option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Проценти - Тест
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Проценти - Тест

Description:
Проценти - Тест

Author:
AVATAR
angjela
Other tests from this author

Creation Date:
01/04/2020

Category: Mathematics

Number of questions: 10
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Следнава дропка 17/40 во вид на процент гласи: 17% 34% 42.5% 4.2% 34.5%.
65% од децата во едно одделение се момчиња. Колку од нив се девојчиња? 65% 25% 45% 35% 30%.
70% од учениците во шесто одделение добиле награда за добро однесување на сите часови. Вкупно има 230 ученици во шесто одделение. Колку ученици добиле награда? 165 ученици 161 ученик 125 ученици 80 ученици 180 ученици.
За време на едно намалување цената на книгите била намалена за 35%. За колку е намалена цената на книгите, ако сега нивната цена изнесува 330 ден? 115.5 денари 214.5 денари 330 денари 116 денари 215 денари.
Во еден воз има 160 патници. 25% од патниците се симнале од возот на иста станица. Колку патници останале во возот? 30 патници 100 патници 40 патници 120 патници 121 патник.
Билјана учествувала во еден квиз. Таа одговарала на прашања тема на општи познавања и уметност. Точно одговорила на 60% од прашањата од општи познавања и 80% од прашањата за уметност. Ако имало 15 прашања од општи познавања и 18 од уметност. На колку вкупно прашања Билјана одговорила точно? 9 прашања 14 прашања 14.4 прашања 13 прашања 13.4 прашања.
Во авион има 440 седишта. 85% од седиштата се зафатени. Колку седишта се слободни? 64 седишта 400 седишта 376 седишта 440 седишта 60 седишта.
Ангела и Филип купиле автомобил за 160000 денари. Три години подоцна го продале за 152000 денари. Пресметај го во проценти намалувањето на цената. 80% 10% 5% 95% 25%.
Во еден автобус се возеле 50 патници. На првата станица се симнале 10% од патниците, на втората станица се симнале 20% од преостанатите патници. Колку патници останале во автобусот? 14 патници 5 патници 9 патници 45 патници 36 патници.
Зоки со велосипед изминал 64% од патот, а останатите 9 km ги изминал пеш. Колку километри минал Зоки со велосипедот? 16 km 25 km 4 km 9 km 64 km.
Report abuse