option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Македонски јазик
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Македонски јазик

Description:
Вежби од правописот на македонскиот јазик

Author:
T.Petrusevska
Other tests from this author

Creation Date: 25/05/2020

Category: Literature

Number of questions: 20
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Заокружи ја неточната правописна форма не може неможе не можејќи.
Заокружи ја неточната правописна форма неподготвен незнаејќи невистина.
Заокружи ја точната правописна форма авиопревоз авио-превоз прв пат.
Заокружи ја неточната правописна форма кај кратенките Р.М. (од Република Македонија) м (од метар) д-р (од доктор).
Заокружи ја неточната правописна форма кај кратенките и.т.н. т.е. и др.
Напиши го надредниот знак над Е во реченицата Бидејќи не задоцнивме, тој не не забележа воопшто. првото не второто не третото не.
Заокружи ја неточната правописна форма шестте смртта болеста.
Во кој пример пред слоготворното Р треба да стои апостроф(') прв зарти црвен.
Над кое СЕ треба да стои надреден знак во реченицата Вчера се подготвував се да научам. првото второто.
Кој збор е погрешно напишан во реченицата Денес во ''Утрински Весник'' прочитав убедлив коментар за филмот ''Трето полувреме''. весник коментар полувреме.
Кои зборови се правилно напишани чаршија,виљушка,иљада,глувче виљушка,чаршиа,иљада,глуфче илјада,глувче,чаршија,виљушка.
Кој од зборовите во реченицата е погрешно напишан Најпосле свати дека казната е вистинско средство за неработниците. свати средство неработниците.
Кој од зборовите во реченицата е погрешно напишан Многу Скопјани секоја година летуваат на Охридското Езеро. Скопјани Охридското Езеро.
Како се нарекува жителка на државата Египет Египетка Египќанка Египетчанка.
Заокружи ја неточната правописна форма ќесе ќибрит килим.
Кој од сложените зборови не е правилно напишан двапати прекуноќ полу писмен.
Која е правилната скратеница за зборот ГИМНАЗИЈА гим. гимн. гимназ.
Каде има грешка во врска со употребата на голема буква Велигден Нова година 24 мај.
Што треба да стои на крајот од оваа реченица Кога ќе одиме на излет прашалник две точки точка запирка.
Какво значење има зборот слика во оваа реченица Девојчето е слика нацртана. основно значење заменско значење преносно значење.
Report abuse