fylogeneticky najmladšia žľaza s vnútorným vylučovaním Zadný lalok hypofýzy Predný lalok hypofýzy.
1031. Dreň nadobličiek človeka produkuje: Noradrenalín Adrenalín Aldosterón Kortikoidy Tyroxín Melanotonín Inzulín Glukagón.
1032. Akými nervami je riadená činnosť drene nadobličiek: Vegetatívnymi Sympatickými Vegetariánskymi Motorickými Pohybovými Autonómnymi Senzitívnymi Hlavovými.
1033. V metabolizme človeka možno bielkoviny úplne nahradiť: Vitamínmi Polysacharidmi Rastlinnými tukmi Neesenciálnymi aminokyselinami Nemožno ich nahradiť Vitamínom A Vitamínom C Vitamínom K.
1034. Biologická hodnota bielkoviny je dana: Množstvom a objemom dusíka v nich Počtom aminokyselín, ktoré ich vytvoria Obsahom takzvaných nepostrádateľných aminokyselín Obsahom tzv. esenciálnych aminokyselín Obsahom glukózy Obsahom pektínu Obsahom vlákniny Obsahom v nich rozpustných vitamínov.
1035. V tele človeka sa ukladajú do zásoby: Bielkoviny Tuky Cukry Všetky vitamíny Železo Amoniak Močovina Vitamín C.
1036. Predný lalok hypofýzy človeka produkuje hormón: Rastový Oxytocín Tyreotropný Vazopresín Prolaktín Luteinizačný Melatonín Adrenokortikotropný.
1037. Nedostatočná činnosť štítnej žľazy u mladého organizmu sa môže prejaviť: Zintenzívnením metabolizmu Predčasnou pohlavnou zrelosťou Vznikom kreténizmu Zaostávaním psychického vývinu Zaostávaním fyzického vývinu Zvýšeným dráždivosti Zrýchlenie srdcovej činnosti Chudnutím.
1038. Glukagón: Udržuje vhodnú koncentráciu iónov vápnika v krvnej plazmy Je antagonista inzulínu Urýchľuje rozklad glykogénu v pečeni Zvyšuje hladinu glukózy v krvi Znižuje hladinu glukózy v krvi Podporuje tvorbu bielkovín Patrí medzi hormóny produkované hypofýzou Patrí medzi hormóny produkované pankreasom.
1039. Vitálna kapacita pľúc je: Objem vzduchu, ktorý po najhlbšom vdychu maximálne vydýchneme Počet dychov za 1 min. Minútový dychový objem Maximálny minútový dychový objem Pravidelné striedanie vdychov a výdychov U mužov priemerne 5 l Už je priemerne 3,5 l Závislá od telesnej výšky, hmotnosti, trénovanosti.
1040. K veľkým párovým slinným žľazám človeka patria žľazy: Podjazykové Podčeľustné Príušné Podjazylkové Podhrtanové Podžalúdkove Podhltanové Podnebné.
Report abuse