Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONTEST 1041-1060

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
TEST 1041-1060

Description:
short test

Author:
abcdefghikl
(Other tests from this author)

Creation Date:
22/05/2020

Category:
Science

Number of questions: 20
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1041. Sliny človeka obsahujú: Trypsín Ptyalín Lyzozým Lipazu Hlien Pepsín Glukagón Inzulín.
1042. Glykogén sa ukladá v: Bunkách pečene Nervových bunkách Bunkách sleziny Kostrových svaloch Bunkách mozgu Tenkom čreve Krvnej plazme Oxidatívnej fosforylácii.
1043. Koľko párov veľkých slinných žliaz vylučuje sliny: Dva páry 3 páry 4 páry Jeden pár Na každej strane 3 páry Na každej strane dva páry 5 párov 6 párov.
1044. Štítna žľaza: Je u stavovcov fylogeneticky najstaršou žlazou s vnútorným vylučovaním Je u stavovcov fylogeneticky najmladšou žlazou s vnútorným vylučovaním Má rozličný tvar U niektorých rýb sa skladá z množstva samostatných vačkov U väčšiny plazov ja nepárová U všetkých plazov je párová U cicavcov sa skladá z dvoch navzájom spojených lalokov Je typickou žľazou s vonkajším vylučovaním.
1045. Vitamíny vznikajú: Oxidatívnou fosforyláciou V tele vyšších rastlín Anaeróbnou glykolýzou Činnosťou niektorých kvasiniek Rozkladom aminokyselín Fotosyntézou u kvasiniek Činnosťou niektorých baktérií Rozkladom enzýmových systémov.
1046. Svalové vlákna podľa spôsobu sťahovania, štruktúry a obsahu určitých látok rozdeľujeme na: Rýchle bledé Rýchle červené Pomalé biele Pomalé červené Autonómne motorické Pohybové autonómne Rýchle bordové Pomalé čierne.
1047. Koľko tepov za minútu priemerne ma zdravý dospelý človek pri telesnom pokoji: 90 70 100 40 – 50 50 10 –20 17 – 27 170.
1048. Mozoček človeka je: Uložený v zadnej lebečnej jame Sídlom podmienených reflexov Súčasťou medzimozgu Zodpovedný za koordináciu pohybových funkcii Tvorený 3 hemisférami Pokrytý mozgovou kôrou Súčasťou riadenia pohybovej koordinácie Súčasťou riadenia svalového napätia.
1049. Akú funkciu má miecha: Je miestom produkcie mozgovo – miechového moku Je miestom realizácie takzvaných miechových reflexov Sprostredkuje komunikáciu mozgu s mozočkom Sprostredkuje prenos vzruchov miechovými dráhami Je časťou CNS Má prevodovú funkciu – prechádzajú ňou zostupné dráhy z rôznych časti mozgu Je centrom zraku Je centrum rovnováhy.
1050. Hypotalamus je: Časť predĺženej miechy Časť centrálnej nervovej sústavy, mozgu Ústredie dýchanie Najvyššie podkôrové ústredie Sídlom riadenia činnosti vnútorných orgánov Sídlom riadenia úmyselných pohybov Sídlom riadenia svalového napätia Podlôžko.
1051. Kinetické a statické orgány (receptory) človeka sú uložené: V mozgových hemisférach V medzimozgu Vo vnútornom uchu V labyrinte skalnej kosti lebky Vete temenných lalokoch medzimozgu Vo vonkajšom uchu V strednom uchu V blízkosti Cortiho orgánu.
1052. Trvalý chrup človeka obsahuje: 8 hryzakov 8 očných zubov 4 očné zuby 8 črenových zubov 12 stoličiek 4 stoličky 2 hryzáky 2 črenové zuby.
1053. Čo odvádza odkysličenú krv z tela do srdca: Pľúcne žily Horná dutá žila Dolná dutá žila Vrátnica Srdcovina Aorta Zberný systém veľkého obehu Distribučný systém obehovej sústavy.
1055. Čo môže spôsobiť nedostatok železa: Málokrvnosť Zvýšenie počtu bielych krviniek Krivicu Skorbut Chorobu beri – beri Šeroslepotu Infekčnú hepatitídu Cukrovku.
1054. Na tvorbu hemoglobínu a erytrocytov je potrebné: Železo Jód Zinok Vápnik Kyselina Listová Kobalamín Axeroftol Vitamín K.
1056. Tlak a obeh krvi: Je riadený nervovou reguláciou Je riadený hormonálnou reguláciou Je nezávislý od intenzity svalovej práce Nesúvisí s veľkosťou organizmu Je závislý od intenzity svalovej práce Súvisí s veľkosťou organizmu Súvisí s pohlavím jedinca Nesúvisí s pohlavím jedinca.
1057. Činnosti, ktoré riadi podkôrové ústredie hypotalamu sú: Udržiavanie stálej teploty tela, hospodárenie s vodou a soľami, dýchanie a krvný obeh, príjem potravy, sexuálne funkcie Hospodárenie s vodou a soľami Príjem potravy a sexuálne funkcie Riadenie obehu krvi, dýchania Somatické reflexy Vedomá činnosť Koordinácia rovnováhy Myslenie.
1058. Hlavnou funkciou červených krviniek je: Obranná reakcia organizmu Riadenie zrážania krvi Prenos kyslíka z tkanív do pľúc Prenos kyslíka z pľúc do tkanív Účasť na diapedéze Účasť na vonkajšom dýchaní Účasť na vnútornom dýchaní Účasť na tvorbe primárneho močom.
1059. Veľký krvný obeh: Končí v pravej predsieni Začína v ľavej predsieni Začína v ľavej komore Začína v pravej komore Začína sa srdcovnicou Začína sa hornou a dolnou dutou žilou Končí sa hornou a dolnou dutou žilou Končí sa pľúcnymi žilami.
1060. Ktorá hemisféra je dominantná: Pravá hemisféra u pravákov Ľavá hemisféra u pravákov U ľavákov pravá hemisféra Pravá aj ľavá hemisféra U pravákov obidve U pravákov žiadna U ľavákov žiadna Pravá hemisféra u ľavákov.
Report abuse Terms of use