option

Bilingvismus

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Bilingvismus

Description:
Pruzkum

Author:
Ondrej Sejk
(Other tests from this author)

Creation Date:
03/12/2011

Category:
Science

Number of questions: 5
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Víš co to znamená, když je nekdo bilingvní/bilinguální/multilinguální? Ano Ne.
Znamená to, že díte vyrusta v prostredí, kde se mluví dvema (blingvní/bilinguální) nebo více (multilinguální) jazyky. Predstavoval/a sis to takhle? Ano Ne.
Pokud znáš nekoho, kdo žije v takovém prostredí, myslíš si, že jeho výsledky ve škole jsou v prumeru lepší než ostatních? Ano Ano, ale jen v jazycích. Ne, jsou na tom stejne. Ne, jsou na tom hur. Nikoho takového neznám/ nevím.
Pokud jsi sám/a vyrustal/a v takovém prostredí, myslíš si, že te to spíše zvýhodnuje, nebo naopak? Ano Ano, ale jen v jazycích. Ne Pripadám si tím indisponovaný/á Netýká se me to.
Pokud jsi sám/a vyrustal/a v takovém prostredí, ovládáš lépe jazyk, kterým mluví matka, nebo otec? Matka Otec Netýká se mne. Myslím si, že moje schopnosti a cit pro jazyk jsou stejné v obou jazycích.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests