Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONBIO 1081-1100

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
BIO 1081-1100

Description:
short test

Author:
abcdefghijkl
(Other tests from this author)

Creation Date:
01/06/2020

Category:
Science

Number of questions: 18
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1083. O obsahu dusíka v plynoch pri dýchaní u človeka platí, že: Atmosférický vzduch obsahuje 79,04% N2 Alveolárny vzduch obsahuje 79,7% N2 Vydychovaný vzduch obsahuje 79,3% N2 Atmosférický vzduch obsahuje 29,04% N2 Atmosférický vzduch obsahuje 54,1% N2 Vydychovaný vzduch obsahuje 72,92% N2 Alveolárny vzduch obsahuje 72,1% N2 Vydychovaný vzduch obsahuje 69,3% N2.
1084. Ktoré stavce chrbtice človeka sú zrastené: Krčné Hrudné Driekové Krížové Kostrčove Nosič a čapovec Krížové do krížovej kosti Kostrčové v kostrč.
1085. Na priereze kožou vidíme: Vlasové cibuľky Hmatové telieska Obličkové telieska Vzpriamovače chlpov Zamšu Potné žľazy Hlavové nervy Hypofýzu.
1086. Predný mozog človeka: Obsahuje bazálne gangliá, ktoré tvoria zhluky sivej hmoty Obsahuje bazálne gangliá, ktoré zúčastňujú na riadení vylučovania inzulínu Obsahuje bazálne gangliá, ktoré zúčastňujú na riadení pohybov Obsahuje mozgovú kôru, ktorá je členená na závity Obsahuje mozgovú kôru, ktorá je brázdami členená na závity Obsahuje mozoček, ktorý sa zúčastňuje na riadení svalového napätia Obsahuje mozgovú kôru, kde sa formuje nevedomá činnosť Obsahuje mozgovú kôru, kde sa formuje vedomá činnosť.
1087. Sedimentácia červených krviniek: U zdravých ľudí je pomalá U zdravých ľudí je rýchla Nastáva, ak po zamedzení zrážania, krv necháme stáť v nádobe U mužov je dva 2-5 mm/h U žien je 3-8 mm/h U mužov je 3-8 mm/h U žien je 2-5 mm/h U chorých ľudí je zrýchlená.
1088. Zadný mozog človeka: Tvorí predĺžená miecha, most a mozoček Je súčasťou predného mozgu Zúčastňuje sa na riadení svalového napätia Je dôležitý pri udržiavaní rovnováhy Nesprostredkuje obranné reflexy Sprostredkuje obranné reflexy Vystupujú z neho niektoré hlavové nervy Vstupujú do neho niektoré hlavové nervy.
1089. Zuby človeka: Nachádzajú sa v ústnej dutine Sú dôležité pre reč Rezáky odhryznú sústo Črenové zuby odhryznú hlt Hlt sa rozdrobí medzi stoličkami Sa nenachádzajú v čeľusti Sa nachádzajú v sánke Hlt sa rozdrobí medzi rezákmi.
1090. Močový mechúr u človeka: Je uložený za lonovou sponou Hromadí sa v ňom moč Vyprázdňuje sa zmrštením hladkých svalových vlákien v jeho stene Nahromadí sa v ňom do 500 až 700 ml moča Je uložený za krížovou kosťou Hromadí sa v ňom žlč Vyprázdňuje sa ochabnutím hladkých svalových vlákien v jeho stene Na hromadí sa v ňom do 5000 až 7000 ml moča.
1091. O dýchaní u človeka platí, že: Je to zložitá funkcia, na ktorej sa zúčastňujú zvláštne orgány Prijíma sa pri ňom kyslík a vydáva sa oxid uhličitý Podieľajú sa na ňom vdychové a výdychové svaly Podieľa sa na ňom aj krv a krvný obeh Riadi ho ústredná nervová sústava Je to jednoduchá funkcia, na ktorej sa nezúčastňujú zvláštne orgány Prijíma sa pri ňom oxid uhličitý a vydáva sa kyslík Riadi ho ústredie dýchania priamo v pľúcach.
1092. Na zisťovanie ostrosti zraku sa používa: Lupa Mikroskop Refraktometer Fotometer Snellenove optotypy Polarimeter Tonometer Spirometer.
1093. Tvar erytrocytov človeka: Je dôležitý pre transport kyslíka Súvisí s ich funkciou Nie je guľovitý Je guľovitý Zväčšuje ich povrch o jednu tretinu v porovnaní s guľou rovnakého objemu Zväčšuje plochu pre styk s kyslíkom Zmenšuje plochu pre styk s kyslíkom Zväčšuje ich povrch o jednu štvrtinu v porovnaní s guľou rovnakého objemu.
1094. O dýchaní u človeka všeobecne platí, že: Je nevyhnutné pre život Vdych a výdych sa musia neustále opakovať Hĺbka a frekvencia dýchania sa musia prispôsobovať metabolickým potrebám organizmu Ventiláciu je možné meniť aj úmyselne Ventiláciu nemožno vedome úplne zastaviť a spôsobiť tak smrť organizmu Pri úmyselnom obmedzení ventilácie, stúpajúci obsah CO2 a pokles kyslíka pôsobí na dýchacie ústredie napriek všetkému úsiliu sa ventilácia obnoví Nie je nevyhnutné pre život Hĺbka a frekvencia dýchania sa nemôžu prispôsobovať metabolickým potrebám organizmu.
1095. O období starnutia u človeka platí, že: Jeho začiatok je individuálny Charakterizuje ho ochabovanie jednotlivých funkčných sústav Charakterizuje ho pokles fyzickej a psychickej výkonnosti Jeho ideálny priebeh sa označuje ako aktívna staroba Na jeho priebeh pozitívne pôsobí striedmosť v jedle, pravidelné telesné cvičenie a primeraný odpočinok Na jeho priebeh pozitívne pôsobí striedmosť v jedle, pravidelná konzumácia alkoholu a neprimerané fajčenie Je obdobím narastania 3. chrupu Končí sa absolvovaním univerzity 3. veku.
1096. O svaloch stehna u človeka platí, že: Niektoré začínajú na bedrovej kosti Niektoré začínajú na pätovej kosti Niektoré sa zúčastňujú pohybov v bedrovom klube Niektoré ovládajú kĺb kolena Patrí k nim Achillova šľacha Sú v stenách vnútorných orgánov Patrí k nim sval, ktorý spôsobuje natiahnutie v kĺbe kolena Patrí k nim trojhlavý sval lýtka.
1097. K svalom dolnej končatiny patrí: Dlhý sval stehna Ohýbač kolena Predný píšťalový sval Poloblanitý sval Deltovitý sval Dvojhlavý sval stehna Napínač úzkej pokrývky Pološľachovitý sval stehna.
1098. Trojklanný nerv: Vychádza z predĺženej miechy Je jeden z hlavových nervov Vedie parasympatické vlákna k srdcu Patrí k miechovým nervom Označuje sa číslom IV Obsahuje senzitívne vlákna z kože tvare, sliznice nosa, ústnej dutiny a zubov Obsahuje hybné vlákna pre žuvacie svaly Neobsahuje hybné vlákna.
1099. O vitamíne A platí, že: Je nevyhnutný pre tvorbu rodopsínu Veľa sa ho nachádza napríklad zárodočných častiach zrna Je nevyhnutný pre normálny stav a funkciu epitelových buniek Podporuje vstrebávanie vápnika v tenkom čreve Ovplyvňuje ukladanie vápnika v kostnom tkanive K prejavom jeho nedostatku patrí šeroslepota Pri úplnom nedostatku zapríčiňuje smrteľnú chorobu beri-beri Jeho provitamíny sa nachádzajú v mrkve, paprike a rajčiakoch.
1100. O transfúzii (prevode) krvi platí že: Zabezpečuje sa ňou termoregulácia Zachraňuje život pri veľkých stratách krvi Dodáva krvinky a dôležité látky Doplňuje sa ňou stratený objem cirkulujúcej krvi Vykonáva sa dnes väčšinou priamo od darcu Vykonáva sa dnes väčšinou z krvnej konzervy Aby sa predišlo ťažkému poškodeniu alebo smrti, je najlepšie, ak má darca a príjemca rôznu krvnú skupinu Aby sa predišlo ťažkému poškodeniu alebo smrti, je najlepšie, ak má darca a príjemca rovnakú krvnú skupinu.
Report abuse Consent Terms of use