Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONТест Македонски!!

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Тест Македонски!!

Description:
Панонски Легенди.

Author:
Metal4e
(Other tests from this author)

Creation Date:
13/03/2014

Category:
Literature

Number of questions: 10
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
На кој јазик ги превеле првите црковни книги браќата Кирил и Методи? Македонски јазик Старословенски јазик Словенски јазик Прасловенски јазик.
Кои биле првите две книжевни школи? Охридската и Кратовската Кумановската и Охридската Кратовската и Скопската Охридската и Скопската.
Кон крајот на кој век се отвара Охридската книжевна школа? X XII XVII XI.
До кој век работела Охридската книжевна школа? XIV XX XVII XVI.
Како се нарекува првата Словенска азбука? Кирилица Глаголица.
Колку мисии направиле браќата Кирил и Методи? 3 5 2 4.
Која е најзначајна мисија за браката Кирил и Методи? Хазарска Моравска Сараценска Лесновска.
Во кој град папатa Адрија ке им дозволи богослужва на браќата Кирил и Методиј? Рим Венеција Софија Охрид.
Чиво дело е Кирил Филозоф? Климент Охридиски Кирил Методиј Наум.
Кога починува Климент и каде? 916 во Охрид 914 во Рим 829 во Бугарија.
Report abuse Terms of use