option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON 1050-1092
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
1050-1092

Description:
Chem test

Author:
R
Other tests from this author

Creation Date: 08/05/2024

Category: Science

Number of questions: 42
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
1051. Vyberte správne tvrdenie: v glykolyze po dehydrogenacii a fosforylacii glyceraldehyd-3-fosfatu ba 1,3-bisfosfoglycerat a naslednom prenose fosfatu z 1,3- bisfosfoglyceratu na ADP vznika ATP fruktoza -1,6-bisfosfat vzniká izomerizáciou a ďalšou fosforylaciou glukoza-6-fosfatu fruktoza-1,6-bisfosfat vznika pôsobením H3PO4 na fruktozu v pentozovom cykle v prvej faze glykolyzy sa spotrebujú 2 ATP.
1052. Kyselina pyrohroznova: v anaerobnych podmienkach sa redukuje na kyselinu mliečnu v živočíšnom organizme v aerobnych podmienkach dekarboxyluje na acetaldehyd v aerobnych podmienkach z nej vznika dekarboxylaciou a oxidáciou acetyl-CoA, ktorý vstupuje do citratoveho cyklu vznika redukciou kyseliny mliečnej .
1053. V procese glykolyzy su nevratne reakcie: glukozy s ATP, za vzniku glukoza-6-fosfatu fruktózy s ATP, za vzniku fruktoza-1,6-bisfosfatu oxidacie kyseliny mliečnej na kyselinu pyrohroznovu dihydroxyacetonfosfatu na glyceraldehyd-3-fosfat.
1054. O glykolyze plati: kyselina pyrohroznova sa v anaerobnych podmienkach redukuje na kyselinu mliečnu je anabolicka metabolicka draha z pyruvatu vzniknutom v glykolyze nasledne v anaerobnych podmienkach vznika v kvasinkach etanol je amfibolicka reakcia .
1055. Vznik glukoza-6-fosfatu a fruktóza -6-fosfatu pri glykolyze je katalyzovany: oxidoreduktazou ligazou hydrolazou transferazou a izomerazou.
1056. Pri tvorbe kyseliny mliečnej v glykolyze ide o: redoxnu reakciu hydrataciu aerobnu reakciu anaerobnu reakciu .
1057. Pri alkoholovom kvaseni: je medziproduktom kyselina pyrohroznova z kyseliny pyrohroznovej vznika acetaldehyd dochádza k anaerobnej reakcii etanol vznika dehydrogenaciou acetaldehydu.
1058. Lipidy: vznikaju v organizme aj premenou zo sacharidov, ak su v potrave v nadbytku sa enzymom lipazou stiepia na glycerol a vyssie karboxylove kyseliny sa stiepia v zaludku na acetyl-CoA vsetky musime prijimat v potrave, organizmus si ich nevie vytvoriť .
1059. Lipidy: v bunkových štruktúrach organizmu mozeme nahradiť sacharidmi v organizme tvoria prostredie, v ktorom sa rozpúšťajú látky nerozpustne vo vode, napr. vit. skupiny B su dôležitou súčasťou bunkovych membran v ľudskom tele chrania dôležité orgány .
1060. V molekule lipidu sa nachádza: karboxylova kyselina s počtom uhlikov 15 nerozvetvena monokarboxylova kyselina s parnym poctom atomov uhlika rozvetvena monokarboxylova kyselina napr. kyselina stearova, linolenova, arachidonova.
1061. Acylglycerol: obsahuje v molekule len mastnú kyselinu naviazanu na trojsytny alkohol peptidovou vazbou obsahuje v molekule len mastnú kyselinu naviazanu na trojsytny alkohol esterovou väzbou obsahuje v molekule aj cholin ma v molekule fosfoesterovu vazbu.
1062. Medzi esencialne mastne kyseliny patria: kyselina olejova, linolova a linolenova mastne kyseliny s najmenej dvomi dvojitymi vazbami kyselina palmitova, arachova, maleinova kyselina linolova a linolenova.
1063. Lipidy: su menej významný zdroj energie ako sacharidy ktore obsahuju nasytene vyssie karboxylove kyseliny su hlavnou zlozkou tukovych tkanív v tukovych tkanivach su prevažne fosfolipidy ktore obsahuju nenasýtene vyssie karboxylove kyseliny su hlavnou zložkou tukových tkanív .
1064. Vosky: su estery vyšších karboxylovych kyselin a jednosytnych alkoholov s dlhym reťazcom su rastlinného alebo živočíšneho pôvodu obsahujú v molekule terciarny alkohol patria medzi zlozene lipidy .
1065. Starnutie lipidov: je oxidacia nasobnych vazieb vzdušným kyslikom, pričom sa trhaju dlhé reťazce mastných kyselín sposobuju aj mikroorganizmy vo vlhkom a teplom prostredí je dehydrogenacia lipidov v prítomnosti katalyzátora spomalime pridanim vitaminu D alebo beta karotenu .
1066. Pre triacylglyceroly plati: ich kyslou hydrolyzou vznika mydlo mozu byt jednoduché alebo zmiesane podla obsahu alkoholu mozu byt jednoduche alebo zmiesane podla obsahu mastnej kyseliny ich zasaditou hydrolyzou vzniká mydlo .
1067. β-oxidaciou mastných kyselín: prebieha rovnako ako citratovy cyklus a dychaci reťazec v mitochondriach po aktivacii mastnej kyseliny dochádza k dehydrogenacii v prítomnosti FAD za vzniku nenasytenej mastnej kyseliny je dej, pri ktorom postupnou oxidaciou vyššej karboxylovej kyseliny na β-uhliku vznika ako konecny produkt ketokyselina sa nazyva aj Lynnenova spirala, lebo prebieha dovtedy, kým sa karboxylova kyselina nerozstiepi na molekuly acetyl-CoA.
1068. Acetyl-CoA: vzniká ako medziprodukt degradacie sacharidov, lipidov a bielkovín je neaktivna forma kyseliny octovej neobsahuje makroergicku vazbu v citratovom cykle kondenzuje s kyselinou oxaloctovou za vzniku kyseliny citrónovej .
1069. Medzi makroergicke zluceniny patri: GTP AMP Acetyl-CoA FAD.
1070. Acetyl-CoA vznika: ako medziprodukt degradacie len lipidov ako medziprodukt degradacie len sacharidov stiepenim acetoacetyl-CoA β-oxidaciou mastnych kyselín .
1071. Pre travenie lipidov: je potrebna hydrolyza su dôležité zlcove farbiva su dôležité zlcove kyseliny je potrebna transferaza.
1072. Cyklopentanoperhydrofenantren je zlúčenina, od ktorej môžeme odvodiť: hormony pankreasu estradiol cholesterol kyselinu cholovu.
1073. Medzi hlavný koncovy produkt metabolizmu bielkovín v organizme človeka patrí: mocovina kyselina mocova amoniak diamid kyseliny uhlicitej .
1074. Konecnym produktom odburavania purinovych baz je: iminomocovina kyselina karbámova kyselina mocova mocovina .
1075. Ako vitaminy označujeme latky: organickeho pôvodu, ale nedaju sa zaradiť medzi bielkoviny, lipidy alebo sacharidy len anorgatickeho pôvodu ktoré v organizme plnia väčšinou funkciu koenzymov ktorých je v organizme viac ako 0,005% z celkovej hmotnosti organizmu .
1076. O vitaminoch plati: vitamíny, ktoré su pre ľudský organizmus nevyhnutné, nie su vzdy esenciálne aj pre zvieratá a mikroorganizmy su zdrojom energie pre organizmus rozdeľujeme ich podla pôvodu na rastlinne a živočíšne rozdeľujeme ich podľa rozpustnosti na rozpustné vo vode a v tukoch.
1077. Nadbytok vitaminov v organizme: nema nepriaznive ucinky, lebo vitamíny sa v organizme nekumuluju moze mat toxicke ucinky, ak ide o vitamíny rozpustne v tukoch spôsobuje vedľajšie nepriaznive ucinky v prípade vitaminov rozpustných vo vode nemoze nepriaznivo pôsobiť, lebo vitamíny su len koenzymy a nezasahuju velmi do biochemickych procesov v organizme .
1078. Avitaminoza: je úplný nedostatok vitaminu moze spôsobiť vazne ochorenia organizmu až jeho zanik stav, ked zastúpenie vitamínov v organizme klesne pod hodnotou 0,15% hmotnosti organizmu je len prechodný nedostatok vitaminu .
1079. Provitamin: je neaktivna forma vitamínu vitaminu A je cholekalciferol retinolu je β-karoten vitaminu PP je pepsin.
1080. Medzi vitaminy rozpustné v tukoch nepatrí: tiamin tokoferol vitamin D2 kyselina listová .
1081. Vyberte správne pomenovanie vitamínov: B3-tiamin B2-riboflavin niacin-vitamin E retinol-vitamin A.
1082. Vitamin A: vznika v organizme symetrickym stiepenim molekuly β-karotenu pri jeho nedostatku vznika krivica jeho hypovitaminoza spôsobuje zhorsene videnie za sera je v nadbytku toxický .
1083. Medzi antioxidanty patrí: Vitamin A,E,C a selen Zn,Mg a vitamín C Na, K a vitamin C len vitamin C .
1084. O vitamine D a E plati: maju steroidnu štruktúru tokoferol pôsobí ako antioxidant vitamin D podporuje vstrebávanie vapnika a fosforu z potravy vitamin D podporuje uvoľnenie vapnika a fosforu z kostí a zubov .
1085. Vitamin K: ovplyvňuje zrážanlivosť krvi vplýva na tvorbu protrombinu jeho nedostatok spôsobuje šeroslepotu znizuje zrážanlivosť krvi.
1086. O vitaminoch skupiny B platí: su synergicke okrem jednej charakteristickej skupiny maju rovnake chemické zloženie všetky sa navzájom ovplyvňujú a nadbytok jedného spôsobí nedostatok iného vitaminu danej skupiny takmer všetky sa rozkladajú pôsobením alkoholu, liekov na spanie, estrogenov, liekov obsahujúcich siru a vplyvom fajčenia .
1087. Vitamin B1: reguluje oxidaciou zivin a ziskavanie energie je súčasťou FAD zabezpečuje energiu pre centrálny nervový systém je termostabilny.
1088. Vitamín B6: je derivat pyridinu je súčasť koenzymov aminotransferaz vyskytuje sa len v rastlinnej potrave sa v organizme meni na nikotinamid.
1089. Anemiu moze spôsobiť nedostatok: vitaminu F niacinu kobalaminu kyseliny listovej .
1090. Hypovitaminoza je: aktuálny nedostatok vitamínu neucinna forma vitamínu aktuálny nadbytok vitaminu dlhodoby nedostatok vitaminu .
1091. Biuretovu reakciu nedava: tyroxin testosterón inzulin adrenalin.
1092. Pozitivnu biuretovu reakciu dava: vazopresin inzulin kalciferol tyroxin.
Report abuse