Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONPV

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
PV

Description:
Test chemie, matematika

Author:
JG
(Other tests from this author)

Creation Date:
09/10/2016

Category:
Science

Number of questions: 8
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
V sudu je 64 litrů džusu. Vyměníme 16 litrů džusu za 16 litrů vody a promícháme. Pak znovu vyměníme 16 litrů roztoku za 16 litrů vody a promícháme. Tento postup ještě jednou zopakujeme. Kolik zůstalo litrů džusu?.
Karel pracuje na směny. 4 dny pracuje a pátý den má volno. Dnes je pátek, má volno a v sobotu půjde zase do práce. Po kolika dnech ode dneška připadne volno zase na pátek?.
Nádoba s vodou má hmotnost 30 kg. Jestliže odlejeme 20 % vody, má nádoba s vodou hmotnost 25 kg. Jaká je hmotnost prázdné nádoby?.
Myslím si číslo. Vynásobím ho dvěma, výsledek odmocním a pak přičtu 3. Z výsledného čísla vypočítám třetinu a nakonec výsledek umocním na druhou. Jaké jsem si myslel číslo?.
Pět koček chytí za 5 dní 5 myší. Za jak dlouho pochytá při stejné výkonnosti 10 koček 100 myší?.
Přehrajte si toto video https://www.youtube.com/watch?v=wBCmt_pJTRA a přeložte z angličtiny větu, jež se týká prvků 18 skupiny periodické soustavy prvků. Noble...
Janek Koliba je rolník jak se patří. Každičký den vstává za svítání, aby mohl obhospodařovat svoje pole a starat se o malý kravín na kraji vesnice. Sedlák Janek vlastní kromě pole a kravína také malý vinohrad, protože je velkým milovníkem vína. Tento lahodný nápoj si vyrábí sám ve vlastním sklepě. Když Janka požádáte, aby vám něco o víně pověděl, dokáže se rozvykládat na celé hodiny: „Tož ba že vám neco povím! Vínko, to mosí byt! Šak proto celý rok chodíme na vinohrad. Je to tvrdá práca, mosí sa pořád stříkat, aby hrozny nezplesnivěly. V zimě sa hlavy střihajú, na jaře vážú a celé léto mosíte skracovat a vylamovat, aby sa hrozny pěkně nafúkly a vinohrad zbytečně nezarústal. Šak dyž je čas, tak aj chodím po vinohradě a zaškubávám lístky, aby slunéčko na hrozny svítilo a byla dobrá sladkost. Jó, u vína je pořád co podělat. No, a na podzim sa hrozny zeberú a dělá sa víno. Je to jednoduché, enem to chce nejaké ty zkušenosti, jak sa říká. Najprv sa hrozny na mlýnku zemelú. Dyž chcete červené, tak to necháte týdeň kvasit v kadi a potom sa lisuje. Dyž děláte bílé, tak sa to hodí rovnú do presu. Može sa stat, že ščáva má málo cukru, tož ho tam přidáme. Mošt sa nechá kvasit v bečkách. Totkáj pozor! Nesmíte do sklepa chodit eném tak, mosíte počítat s tým, že byste sa mohli aj udusit, tož si radši berte svíčku... 1. Jak se jednoslovně nazývá cukr obsažený ve vinné šťávě? 2. Proč není vhodné nechávat kvasící mošt („burčák“) v zavřené nádobě? 3. Je plyn, vznikající při kvašení, těžší nebo lehčí než vzduch? 4. Jak nás může zapálená svíčka ve sklepě zachránit? .
Kyselost a zásaditost látek v domácnosti – pH Vyberte z nabízených látek ty, jež mají kyselé pH. prášek do pečiva (popř. jedlou sodu) mýdlový roztok citrónovou šťávu ocet roztok soli vodu SAVO.
Report abuse Terms of use