option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON TEST 981-1000
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
TEST 981-1000

Description:
short test

Author:
abcdefghijkl
Other tests from this author

Creation Date: 21/05/2020

Category: Science

Number of questions: 20
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
981. Približný počet neurónov v mozgovej kôre človeka je: 1 000 000 000 2 000 000 000 4 000 000 000 5 000 000 000 8 000 000 000 10 000 000 000 14 000 000 000 25 mi viac.
982. U človeka sa na vdychu podieľajú najmä: Bránica Bránica a vonkajšie medzirebrové svaly Vonkajšie medzirebrové svaly Mimické svaly Vnútorne medzirebrové svaly Brušný lis Svaly hrtana Svaly jazyka.
983. Čo je riziková gravidita: Tehotenstvo, kde hrozí potratenie zárodku Podnet k umelému prerušeniu gravidity Neželané tehotenstvo Tehotenstvo, vyžadujúce špeciálnu starostlivosť Gravidita, u ktorej je riziko postihnutia dieťaťa 5% Gravidita, u ktorej možno predpokladať ohrozenie matky alebo plodu Gravidita, po neželanom počatí Dôsledok zanedbanej výchovy k rodičovstvu.
984. Aké chlopne sú medzi predsieňami a komorami srdca: Polmesiačikovité chlopne Komorové chlopne Blanité cípovité chlopne Dvojicípa v ľavom a trojcípa chlopňa v pravom srdci Dvojicípa v pravom a trojcípa chlopňa v ľavom srdci Predsieňové chlopne Žiadne Kostené cípovité chlopne.
85. Základnou stavebnou a funkčnou jednotkou obličky je: Nefrídiový kanálik Nefros Nefrón Plamienková bunka Malpigiho rúrka Pulzujúca vakuola Protonefrídie Metanefrídie.
986. Dôležitým dejom pri zastavení krvácania je: Osmotická lýza krviniek Činnosť bielych krviniek Činnosť krvných doštičiek Diapedéza Zúženie cievy v poranenom mieste Premena fibrinogénu na fibrin Premena fibrínu na fibrinogén Činnosť trombocytov.
987. Zakladateľom učenia o vyššej nervovej činnosti je: W. Smith I.P. Pavlov J.Grimm J.E. Purkyně T. Schwann B. Fox M. Bean F. Mullder.
988. Vitamín K: Podporuje vstrebávanie kalcia Zvyšuje odolnosť proti infekciám Je dôležitý pre metabolizmus cukrov Podieľa sa na zrážanlivosti krvi Je tvorený baktériami v hrubom čreve človeka Pri jeho nedostatku vzniká krvácanie do tkanív a dutín Je nepostrádateľný pre tvorbu rudopsínu Ja nepostrádateľný pre tvorbu protrombínu.
989. Aké funkcie má v organizme človeka pečeň: Zúčastňuje sa na tvorbe amyláz Pri metabolizme živín je zásobárňou železa a vitamínov Detoxikačnú úlohu Zúčastňuje sa produkcie trypsínu Je zásobárňou glykogénu Vytvárajú sa tu niektoré látky nevyhnutné pre zrážanie krvi Spracováva sa tu veľká časť živín vstrebaných v tenkom čreve Spracováva sa tu veľká časť živín vstrebaných v hrubom čreve.
990. Ľudské oko vníma svetelné vlnenie: V rozsahu vlnových dĺžok 250 až 360 nm V rozsahu vlnových dĺžok 400 až 700 nm V rozsahu vlnových dĺžok 750 až 850 nm V rozsahu vlnových dĺžok len pod 500 nm Príslušnej vlnovej dĺžky, ktoré po prechode rohovkou, šošovkou a sklovcom dopadá na sietnicu Príslušnej vlnovej dĺžky, ktoré po prechode rohovkou, šošovkou a sklovcom dopadá na dúhovku Príslušnej vlnovej dĺžky, ktoré po prechode dúhovkou, šošovkou a sklovcom dopadá na rohovku Príslušnej vlnovej dĺžky, ktoré po prechode rohovkou, šošovkou a sklovcom dopadá na bielko.
991. Pallium: Je podlôžko Je talamus Je biela mozgová hmota Je súčasťou predného mozgu Je mozgová kôra Tvorí plášť predného mozgu Vytvára bazálne ganglia predného mozgu Tvorí hemisféru mozočka.
992. Čo tvorí vnútro hemisfér predného mozgu: Sivá hmota Gangliové bunky Biela hmota Mozgová kôra Pallium Mozgové závity Hmota skladajúca sa z nervových vlákien Hmota skladajúca sa z tiel nervových buniek.
993. Svalový snopec tvorí približne: 10 až 100 vláken 150 až dvesto vláken 200 až 450 vláken 150 až 500 vláken 100 až 1000 vláken 300 až 400 vláken 400 až 500 vláken 500 a šesťsto vláken.
994. K svalom tvare patrí: Vretenný sval Napínač širokej pokrývky Veľký jarmový sval Spánkový sval Smiechový sval Pílový predný sval Predný píšťalový sval Malý jarmový sval.
995. Ktorá časť mozgu je sídlom riadenia činnosti vnútorných orgánov: Thalamus Hypotalamus Pallium Bazálne ganglia Mozoček Podlôžko Lôžko Most.
996. Ktorý sval hornej končatiny je naťahovač: Trojhlavý sval ramena M. Biceps Len dvojhlavý sval ramena Všetky svaly predlaktia Ohýbač ruky Lichobežníkový sval Predný píšťalový sval M. Triceps.
997. Diastola je: Stav nečinnosti srdca Napĺňanie srdca krvou Vytláčanie krvi stiahnutím svaloviny srdca Fáza činnosti srdca Súčasť srdcového cyklu Napĺňanie cievneho systému krvou Zmrštenie pravej komory srdca Zmrštenie ľavej komory srdca.
998. Ktorý sval hornej končatiny ohýbač: M. Triceps Trojhlavý sval ramena Dvojhlavý sval ramena M. Biceps Ohýbač nohy Lichobežníkový sval Predný píšťalový sval Dlhý priťahovač.
999. Svaly podľa mikroskopickej stavby a funkčných rozdielov rozlišujeme: Hladké Pozdĺžne Priečne pruhované Srdcový sval Kombinované Priečné – pozdĺžne Pozdĺžne pruhované Priečné hladké.
1000. Akým spôsobom sa uskutočňuje spojenie kosti: Voľne Pevne Kĺbovo Pomocou okostice Súvisle Epitelom Kĺbovým mazom Kostnou dreňou.
Report abuse