Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON5 kl.

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
5 kl.

Description:
Carų valdžioje

Author:
AVATAR

Creation Date:
21/02/2018

Category:
History

Number of questions: 10
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Napoleonas 1812m. keliavo per Lietuvą kariauti su : Lenkija Rusija Švedija.
Pirmąją Lietuvos istoriją lietuvių kalba parašė: Martynas Mažvydas Simonas Daukantas Motiejus Valančius.
Pirmąjį Lietuvos muziejų nukirsto ąžuolo kamiene įkūrė: Simonas Daukantas Motiejus Valančius Dionizas Poška.
Pirmojo lietuviško kalendoriaus leidėjas: Laurynas Ivinskis Motiejus Valančius Dionizas Poška.
Baudžiava panaikinta: 1236m. 1861m. 1569m.
Spaudos draudimo laikotarpiu nelegali lietuviška spauda į Lietuvą buvo gabenama iš: Latvijos Prūsijos Lenkijos.
Slaptosios lietuviškos mokyklos mokytojas: direktorius rektorius daraktorius.
Lietuviškas tekstas parašytas rusiškomis raidėmis: graždanka daraktorius metrika.
Pirmasis lietuviškas laikraštis vadinosi: Varpas Kardas Aušra.
"Tautiškos giesmės" autorius: Jonas Basanavičius Vincas Kudirka Kazys Grinius.
Report abuse Terms of use