option
My Daypo

แบบทดสอบ เรื่อง ภาคใต้

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
แบบทดสอบ เรื่อง ภาคใต้

Description:
วิชาภูมิศาสตร์ ม.5

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
15/01/2014

Category:
Geography

Number of questions: 12
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
ป่าไม้ชนิดใดมีเฉพาะในภาคใต้ ป่าดิบเขา ป่าพรุ ป่าชายเลน ป่าเบญจพรรณ.
ประชากรเชื้อชาติใดไม่ได้อยู่ในภาคใต้ ชาวเล ส่วย ซาไก เซมัง.
นางสาวแอนนาเตรียมตัวเดินทางไปพักผ่อนที่อุทยานแห่งชาติที่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูลและได้ทราบข้อมูลมาว่า สามารถไปได้เฉพาะในช่วงเวลาที่ไม่มีลมมรสุมเท่านั้น นักเรียนคิดว่าช่วงใดเหมาะสมที่สุด มกราคม – พฤษภาคม มีนาคม – กรกฎาคม มิถุนายน – กันยายน ตุลาคม – กุมภาพันธ์.
.แร่ธาตุที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ซึ่งพบมากในภาคใต้คือข้อใด ดีบุก เหล็ก ฟลูออไรด์ ยิบซัม.
.”ใต้สุดเมืองสยาม เมืองงามชายแดน” เป็นคำขวัญของจังหวัดใด กระบี่ ปัตตานี ระนอง ยะลา.
.”บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยน้ำตก นกเขาดี ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด”เป็นคำขวัญของจังหวัดใด กระบี่ ปัตตานี ระนอง ยะลา.
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศในภาคใต้มีระดับสม่ำเสมอตลอดปีคือข้อใด ที่ตั้งตามละติจูด ความสูงของพื้นที่ ทะเลที่ขนาบทั้ง 2 ด้าน ทิศทางลมประจำที่พัดผ่าน.
ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยหลักภูมิศาสตร์ที่ทำให้เกษตรกรในภาคใต้ของไทยมีอาชีพทำสวนยางพารา สวนผลไม้และประมง มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลทั้ง 2 ด้าน มีที่ราบชายฝั่งทะเลอันอุดมสมบูรณ์ มีภูมิประเทศเป็นที่สูงและภูเขาน้ำไม่ขัง มีภูมิอากาศร้อนฝนตกชุกเกือบตลอดปี.
ถ้านักเรียนไปท่องเที่ยวภาคใต้ และได้พบต้นโกงกาง แสม ลำพู แสดงว่าป่าบริเวณนั้นเป็นป่าชนิดใด ป่าดงดืบ ป่าเบญจพรรณ ป่าชายเลน ป่าแดง.
ปัญหาสำคัญที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่แถบจังหวัดชายแดนในภาคใต้คือข้อใด ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ขบวนการโจรก่อการร้าย การลักลอบขนส่งสินค้าหนีภาษี การขยายเขตเศรษฐกิจจำเพาะ.
ทิวเขาข้อใดไม่ใช่ทิวเขาของภาคใต้ ทิวเขาตะนาวศรี ทิวเขาภูเก็ต ทิวเขานครศรีธรรมราช ทิวเขาสันกาลาคีรี.
ภัยธรรมชาติที่เรียกว่า”ธรณีพิบัติ” ที่เกิดในภาคใต้ คือภัยชนิดใด สึนามิ น้ำท่วม แผ่นดินถล่ม ความแห้งแล้ง.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests