Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONМакедонски јазик

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Македонски јазик

Description:
Тест по Македонски јазик

Author:
Dimitar968
(Other tests from this author)

Creation Date:
23/12/2013

Category:
Literature

Number of questions: 7
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Што е заменка Зборовите што означуваат имиња Зборовите што означуваат работа Зборовите што ги заменуваат лицата.
Како се делат придавките Бројни и небројни Односни и замеснки Лоши и добри.
Акцент е нагласување на зборот броење на зборот бришење на слогот.
Кога е одобрена Кирилицата 1 Март 1568 5 Мај 1955 5 Мај 1945.
Македонскиот јазик спаѓа во групата јазици на Источнословенската група Западнословенската група Јужнословенската група.
Кој ја упростил Кирилицата Наум и Мојсеј Наум и Климент Климент и Васко.
Кој е најстариот словенски јазик Прасловенскиот јазик Старословенскиот јазик Староукраинскиот јазик.
Report abuse Terms of use