option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON TEST 1061-1080
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
TEST 1061-1080

Description:
short test

Author:
abcdefghijkl
Other tests from this author


Creation Date:
23/05/2020

Category: Science

Number of questions: 19
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
1061. Ktoré reflexy sa realizujú nezávisle od našej vôle: Autonómne Somatické Vegetatívne Všetky Sympatiku Parasympatiku Hlavové Obvodové.
1062. O častiach vylučovacej sústavy u zdravého muža platí, že: Močová rúra je dlhšia ako u ženy Močovody vyúsťujú do močového mechúra Predstojnica obopína začiatok močovej rúry Obličky sú v oblasti driekovej časti chrbtice, za pobrušnicou Obličky sú párový orgán, vychádzajú z nich močovody, ktoré ústia do močového mechúra Obličkové tepny sú vetvami brušnej aorty Močová rúra je kratšia ako u ženy Predstojnica obopína koniec močovej rúry.
1063. Otočenie dlaňou nahor sa nazýva: Pronácia Supinácia Extenzia Flexia Privrátenie Abdukcia Odvrátenie Addukcia.
1064. O lakťovom kĺbe platí: Jeho súčasťou je ramenná kosť Jeho súčasťou je patela Je to pohyblivé spojenie Že kĺbové plochy sa môžu dotýkať Že ramenná kosť sa končí dole kladkou Že ramenná kosť sa končí v lakťovom kĺbe hlavicou Je to najpohyblivejší kĺb v tele Je to najmenej pohyblivý kĺb.
1065. Vitálna kapacita pľúc človeka: Je u žien menšia ako u mužov Je u detí väčšia ako u žien Je u detí menšia ako u mužov U žien je okolo 3,5 l U mužov je priemerne 5 l Je súčet inspiračného rezervného objemu, respiračného objemu a expiračného rezervného objemu Je súčet inspiračného reziduáleho objemu, respiračného objemu a expiračného rezervného objemu Je súčet reziduáleho objemu a expiračného rezervného objemu.
1066. Hladovanie: Je stav, keď človek prijíma mnoho potravy Je stav, keď človek neprijíma žiadnu potravu Je stav, ktorého dôsledkom je zvýšenie telesnej hmotnosti Je stav, ktorého dôsledkom sa nemení hmotnosťou tela Je stav, keď človek prijíma mnoho tekutín Je stav, ktorého dôsledkom je ubúdanie telesnej hmotnosti Ma ako konečnú fázu smrť organizmu Má ako konečnú fázu regeneráciu organizmu.
1067. O jednotlivých častiach celkovej kapacity pľúc človeka sú správne tvrdenia: Vitálna kapacita – je objem vzduchu, ktorý sa maximálne vydýchne po najhlbšom vdychu Vdychový rezervný objem – je množstvo vzduchu, ktorý možno ďalej vdýchnuť, po pokojovom vdychu Výdychový rezervný objem – je množstvo vzduchu, ktoré možno ďalej vydýchnuť po pokojovom výdychu Reziduálny objem – je množstvo vzduchu, ktoré zostáva v pľúcach aj po maximálnom výdychu Vitálna kapacita – je objem vzduchu, ktorý zostáva v pľúcach aj po maximálnom výdychu Vdychový rezervný objem – je množstvo vzduchu, ktorý možno ďalej vydýchnuť po pokojovom výdychu Výdychový rezervný objem – je množstvo vzduchu, ktoré možno ďalej vdýchnuť, po pokojovom vdychu Reziduálny objem – je množstvo vzduchu, ktorý sa maximálne vydýchne po najhlbšom vdychu.
1068. O priebehu pôrodu človeka za fyziologických okolnosti platí, že: Svalovina maternice sa sťahuje a vytlača plod z maternice Dĺžka trvania pôrodu je priemerne 8 – 16 h Po otvorení hrdla maternice sa plod vytlačí veľmi rýchlo Po pôrode plodu za 20 – 40 min. sa stiahnutím maternice odlúči a vypudí aj placenta Pôrod riadia autonómne nervy a hormóny Svalovina maternice ochabne a plod samovoľne odchádza z maternice Dĺžka trvania pôrodu je priemerne 18 – 26 h Pôrod riadia motorické nervy a enzýmy.
1069. O novorodeneckom období u človeka platí, že: Začína narodením dieťaťa Trvá do konca prvého mesiaca po narodení Novorodenec sa prispôsobuje životným podmienkam mimo tela matky Na jeho začiatku, po narodení, začne novorodenec dýchať Na jeho začiatku, po narodení, obehová sústava novorodenca sa oddelí od matkinej Na jeho začiatku, po narodení, krv sa začína okysličovať v jeho vlastných pľúcach Trvá od konca prvého mesiaca – do konca prvého roku po narodení Krv sa okysličuje placentou.
1070. Odborný termín pre povrchový je: Kraniálny Kauduálny Profundus Rotačný Superficialis Pronačný Abdukčný Flexný.
1071. V krvi zdravého človeka môžeme nájsť: Červené krvinky Krvné doštičky Granulocyty Krvnú plazmu Lymfocyty Jadrové erytrocyty Glykogén Hemosporídie.
1072. Kostru hlavy tvorí: Čuchová kosť Bodcovitý výbežok spánkovej kosti Čelová kosť Jarmová kosť Horná čelusť Sánka Slzná kosť Spánková kosť.
1073. Metabolizmus u človeka: Sa v starobe zvyšuje Sa v starobe znižuje Je riadený hormonálne Je riadený nervovo Nezávisí od hormónov Nezávisí od nervovej sústavy Pri nadmernej činnosti štítnej žľazy sa zvyšuje Pri nadmernej činnosti štítnej žľazy sa znižuje.
1074. Sacharidy sú u človeka trávené: Aj v ústnej dutine Ptyalínom Amylázou Aj v tenkom čreve Tripsínom v pankreatickej šťave Peptidázou v tenkom čreve Aj v obličkách Lipázou.
1075. Odborný termín pre smer k trupu na končatinách je: Mediálny Distálny Proximálny Superficialis Vertikálny Cirkulárny Laterálny Profundus.
1077. Poranenia kĺbu kolena: Sa vždy dajú vyliečiť Sa nikdy nedajú vyliečiť Môžu viesť k trvalému obmedzovaniu pohyblivosti Sú nevyliečiteľné Môžu vzniknúť napr. pri páde Môžu vzniknúť napr. pri športe Vznikajú len u detí Sa ťažko liečia.
1079. Sval, ktorý spôsobuje ohnutie v lakťovom kĺbe sa nazýva: Lichobežníkový sval Trojhlavý sval ramena Dlhý sval stehna M. biceps Brušný lis Trojhlavý sval lýtka Dvojhlavý sval ramena M. triceps.
1080. K svalom dolnej končatiny zaraďujeme: Predný píšťalový sval Trojhlavý sval lýtka Zdvíhač hlavy Jabĺčko Podjazylkové svaly Krátky priťahovač ramena Dlhý sval stehna Šikmý sval lýtka.
1081. O činnosti hrubého čreva človeka platí že: Nevylučujú sa do neho žiadne tráviace šťavy Prebieha v ňom obmedzené vstrebávanie – napríklad vody Prebieha v ňom vstrebávanie všetkých živín Baktérie v ňom vytvárajú vitamíny B - komplexu a K Činnosťou baktérií vznikajú toxické látky, ktoré sa u zdravého človeka zneškodňujú v pankrease Činnosťou baktérií vznikajú plyny, ktoré napínajú jeho stenu a utlmujú jeho činnosť Činnosťou baktérií vznikajú plyny, ktoré napínajú jeho stenu a povzbudzujú jeho činnosť Činnosťou baktérií vznikajú toxické látky, ktoré sa u zdravého človeka zneškodňujú v pečeni.
Report abuse