Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONbezánci

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
bezánci

Description:
testík

Author:
gabrielinka
(Other tests from this author)

Creation Date:
24/01/2023

Category:
Science

Number of questions: 127
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Endosymbiotická teorie vysvětluje: původ některých organel v buňkách prvoků a živočichů, např. mitochondrií. původ některých organel v buňkách prvoků .
Pohybové organely bičíky a brvy jsou: společně původními pohybovými organelami prokaryot (což je sice pravda, ale záleží na kontextu otázek). společně původními pohybovými organelami eukaryot.
Krásnoočka jsou volně žijící bičíkovci: náležející mezi prvoky. nálevníky.
. U krásnooček: přítomnost chloroplastů je druhotná (může žít i bez nich). přítomnost chloroplastů je prvotní (může žít i bez nich).
Jedno tvrzení týkající se bičíku krásnoočka zeleného je NEPRAVDIVÉ: : krásnoočka tahají bičík za sebou. : krásnoočka tahají bičík před sebou .
Krásnoočka jsou volně žijící bičíkovci, kteří se rozmnožují: pučením. podélným dělením.
. Fagocytóza je typickým způsobem přijímání potravy: pro měňavky. lalokonohé.
Měňavka velká (nesprávně) ...se hromadně vyskytuje pod kameny. ...se hromadně vyskytuje v senných nálevech. .
Měňavka úplavičná je střevní parazit člověka, ale žije naštěstí v tropech, kde způsobuje: dyzentérii (cizí název pro úplavici). disentérii (cizí název pro úplavici).
Nálevníci se jmenují podle : hojného výskytu v nálevech. (logicky) : hojného výskytu v nálevkách. (logicky).
Jedno tvrzení je NESPRÁVNÉ: Organelami typickými pro nálevníky jsou: řasinkový Orgány typickými pro nálevníky jsou: řasinkový.
. Trepka velká se rozmnožuje pohlavní konjugací, po které následuje série příčných dělení. pohlavní konjugací, po které následuje série příčných dělení a fagocytozy.
Jen jedno tvrzení je SPRÁVNÉ Mikronukleus trepky je aktivní při pohlavním rozmnožování - konjugaci. Mikronukleus trepky je aktivní při pohlavním rozmnožování - dělení.
V literatuře, zejména starší se objevuje kmen láčkovci. Jedná se o: stejnou skupinu živočichů jako nejsou žahavci (např. v Geologické encyklopedii ano, ale opět záleží na kontextu). stejnou skupinu živočichů jako jsou žahavci (např. v Geologické encyklopedii ano, ale opět záleží na kontextu). .
Jedno tvrzení není správné: v žahavých bateriích na ramenech nezmara jsou přítomny jen penetranty a volventy. v žahavých bateriích na ramenech nezmara jsou přítomny nejen penetranty a volventy.
Žahavci jsou vesměs: dravci, kořist uchvacují pomocí ramen a ochromují vysoce účinným slizem dravci, kořist uchvacují pomocí ramen a ochromují vysoce účinným jedem. .
Trávicí trubice žahavců: je : je slepá, i když může být různým způsobem rozvětvená k hlavě. : je slepá, i když může být různým způsobem rozvětvená.
Žahavci dýchají: celým povrchem těla (difúzí z okolního prostředí). difuzí.
Nervová soustava je u nezmara: rozptýlená. žebříčkovitá.
Vývoj žahavců se děje přes larvu planula. se děje přes larvu glochidium.
Trubýši jsou: koloniální polypovci s výraznou diferenciací propojených polypů. koloniální polypovci s diferenciací propojených polypů.
Trávící trubice ploštěnek je slepá, i když může být různým způsobem rozvětvená. je slepá, i když může být různým způsobem rozvětvená difuzí.
Ploštěnky jsou vesměs: dravci, kořist obklíčí vychlípitelným hltanem a stráví ve v žaludku. dravci, kořist obklíčí vychlípitelným hltanem a stráví ve slepém střevě (slepých střevech). .
Ploštěnci dýchají celým povrchem těla. difuzí.
Ploštěnci mají cévní soustavu uzavřená. nemají cévní soustavu.
Vylučování se u zástupců kmene ploštěnců děje pomocí: neuronefridii. protonefridií (plaménkové buňky). .
. Nervová soustava ploštěnců je provazcovitá. rozptýlená.
Ploštěnci jsou většinou: hermafroditi. gonochoristé.
Vývoj ploštěnky potoční je přímý, bez larválních stádií (u sladkovodních ne). je přímý, bez larválních stádií (u sladkovodních ano).
Měchožil zhoubný je: drobná tasemnice vytvářející u svých mezihostitelů až 15 drobná tasemnice vytvářející u svých mezihostitelů až 16.
Mezihostitelem tasemnice bezbranné jsou: domácí krávy (většinou se nakazí gurmáni pojídající tatarské bifteky). domácí krávy (většinou se gurmáni pojídající tatarské bifteky).
. Žížaly jsou saprofágové, v potravě převažuje rostlinná složka, tzv. odpad, zejména listí. saprofyté.
. Cévní soustava je u žížaly : uzavřená, srdce je tvořeno několika příčnými spojkami hřbetní a břišní cévy. : uzavřená, srdce je tvořeno příčnými spojkami hřbetní a břišní cévy. .
Srdce u kroužkovců : je tvořeno několika příčnými spojkami hřbetní a břišní cévy. : je tvořeno několika příčnými hřbetní a břišní cévy.
Máloštětinatci dýchají: difuzí. celým povrchem těla.
Jedno tvrzení NENÍ správné: nervová soustava kroužkovců: je provazcovitá, je žebříčkovitá (není i když se to všude píše), u hlavových ganglií vybíhají 2 nervové provazce. nervová soustava kroužkovců: je provazcovitá, je žebříčkovitá , u hlavových ganglií vybíhají 2 nervové provazce.
Vývoj žížaly nepřímý, přes larvu je přímý, bez larválních stádií.
O rozmnožování žížaly obecné platí, že : žížaly jsou gonochoristé : žížaly jsou hermafroditi, kteří si při kopulaci vyměňují spermie. .
Schránka plžů se nazývá ulita. lastura.
Schránka mlžů: ulita. lastura.
Trávící trubice měkkýšů: začíná ústním otvorem vpředu a tam končí začíná ústním otvorem vpředu a končí řitním otvorem vzadu. .
Srdce měkkýšů se skládá z komory a 2-4 předsíní a nachází se v osrdečníku. se skládá z komory a 1-2 předsíní a nachází se v osrdečníku.
Hlemýžď má cévní soustavu uzavřenou. otevřenou.
. Škeble má cévní soustavu : otevřenou. uzavřenou.
Cévní soustava je u mlžů otevřená, srdce: se skládá z komory a 2-4 předsíní a nachází se v osrdečníku. se skládá z komory a 1-2 předsíní a nachází se v osrdečníku. .
. Nervová soustava je u měkkýšů gangliových typu gangliového typu.
. Dočasné vápenité víčko hlemýždě zahradního se nazývá: epifragma. epiligma.
48. Plži dýchají buď žábrami, nebo: plicním vakem, tj. prokrvenou stěnou plášťové dutiny,ústním otvorem. plicním vakem, tj. prokrvenou stěnou plášťové dutiny. .
Radula je: chrupavčitá páska chrupavčitá jazyková páska plžů.
. Plži jsou vesměs herbivoři, radulou krouhají listy vyšších rostlin nebo seškrabávají řasy. ormivoři.
. Vývoj hlemýždě je přímý, bez larválních stádií. je přímý, bez larválních stádií.
O dvouchlopňové schránce mlžů neplatí, že: : je zvnějšku přikryta odolnějším periostrakem, tvořené minerálem . : je zvnějšku přikryta odolnějším periostrakem, tvořené minerálem (periostracum je tvořeno konchiolinem, což je bílkovina). .
Vodu mlži nasávají spodní části nohy. přijímacím otvorem.
Glochidium je: parazitující larva sladkovodních plžů. parazitující larva sladkovodních mlžů.
. Hlavonožci dýchají celým povrchem těla. žábrami.
Schránka hlavonožců je většinou dosti redukovaná, u sépie obecné se vyskytuje ve formě: tzv. sépiové noha. tzv. sépiové kosti.
Vývoj sépie obecné probíhá přímo, bez larvy. nepřímo, s larvou.
. Trávící trubice hlístic je: : je úplná, tzn. začíná ústním otvorem vpředu a končí řitním otvorem vzadu je neúplná, vyvrhovací/ústní. .
Hlístice jsou nejčastěji: holoparazité, převážně tekutou potravu nasávají pomocí svalnatého savého hltanu. parazité, převážně tekutou potravu nasávají pomocí svalnatého savého hltanu. .
Hlístice mají cévní soustavu: rozptýlenou. nemají cévní soustavu.
. Vylučování se u zástupců kmene hlístic děje pomocí protonefridií vyúsťujících jediným otvorem v kutikule. protonefridií vyúsťujících dvěma otvory v kutikule. .
. Hlístice dýchají: plicními sklípky. vetšinou nedýchají.
Nervová soustava hlístic je: provazcovitá gangliová.
. Nervová soustava hlístic vytváří žebříčkovitou soustavu o 4 nervových řetězcích. vytváří z gangliových buněk prstenec, ze kterého vybíhají podélně 2 nervové provazce. .
Většina hlístic jsou: gonochoristi, kteří mají výrazný sexuální diformismus. hermafrodité, kteří mají výrazný sexuální diformismus.
. Jedno z tvrzení týkajících se rozmnožování hlístic NENÍ pravdivé hlístice mají vývoj před dospělci zcela podobné larvy. hlístice mají vývoj před dospělci zcela nepodobné larvy. .
Chelicery pavouků jsou kusadlovité. Vyberte jediné nepravdivé tvrzení: (jsou makadlovité, klepítkaté pouze u štírů) pedipalpy pavouků jsou klepítkaté pedipalpy pavouků jsou klepítkaté (jsou makadlovité, klepítkaté pouze u štírů).
Pedipalpy nacházíme u: klepýtkavců. pavoukovců.
. Drtivá většina pavouků dýchá vaky plic. plicními vaky.
. Vylučování se u pavouků děje pomocí: koxálních žláz. koxiálních žláz.
. Pavouci mají 8 nohou (kráčivých) a: také nejčastěji 8 očí. také nejčastěji 6 očí.
Vývoj pavouků: nepřímý s larvami. je přímý bez larválních stadií.
. Všichni pavoukovci jsou: gonochoristé s nevýrazným sexuálním dimorfismem. gonochoristé s často dosti výrazným sexuálním dimorfismem. .
Jedno z tvrzení týkající se rozmnožování pavouků NENÍ pravdivé čerstvě vylíhnutí mladí pavoučci přezimují (přezimují vajíčka, a 2. rok mladí pavoučci, ale ne vylíhnutí). čerstvě vylíhnutí mladí pavoučci přezimují (přezimují vajíčka, a 3. rok mladí pavoučci, ale ne vylíhnutí).
Trávicí trubice pavouků: neúplná. je úplná a složitě rozvětvená.
Pavouci mají cévní soustavu otevřenou. uzavřenou.
Srdce pavouků: : není vytvořeno, jeho funkci nahrazuje hřbetní céva. má 2 předsíně a 2 komory.
Nervová soustava je u pavouků: provazcovitého typu. gangliového typu.
Který z níže uvedených druhů pavouků si staví sítě k lapání kořisti: černá vdova. pokoutník domácí. .
Jedno z uvedených tvrzení pro vyšší korýše neplatí na hlavě mají po 2 párů tykadel a 2 páru kusadel a čelistí (to má hmyz - vyšší korýši mají dva páry tykadel, jeden pár kusadel a dva páry čelistí). na hlavě mají po 1 párů tykadel a 1 páru kusadel a čelistí (to má hmyz - vyšší korýši mají dva páry tykadel, jeden pár kusadel a dva páry čelistí). .
. Vylučovací orgány korýšů jsou: antenální žlázy. maxilární nebo antenální žlázy.
Nervová soustava korýšů je ve formě břišní nervové pásky (žádný žebřík). žebříkovitá (žádná páska).
. Perloočky se pohybují pomocí : 2. páru tykadel (1. redukován). : 1. páru tykadel (2. redukován).
. Perloočky dýchají hrudními nožkami (ztratily schopnost pohybu). panožkami ztratily schopnost pohybu).
Cévní soustava u perlooček : je tvořena srdcem s nepárovitými ostiemi, cévy chybí. : je tvořena srdcem s párovitými ostiemi, cévy chybí.
Buchanky dýchají plicními vaky. celým povrchem těla.
. Buchanky se pohybují pomocí: hrudními nožkami. hrudních nožek.
Vyšší korýši (rakovci) dýchají převážně celým povrchem těla žábrami.
Většina našich rakovců: jsou gonochoristi, kteří však mají výrazný sexuální dimorfismus. jsou gonochoristi, kteří však nemají výrazný sexuální dimorfismus. .
. Raci jsou vesměs : predátoři (nebo mrchožrouti), kořist (zdechlinu) znehybňují, případně i porcují, klepety a jedem. : predátoři (nebo mrchožrouti), kořist (zdechlinu) znehybňují, případně i porcují, klepety. .
Čím je vyztuženo tělo hmyzu chitinem. chitinem.
Který biotop je osídlen nejméně druhy hmyzu: oceán. moře.
. Kolik páru končetin má hmyz 4 páry. 3 páry.
. Končetiny hmyzu vyrůstají z hrudi. z hlavohrudi.
Kolik párů nohou vyrůstá u dospělého hmyzu ze zadečku: 0 (ze zadečku nic nevyrůstá). 2 (koncové).
. K čemu se nejlépe hodí složené oko k registraci pohybu. k koordinaci pohybu.
. K registraci světelných podmínek (tzv. „roční“ případně „denní“ hodiny) slouží hmyzu : jednoduché oči. : složené očka.
Jaké ústní ústrojí mají brouci kousací. sací.
Jaký typ ústního ústrojí mají ploštice kousací. bodavé.
Kolik párů křídel má saranče: 3 páry (jako všechen hmyz kromě dvoukřídlých, kteří mají jen jeden). 2 páry (jako všechen hmyz kromě dvoukřídlých, kteří mají jen jeden). .
.Kolik párů křídel má moucha 1 pár (dvoukřídlý hmyz!). 2 páry (dvoukřídlý hmyz!).
102.Jakou barvu má hemolymfa hmyzu: žlutá. je bezbarvá.
Vyberte SPRÁVNOU možnost: Hemolymfa (krvmíza) roznáší: živiny Hemolymfa (krvmíza) roznáší: minerály.
Jak nazýváme dlouhé nitkovité orgány, kterými hmyz vylučuje odpadní látky: Malpighiho trubice. Eustachova trubice.
Vývoj u hmyzu s proměnou nedokonalou probíhá přes: 3 stádia (vajíčko - larva (nymfa) - imago). stádia (vajíčko - larva (nymfa) - imago - dospělec).
Jak nazýváme larvu u hmyzu s proměnou nedokonalou nymfa. lymfa.
Které stadium chybí ve vývinu hmyzu s proměnou nedokonalou: stádium kokonu. stadium kukly.
Vyberte NESPRÁVNOU možnost Čím se liší larva hmyzu s proměnou dokonalou Čím se liší larva hmyzu s proměnou nedokonalou.
Vývoj hmyzu s proměnou dokonalou probíhá přes 3 stádia (vajíčko - larva (nymfa) - imago). 4 stádia (vajíčko - larva - kukla - dospělec). .
Co se líhne z neoplozených včelích vajíček: trubci. dělnice.
.Jakou úlohu mají ve včelí kolonii trubci: jejich úkolem je oplodnit v určitém období královnu. jejich úkolem je oplodnit v určitém období královny.
Jak nazýváme hmyz, se kterým se nejčastěji setkáváme v okolí vod, jehož dospělci nemohou přijímat potravu: jepice. komáři.
Mezi rovnokřídlé nepatří vážka ploská (patří mezi starokřídlé, řád vážky). vážka úzká (patří mezi starokřídlé, řád vážky).
Vyberte jediné nesprávné tvrzení, které platí pro motýlice larvy mají zadeček zavalitý bez přívěsků (je široký a má přívěsky). larvy mají zadeček zavalitý bez přívěsků (je štíhlý a má přívěsky). .
Tento živočich patřící do řádu kobylek je asi 5 cm velký. Vajíčka i vylíhlé larvy samička hlídá. Je to krtonožka obecná. krtonožka polní.
Tento teplomilný hmyz dosahuje z našich síťokřídlých největší velikosti. Má v oblibě oblasti s písčitou půdou. Jeho larvy si v ní vyhrabávají trychtýřovité pasti, na jejichž dně číhají na kořist. : c) mrakolev skvrnitý. : b) solifuga obecná.
Jak se jmenuje larva chrousta: nymfa. ponrava.
Jak se nazývají larvy pakomárů patentky. paletky.
Jakou nemoc přenáší samička komára anofela čtyřskvrnného malárii. spavou nemoc.
.Lumek a lumčík patří mezi parazoidika. paratizoidy.
Kam kladou samičky lumků velkých svá vajíčka: : do larev dřevokazného hmyzu. : do nymf dřevokazného hmyzu.
Včely označujeme jako společenský hmyz. Vyberte nesprávné tvrzení, které nevyjadřuje znaky typické pro sociální hmyz: jedinci téhož druhu žijí vždy v trvalých párech (žijí totiž v koloniích). jedinci téhož druhu nežijí vždy v trvalých párech (žijí totiž v koloniích).
.Jednobuněční živočichové: zpravidla tvoří vícebuněčné kolonie (těžko říct, když fungují i samostatně - záleží na kontextu otázky). zpravidla tvoří vícebuněčné kolonie (těžko říct, když fungují i samostatně).
.Mezi prvoky patří: váleč kulový (je to řasa). váleč koulivý (je to řasa).
.Zástupci kmene houbovců získávají potravu filtrací vody, která je nasávána pomocí: diferenciálních bičíkatých buněk. speciálních bičíkatých buněk.
Jedno z uvedených tvrzení není pravdivé: kolonie houby říční bývají rozvětvené, laločnaté. kolonie houby říční bývají rozvětvené, laločnatých.
Koráli se množí: jednou za rok dochází hromadně k pohlavnímu množení s vnitřním oplozením. jednou za rok dochází hromadně k pohlavnímu množení s vnějším oplozením. .
Report abuse Terms of use