option
My Daypo

bio

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
bio

Description:
BIO SZU. 100-150 radio

Author:
ninta
(Other tests from this author)

Creation Date:
09/03/2023

Category:
Science

Number of questions: 51
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
100. Vírusy patria medzi : prokaryotické organizmy eukaryotické organizmy nukleoproteínové častice nebunkové organizmy .
101. Vírus je tvorený : DNA a RNA, ktoré sú obalené bielkovinovým plášťom DNA a RNA a bielkovinou DNA,RNA a tukovým obalom nukleovou kyselinou a viriónom z tukových častočiek .
102. Pre rozmnožovanie vírusov platí,že : je viazané na hostiteľskú bunku začína vytvorením spór uskutočňnuje sa pričnym delením viriónu obvykle vedle k zániku hostiteľskej bunky .
103. Z hľadiska životných procesov sú vírusy chrakteristické tým,že : majú jednoduchý látkový metabolizmus ich životné procesy sú viazané na hostiteľskú bunku ich metabolizmus začíná v S-fáze bunkového cyklu nemajú vlastný metabolizmus,nie sú schopné samostatnej reprodukcie .
104. Je správne tvrdenie,že vírusy sa rozmnožujú mimo hostiteľskej bunky ? nie,nemajú vlastný genóm,preto musia na svoju reprodukciu využívať DNA hostiteľskej bunky nie, nemajú vlastný metabolizmus ,preto nie sú schopné zabezpečiť samostatne žiadne životné funkcie áno, vírusy tvoria spóry a rozmnožujú sa aj mimo hostiteľskej bunky áno, vo vhodných podmienkách tvoria infekčné virióny,ktoré potom napádajú bunky .
106. Onkovírusy spôsobujú : škvrny na povrchu listov slintačku a krívačku hospodárskych zvierat vznik zhubných nádorov nekontrolovateľné delenie buniek .
105 .Ktoré z uvedených ochorení spôsobujú vírusy ? chrípka angína tuberkulóza hepatitída.
107. Medzi detské choroby spôsobené vírusmi patria: chrípka osýpky ovčie kiahne žltačka.
108. Ktoré vnútrobunkové štruktúry nemajú bunky baktérií? mitochondrie ribozómy jadro vakuoly.
109. Bakteriofágy sú vírusy : napadajúce baktérie spôsobujúce choroby ľudí spôsobujúce choroby rastlín využívané v génovom inžinierstve .
110. Pre vírusy platí : sú to vnútrobunkové parazity môžu ich prenášať živočíchy môžu vyvolávať nádorové ochorenia môžeme sa pred nimi chrániť antibiotikami .
111. AIDS je nevyliečiteľné ochorenie: spôsobujúce vírusom HIV spôsobujúce baktériou HIV prenosné telesnými tekutinami imunitného systému.
112. Pre všetky baktérie platí,že : spôsobujú ochorenia ľudí,zvierat alebo rastlín sú schopné vytvárať odolné spóry z jednej baktérie vznikajú vždy len dve dcérske uhlík získavajú z organických zlučenín .
113. Medzi prokaryotické organizmy patria : vírusy, baktérie a sinice iba baktérie baktérie, sinice a archeóny baktérie,sinice a prvoky .
114. Majú všetky baktérie bunkovú stenu ? áno, je pevná a pružná áno, obsahuje peptidoglykan nie, bunkovú stenu majú iba niektoré baktérie nie, baktérie majú iba cytoplazmatickú membránu .
115. Základnou zložkou bunkovej steny baktérií je : glykogén peptidoglykan chitín jedna vrstva fosfolipidov.
116. Tvar tela baktérií môže byť : tyčinkovitý vláknitý guľovitý kryštalický .
117. Bacily sú baktérie : guľovitého tvaru tyčinkovitého tvaru špirálovitého tvaru vláknite .
118. streptokoky sú baktérie : guľovitého tvaru,ktoré tvoria retiazky guľovitého tvaru,ktoré tvoria strapce tyčinkovitého tvaru nie sú to baktérie, ale vírusy .
119. Stafylokoky sú baktérie : guľovitého tvaru,ktoré tvoria retiazky guľovitého tvaru,ktoré tvoria strapce tyčinkovitého tvaru nie sú to baktrérie, ale vírusy .
120. Anaerobné baktérie sa od aerobných líšia tým,že : pre svoj život potrebujú kyslík nepotrebujú kyslík,pôsoní na ne toxický uhlík získavajú z CO2 uhlík získavajú heterotrofne .
121. Medzi autotrofné organizmy patria : anaerobné baktérie chemoautotrofné baktrérie rastliny sinice .
122. Je správne tvrdenie ,že bez baktérií by sme mohli mať zdravotné problémy? nie,naopak ,patogenné baktérie spôsobujú vážne zdravotné ťažkosti nie, neexistujú baktérie s pozitívnym vplyvom na zdravie človeka áno, baktérie v našom organizme produkujú vitamíny áno, symbiotické baktérie ako súčasť črevnej mikroflóry pomáhajú pri trávení .
123. Ktoré z uvedených ochorení spôsobujú baktérie ? angína tuberkulóza salmonelóza besnota.
124. Mnohé patogenné baktérie spôsobujú pohlavne prenosné ochorenia. Sú to : syfilis AIDS mykóza kvapavka .
125. Mnohé patogenné baktérie spôsobujú závažné hnačkovité ochorenia. Sú to baktérie z rodu: Salmonella Escherichia Streptococcus Lactobacilus.
126. Mnohé baktérie sa využívaju v priemysle pri výrobe : mliečných produktov kvasných produktov farmaceutických produktov pekárenských produktov .
127. Na výrobu antibiotik sa využívajú : spájavé plesne paplesňotvaré huby kvasinkotvaré huby kyjaničkotvaré huby .
129. Obsah vody v bunkách závisí od : životného prostredia veku organizmu metabolickej aktivity orgánu .
128. Kvasinkové ochorenia človerka vyvolávajú : zástupcovia rodu Candida paplesňotvaré huby rodu Aspergillus plesne rodu Mucor kvasinky rodu Saccharomyces.
130. Prečo obsah vody v bunkách vekom klesá ? staršie bunky majú obmedzený príjem vody v starších bunkách sa znižuje metabolická aktivita v starších bunkách prevládajú katabolické deje stare bunky vodu viac uvoľňujú ako prijímajú .
131. Vyšší obsah vody v bunke majú : pletivá aktívnych častí orgánov pletivá pasívnych častí orgánov pletivá rastlinných buniek pletivá živočíšnych buniek .
132. Najdôležitejšie prvky pre živé organizmy sú : C,O,H,N C,Cl,Zn,O C,Cl,H,Zn C,N,Zn,H.
133. Kostrou všetkých organických látok je : dvojväzbový uhlík štvorväzbový uhlík väzba uhlíka s kyslíkom väzba uhlíka s vodíkom .
134. Ktorý prvok je dôležitou súčasťou hemoglobínu ? Na Ca Fe K.
135. Ktoré polysacharidy plnia stavebnú funkciu ? sacharóza celulóza glykogén chitín.
136. Ktoré polysacharidy predstavujú pre bunku zdroj energie? glykogén glukóza škrob chitín.
137. Najväčší obejm organických molekúl v bunke tvoria : cukry tuky bielkoviny minerálne látky .
138. Základnou stavebnou jednotkou bielkovín sú : monosacharidy aminokyseliny nukleotidy proteíny.
139. Stavebnou jednotkou polypeptidových reťazcov molekúl proteínov sú : aminokyseliny bielkoviny sacharidové peptidy nukleotidy .
140. Aké funkcie plnia v bunke bielkoviny ? sú to základné stavebné látky sú zdrojom energie regulujú chemické procesy rozpustné vo vode tvoria základné prostredie v bunke .
141. Vláknité (fibrilárne) bielkoviny zabezpečujú : mechanické funkcie metabolické funkcie imunitu regulačné funkcie.
142. Guľovité ( globulárne) bielkoviny zapezbečujú : metabolické funkcie regulačné funkcie imunitu mechanické funkcie.
143. V bielkovinách živých organizmov sa pravidelne vyskytuje : 12 aminokyselín 20 aminokyselín 22 aminokyselín 200 aminokyselín .
144. Koľko druhov aminokyselín vyúžívajú živé systémy na proteosyntézu ? 5 10 15 20.
145. Aké funkcie plnia v bunke sacharidy sú zdrojom energie sú to stavebné látky podieľajú sa na termoregulácii katalyzujú chemické procesy .
146. Ktoré organické zlučeniny v bunke majú stavebnú funckiu ? cukry tuky bielkoviny nukleové kyseliny.
147. Ktoré organické zlučeniny plnia v bunke zásobnu funkciu ? cukry tuky bielkoviny nukelové kyseliny .
148. Glykogén je zásobná látka : iba živočíchov živočíchov a húb niektorých rastlín vírusov.
149. Glukóza sa v organizme živočichov ukladá ako zásoba energie vo forme : škrobu celulózy glykogénu tuku.
150. Cukor sa v organizme rastlín ukladá ako zásoba energie vo forme : tuku škrobu glykogénu celulózy .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests