option
My Daypo

anatómia - osova kostra (skeleton axiale)

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
anatómia - osova kostra (skeleton axiale)

Description:
anatomy

Author:
AVATAR

Creation Date:
17/10/2021

Category:
Science

Number of questions: 13
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Epifýza špongiózna kosť kompaktná kosť dreňová dutina trámce horná a dolna časť kosti stredná časť kosti.
Diafýza špongiózna kosť kompaktná kosť dreňová dutina trámce horná a dolna časť kosti stredná časť kosti.
vertebra stavec kost´ krč chrupavka.
Osová kostra skeleton axis systema axiale skeleton axiale Chrbtica columna vertebralis skeleton thoracis cranium skeleton thorax abdomen.
Chrbtica 1-columna 2-vertebralis 2-cervicales má 31 stavcov má 32 stavcov má 33 stavcov eng - backbone.
vertebrae cervicales krčné stavce chrbtica 7 stavcov 12 stavcov 5 stavcov C1 - nosič (atlas) krk C2 - čapovec (axis) C2 - čapovec (atlas) Kríž.
Hrudné stavce 1-vertebrae 2-thoracales 2-thorax 2-sternum 12 7 5 1-columna.
vertebrae lumbales driekové stavce 7 12 5 4-5 krížová kosť kostrčová kosť.
os sacrum driekové stavce 7 12 5 4-5 krížová kosť kostrčová kosť krč.
Kostrčová kosť os coccygis vertebrae coccygeae os sacrum v. cervicales 7 12 4-5 tailbone neck.
Medzistavcové platničky 1-discus 2-intervertebralis 1-disus 2-vertebralis 1-columna intervertebrálny disk intervertebrálny stavec.
Rebrá costae kosta 3 páry nepravých rebier - pripájajú sa chrupkami na chrupky pravých rebier 7 párov pravých rebier - pripájajú sa na hrudnú kosť, 2 páry voľných rebier - sú voľne končiace vpredu medzi svalmi v dutine brušnej. 7 párov nepravých rebier - pripájajú sa na hrudnú kosť, 3 páry voľných rebier - sú voľne končiace vpredu medzi svalmi v dutine brušnej. 5 párov pravých rebier - pripájajú sa na hrudnú kosť,.
Hrudná kosť os sternum thoracicae thorax 1-rukoväte 2-telo 3-mečovitý výbežok breastbone 3-mečovitý zub.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests