option

BIO 1121-1140

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
BIO 1121-1140

Description:
short test

Author:
abcdefghijkl
(Other tests from this author)

Creation Date:
02/06/2020

Category:
Science

Number of questions: 19
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
1121. O svaloch predlaktia u človeka platí, že: Končia na ramennej kosti Patrí k nim vretenný sval Patrí k nim m. biceps Niektoré začínajú na lopatke Niektoré začínajú na ramennej kosti Niektoré začínajú na kostiach predlaktia Patrí k nim trojhlavý sval ramena Ich šľachy dosahujú až na kostru ruky.
1122. Predný mozog človeka: Je pokrytý mozgovou kôrou Obsahuje mozgovú kôru – pallium Je uložený v zadnej lebečnej jeme Má dva oddiely, talamus a hypotalamus Zúčastňuje sa na riadení svalového napätia Tvorí mozgové pologule – hemisféry Sa skladá zo 4 hemisfér Obsahuje bazálne ganglia, ktoré sú zhlukmi bielej hmoty.
1123. Ako sa nazýva spojenie, pri ktorom sú kosti oddelené kĺbovou štrbinou: Pevné Súvisle Kĺbové Spojenie chrupkou Spojenie kostým tkanivom Väzivové Lonová spona Šev.
1024. O vitamíne D u človeka platí, že: Podporuje vstrebávanie vápnika v tenkom čreve Ovplyvňuje ukladanie vápnika v kostnom tkanive Jeho nedostatkom u detí vzniká krivica Jeho výdatným zdrojom je rybí tuk Jeho nedostatok u dospelých vedie k rednutiu a mäknutiu kosti Jeho nedostatkom u deti vzniká cukrovka Tvoria ho baktérie v hrubom čreve Jeho nedostatok vyvoláva u dospelých málokrvnosť.
1125. Priečna os tela človeka sa odborne nazýva: Kaudálna Kraniálna Transverzálna Proximálna Distálna Ventrálna Dorzálna Hĺbková.
1126. O obsahu oxidu uhličitého v plynoch pri dýchaní u človeka platí, že: Atmosférický vzduch obsahuje 0,04% CO2 Alveolárny vzduch obsahuje 5,6% CO2 Vydychovaný vzduchu obsahuje 4,0% CO2 Atmosférický vzduch obsahuje 29,04% CO2 Atmosférický vzduchu obsahuje 4,1% CO2 Vydychovaný vzduch obsahuje 2,92% CO2 Alveolárny vzduch obsahuje 2,1% CO2 Vydychovaný vzduch obsahuje 0,3% CO2.
1127. O svaloch ramena u človeka platí, že: Vykonávajú natiahnutie v lakťovom kĺbe Vykonávajú ohnutie v lakťovom kĺbe Dvojhlavý sval ramena je m.triceps Trojhlavý sval ramena je ohýbač Dvojhlavý sval ramena je ohýbač Dvojhlavý sval ramena je naťahovač Trojhlavý sval ramena je naťahovač Dvojhlavý sval ramena je m.biceps.
1128. Medzimozog človeka: Tvorí lôžko a podlôžko Je tvorený talamom a hypotalamom Má oddiel talamus, v ktorom sa prepájajú prakticky všetky zostupné dráhy vedúce do miechy Má oddiel talamus, v ktorom sa prepájajú prakticky všetky vzostupné dráhy vedúce do mozgovej kôry Obsahuje hypotalamus, ktorý je sídlom riadenia vonkajších orgánov Obsahuje talamus, ktorý je sídlom riadenia vnútorných orgánov Obsahuje hypotalamus, ktorý je sídlom riadenia vnútorných orgánov Obsahuje hypotalamus, ktorý zodpovedá za koordináciu pohybových funkcii.
1129. Nedostatok kyseliny pantoténovej u človeka: Sa prejaví ako beri-beri Sa prejavuje rôznymi zápalovými zmenami Sa prejavuje šeroslepotou Nebol opísaný Sa vyskytuje pri hemofílii Nespôsobuje pernicióznu anémiu Spôsobuje pernicióznu anémiu Vyvoláva šeroslepotu.
1131. Svaly brucha u človeka: Tvoria pružnú brušnú stenu Zúčastňujú sa na zmene polohy lopatky Podporujú vytláčanie stolice Sú tvorené bedrovými svalmi Podporujú vyprázdňovanie žalúdka pri zvracaní Podporujú vytlačenie plodu pri pôrode Sú v činnosti pri predklonoch Sú v činnosti pri úkonoch a otáčaní trupu.
1132. Kĺbový maz v zdravom kĺbe: Vyživuje kosť Rozhoduje o tvare dotykových plôch Vyrovnáva zakrivenia plôch kosti v kĺbe Vyživuje chrupku Inervuje kosť Rozhoduje o pohyblivosti kĺbu Je dôležitou súčasťou kĺbu Zmierňuje trenie.
1133. Ktorý sval sa zúčastňuje na zmenách polohy lopatky človeka: Sval, ktorý tvorí obrys šije Brušný lis Bránica M.biceps Dlhý sval stehna Dvojhlavý sval ramena Trojhlavý sval ramena Lichobežníkový sval.
1134. O pepsíne u človeka platí, že: Sa vylučuje ako neúčinný pepsinogén Aktivuje sa v neutrálnom prostredí Aktivuje sa v zásaditom prostredí Sa vylučuje ako neučinný pepsinogén, ktorý sa aktivuje v silne kyslom prostredí na učinný pepsín Sa vylučuje ako neučinný pepsinogén, ktorý sa aktivuje v silne zásaditom prostredí na učinný pepsín Zráža mlieko Štiepi bielkoviny Štiepi tuky.
1135. Spánok: Je základný fyziologický jav Je základný patologicky jav Priaznivo pôsobí na celý organizmus Tlmí činnosť mozgovej kôry Nepriaznivo pôsobí na celý organizmus Sa objavuje u rastlín – mikrospánok Sa vyskytuje u jednobunkovcov Potreba spánku je u ľudí rozličná.
1136. Prištítne telieska človeka: Sú malé oválne útvary Väčšinou sú 4 Sú uložené na zadnej strane štítnej žľazy Vytvárajú parathormón, ktorý riadi hospodárenie organizmu s vápnikom Pri jeho nedostatku vzniká kreténizmus Väčšinou sú dve Sú uložené na prednej strane štítnej žľazy Vytvárajú tyroxín, ktorý riadi hospodárenie organizmu s vápnikom.
1137. Rastový hormón u človeka: Sa nazýva aj folikulostimulačný hormón Je produkovaný zadnom laloku hypofýzy Podporuje súmerný rast kostí a mäkkých orgánov Pri jeho nadbytku v detstve vzniká gigantizmus Pri jeho nedostatku detstve vzniká nanizmus Pri jeho nedostatku detstve vzniká gigantizmus Pri jeho nadbytku v detstve vzniká nanizmus Je produkovaný v adenohypofýze.
1138. Tenké trámčeky kosti človeka: Jej dodávajú veľkú pevnosť Sú miestom zániku erytrocytov Tvoria priestorovú sieť Sú pokryté okosticou Sú pravidelne usporiadané v určitých smeroch Sú usporiadané nepravidelne Sú usporiadané rovnako vo všetkých kostiach Sú súčasťou hubovitého tkaniva kosti.
1139. Dlhé svaly chrbta u človeka: Ležia pod širokým svalom chrbta Sa nachádzajú nad širokým svalom chrbta Sa zúčastňujú rotácie hlavy Tvoria obrys šije Sa zúčastňujú ukláňania hlavy Sa zúčastňujú vzpriamovania trupu Sa nezúčastňujú otáčania trupu Sa zúčastňujú ukláňania trupu.
1140. Svaly, ktoré spôsobujú odtiahnutie, sa nazývajú: Odťahovače Priťahovače Adduktory Ťahače Pronátory Levátory Supinátory Abduktory.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests