Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONBIO 1001-1120

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
BIO 1001-1120

Description:
short test

Author:
abcdefghijkl
(Other tests from this author)

Creation Date:
02/06/2020

Category:
Science

Number of questions: 19
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1101. Operácii hrubého čreva zdravého človeka platí, že: Po prehltnutí sa potrava do neho dostane za 4 – 8 h Po prehltnutí sa potrava do neho dostane za 1 – 2 h Jeho obsah sa posúva pomaly a do esovitej kľučky sa dostáva za 18 – 30 h po jedle Jeho obsah sa posúva pomaly a do esovitej kľučky sa dostáva za 8 – 10 h po jedle Jeho obsah sa posúva rýchlo a do esovitej kľučky sa dostáva za 18 – 30 h po jedle Jeho obsah sa posúva rýchlo a do esovitej kľučky sa dostáva za 8 – 10 h po jedle Pre jeho správnu činnosť má veľký význam takzvaná hrubá vláknina potravy (celulóza, pektíny a lignín) Pre vylučovanie tráviacich štiav do neho má veľký význam takzvaná hrubá vláknina potravy (celulóza, pektíny a lignín).
1102. Ktoré tvrdenie o srdcovocievnom systéme človeka nie je správne: Pravé a ľavé pľúcne žily vedu do pľúcnice Žily z hlavy a ramena zľava vedu do hornej dutej žily Vetvy pľúcnice sa spájajú do aorty Pľúcnica sa vetví a jej vetvami sú vencovité tepny Žiy z hlavy a ramena zľava sa spájajú so žilami z hlavy a ramena sprava do hornej dutej žily Vetvy pľúcnice sa spájajú so žilami z hlavy a ramena sprava do pľúcnice K malému krvnému obehu patrí pľúcnica Pravá podkľúčna tepna spája pravú a ľavú spoločnú krčnicu.
1103. Kostra hornej končatiny človeka: Má inú základnú stavbu ako kostra dolnej končatiny Je totožná s kostrou dolnej končatiny Má rovnakú základnú stavbu ako kostra dolnej končatiny Sa skladá z pletenca a kostry voľnej končatiny Má veľmi pohyblivé kĺby Obsahuje pletenec, ktorý tvorí panvová kosť Obsahuje pletenec, ktorý tvorí lopatka a kľúčna kosť Nesie hmotnosť tela.
1104. O biorytmoch platí, že: Môžu byť na úrovni buniek Nemôžu byť na úrovni orgánov Rozlišujeme endogénne a exogénne biorytmy K exogénnym patria napríklad rytmus dýchania Môžu byť na úrovni molekúl Sú zmeny funkcie živých sústav, ktoré sa časom menia K exogénnym patrí činnosť srdca Narušenie biorytmov neovplyvňuje život človeka.
1105. V ktorej časti dýchacej sústavy sa nachádzajú hlasivkové väzy a príklopka oddeľujúca dýchaciu sústavu od tráviacej: V nosovej dutine V nosohltane V hrtane V priedušnici V prieduškách V pľúcach V hltane V krčnej časti chrbtice.
1106. O priebehu gravidity a organizme matky za fyziologických okolnosti platí, že: Súbežne s vývinom plodu, placenty a obalov sa vyvíja aj svalovina maternice Objem dutiny maternice sa zväčší z približne 5 ml na 5 – 7000 ml Hmotnosť matky by sa do konca gravidity mala zvýšiť o 10 – 12 kg Organizmus matky sa dokonale prispôsobuje – zvyšuje sa výkon obehovej sústavy, pľúcna ventilácia, funkcia obličiek, mení sa sekrécia hormónov a metabolizmus Objem dutiny maternice sa zväčší z približne 5 ml na 5 – 7 ml Hmotnosť matky by sa dokonca gravidity mala zvýšiť o 1 – 2 kg Organizmus matky sa dokonale prispôsobuje – znižuje sa výkon obehovej sústavy, pľúcna ventilácia, funkcia obličiek, mení sa sekrécia hormónov a metabolizmus Ich priebeh je uľahčený užívaním antikoncepcie.
1108. O častiach vylučovacej sústavy u zdravého človeka platí, že: Močové rúry sú dve a močovod jeden Močová rúra je jedna a močovody 3 Močová rúra je jedna a močovody dva Z každej obličkovej panvičky vychádza jeden močovod Z každej obličkovej panvičky vychádzajú dva močovody Oblička je párový orgán, umiestnený za pobrušnicou Oblička je párový orgán, umiestnený pred pobrušnicou Močovody ústia do močového mechúra.
1109. Kostra človeka: Tvorí pohyblivú oporu tela Je vyživovaná kĺbovým mazom Tvorí pevnú oporu tela Má 4 hlavné časti Kostra hlavy má mozgovú a nervovú časť Je zložená zo svalov Kostra končatín sa skladá z pletenca a z vlastnej voľnej končatiny Je tvorená kostrovými svalmi.
1110. Hrubá vláknina ľudskej potravy: Nepodnecuje pohyb čriev Je dôležitá pri vyprázdňovaní hrubého čreva Sa nachádza hlavne v bielej múke Je najmä rastlinného pôvodu Tvorí ju hlavne celulóza, lignín a pektíny Pochádza obvykle zo živočíšnej potravy Je trávená na v tenkom čreve účinkom enzýmov pankreasu Podnecuje pohyby čriev.
1111. Predĺžená miecha človeka: Je súčasťou stredného mozgu Je súčasťou zadného mozgu Je veľmi dôležitou súčasťou mozgu Vystupujú z nej hlavové nervy Vstupujú do nej hlavové nervy Sprostredkuje aj obranné reflexy Sprostredkuje obranné reflexy, napríklad kašeľ Riadi dôležité životné funkcie.
1112. O vitamíne B12 platí, že: Je dôležitý pre tvorbu nukleových kyselín a bielkovín Ovplyvňuje delenie buniek Je nepostrádateľný pre normálnu tvorbu erytrocytov Je nepostrádateľný pre normálnu tvorbu červených krviniek Je dôležitý pri všetkých okysličovacích dejoch v bunkách Je nepostrádateľný pre normálnu tvorbu väziva Je nepostrádateľný pre normálnu tvorbu chrupiek Tvorí sa aj činnosťou baktérií v hrubom čreve.
1113. Rh faktor sa vyskytuje u ľudí: Rovnako často ako krvná skupina A Častejšie ako krvná skupina A Rovnako často ako krvná skupina AB Menej často ako krvná skupina 0 U 84 – 85% sa vyskytuje (sú Rh pozitívni) U 15 – 16% sa vyskytuje (sú Rh pozitívni) U 15 – 16% sa nevyskytuje (sú Rh negatívni) U 84 – 85% sa nevyskytuje (sú Rh negatívni).
1114. O názvoch vitamínov platí, že: Vitamín A je axeroftol Vitamín B1 je retinol Vitamín B2 je riboflavín Vitamín B5 je pyridoxín Vitamín B1 je tiamín Vitamín B5 je kobalamín Vitamín B5 kyselina pantoténová Vitamín D je aneurin.
1115. Ako sa volá pevný väzivový obal kosti človeka: Okolík Periost Dotyková jamka Acetabulum Periodontium Okostica Šev Pelikula.
1116. Normálne hodnoty krvného tlaku v ramennej tepne zdravého dospelého človeka sú: Systolický 80 – 100 mm Hg Diastolický 60 – 80 mm Hg Diastolický 100 – 120 mm Hg Systolický 100 – 120 mm Hg Diastolický 120 – 140 mm Hg Systolický 180 – 200 mm Hg Systolický 230 – 240 mm Hg Diastolický 140 – 160 mm Hg.
1117. O kostrovom svale platí, že: Má schopnosť kontrakcie Je nepružný Je pevný a pružný Nemá schopnosť sťahovať sa Pri zaťažení sa nepretiahne Je inervovaný Pri zaťažení sa pretiahne Na určité pokojové napätie.
1118. O detskom období u človeka platí, že: Začína sa obdobím batoľaťa Vyvíjajú sa v jeho priebehu motorické a psychické funkcie Dieťa chodí a začína hovoriť V jeho závere sa vyvíja osobnosť dieťaťa a utvárajú sa povahové vlastnosti V predškolskom veku sa menia proporcie tela dieťaťa Trvá do konca prvého mesiaca po narodení Končí sa dosiahnutím jedného roku veku Začína sa rozvoj placenty.
1119. Hlien – mucín: Je zásaditý Je kyslý Je neutrálny Odoláva tráviacim účinkom pepsínu Odoláva žalúdočnej kyseline chlorovodíkovej Chráni sliznicu žalúdka Pokrýva sliznicu žalúdka súvisle Pokrýva sliznicu žalúdka nesúvisle.
1120. Po fertilizácii, v normálnej ontogenéze človeka dochádza k: Deleniu zygoty Dopraveniu vajíčka do dutiny maternice pohybom vajíčkovodu a jeho riasinkovej výstelky Uhniezdeniu zárodku v sliznici maternice (na 3. – 4. deň po oplodnení) Tvorbe progesterónu, ktorý udržuje sekrečnú fázu sliznice maternice Menštruačnému krvácaniu Tvorbe testosterónu, ktorý udržuje sekrečnú fázu sliznice maternice Dopraveniu vajíčka do sliznice vaječníka pohybom vajíčkovodu a jeho riasinkovej výstelky Uhniezdeniu zárodku v sliznici maternice (na 30. – 40. deň po oplodnení).
Report abuse Terms of use