option

BIO 1141-1160

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
BIO 1141-1160

Description:
short test

Author:
abcdefghijkl
(Other tests from this author)

Creation Date:
02/06/2020

Category:
Science

Number of questions: 19
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
1141. K svalom, zadnej časti trupu človeka patrí: Vonkajší sval Veľký sedací sval Široký sval chrbta Veľký oblý sval Podlopatkový sval Lichobežníkový sval Šikmý sval lýtka Ohýbač kolena.
1142. Pečeň človeka: Je uložená pod pravou bránicovou klenbou Je uložená pod ľavou bránicovou klenbou Sa odborne nazýva herpes Je jedna z najväčších žliaz s vnútornou sekréciou Má priemerne hmotnosť 1,5 kg Má priemerne hmotnosť 15 kg Má priemerne hmotnosť 1500 g Sa odborne nazýva hepar.
1144. Na výdaji tepla z tela človeka sa podieľa: Vyparovanie Prúdenie Sálanie Vedenie Sedenie Heterotermia Konjugácia Črevo.
1145. V ústnej dutine človeka sa uskutočňuje: Príjem potravy Hrubé mechanické spracovanie Premiešanie potravy so slinami Pôsobenie pepsínu na potravu Pôsobenie trypsínu na potravu Pôsobenie ptyalínu na potravu Peristaltický pohyb Pôsobenie žlčových kyselín.
1146. O vápniku u človeka platí, že: Je prítomný vo všetkých štruktúrach a je veľmi dôležitý Tkanivám dodáva tvrdosť a pevnosť Ja nevyhnutný pre deje na membráne nervového vlákna Je nevyhnutný pre zrážanie krvi Je nevyhnutný pre sekréciu hormónov Do hospodárenia s ním výrazne zasahuje vitamín D, ktorý podporuje jeho vstrebávanie v hrubom čreve Do hospodárenia s ním výrazne zasahuje vitamín A, ktorý podporuje jeho vstrebávanie v hrubom čreve Do hospodárenia s ním výrazne zasahuje vitamín A, ktorý podporuje jeho vstrebávanie v tenkom čreve.
1147. Svaly hlavy človeka: Sú najmä v mozgovej oblasti Patria k nim aj drobné svaly stredného ucha Patria k nim aj očné zvierače, ktoré pohybujú perami Patria k nim aj ústne zvierače Patria k nim aj dýchacie svaly – vnútorne medzirebrové svaly Patria k nim aj očné zvierače Patria k nim aj ústne zvierače, ktoré pohybujú perami Patria k nim aj svaly, ktoré upravujú napätie medzi sluchovými kostičkami.
1148. Svaly hrudníka: Patria funkčne k dolnej končatine Uplatňujú sa pri pohyboch v ramennom kĺbe Sú aj dýchacie svaly Patrí k nim aj bránica Patrí k nim aj dvojhlavý sval ramena Patria k nim vonkajšie medzirebrové svaly Patria k nim aj svaly krku Patria k nim vnútorne medzirebrové svaly.
1149. O živinách v potrave človeka platí, že: V dennej potrave u nás je približne 10 – 12% bielkovín V dennej potrave u nás je približne 30 – 35% tukov V dennej potrave u nás je približne 55 – 60% sacharidov V dennej potrave u nás je približne 1 – 2% bielkovín V dennej potrave u nás je približne 17 – 20% bielkovín V dennej potrave u nás je približne 13 – 15% tukov V dennej potrave u nás je približne 5 – 10% sacharidov V dennej potrave o nás je približne 3 – 5% tukov.
1150. Ktoré tvrdenie o srdcovocievnom systéme človeka je správne: Pravá podkľúčna tepna sa spája s ľavou spoločnou krčnicou a ide do aorty Práve pľúcne žily vedu do pravej predsiene Vencovité tepny a žily sa podieľajú na krvnom zásobení srdcového svalu Vetvy pľúcnice vedu do pľúc Žily z hlavy a ramena zľava vedu do aorty Pľúcnymi žilami priteká z pľúc okysličená krv Pľúcnymi žilami priteká z pľúc odkysličená krv Pľúcnymi žilami priteká do pľúc okysličená krv.
1151. Vyklenutý hrudník človeka tvorí: 5 hrudníkových stavcov Hrudná kosť Hrudníkove stavce 7 hrudníkových stavcov 4 – 5 hrudníkových stavcov 12 hrudníkových stavcov Rebrá 12 párov rebier.
1152. Množstvo erytrocytov človeka: Je u zdravého dospelého muža pomerne stala hodnota Závisí od množstva kyslíka vo vzduchu Nezávisí od nadmorskej výšky v ktorej žije Je 120 kg Závisí od nadmorskej výšky v ktorej žije Sa zväčšuje pri pobyte vo veľkej nadmorskej výške Sa znižuje keď organizmus trpí nedostatkom kyslíka Závisí od činnosti kostnej drene.
1153. O estrogenoch u ženy platí, že: Pôsobia na rast a vývin pohlavných orgánov Pôsobia na vývin sekundárnych pohlavných znakov Ich vplyv je nápadný v puberte Pôsobia na rast maternice, vajíčkovodov a vonkajších rodidiel Spôsobujú odlišný vývin kostry (širšia panva), typické rozloženie tukového tkaniva a ďalších sekundárnych pohlavných znakov Spôsobujú odlišný vývin kostry (širšia panva), typické rozloženie tukového tkaniva a ďalších primárnych pohlavných znakov Pôsobia na ústrednú nervovú sústavu, majú vzťah k ženskému sexuálnemu cíteniu a správaniu Nepôsobia na rast a vývin pohlavných orgánov.
1154. O zložkách celkovej kapacity pľúc u zdravého človeka platí, že: Vitálna kapacita sa skladá z vdychového rezervného objemu, respiračného objemu a vydychového rezervného objemu Celkovú kapacitu pľúc udáva súčet vitálnej kapacity a reziduálneho objemu Vdychový rezervný objem je väčší ako respiračný objem Vdychový rezervný objem je väčší ako výdychový respiračný objem Reziduálny objem je menší ako vdychový rezervný objem Reziduálny objem je väčší ako vdychový rezervný objem Reziduálny objem je menší ako výdychový rezervný objem Celkovú kapacitu pľúc udáva súčet vitálnej kapacity a respiračného objemu.
1155. Smer chrbtový pri šípovej osi človeka sa odborne nazýva: Povrchový Vnútorný Predný Útrobný Laterálny Transverzálny Dorzálny Hĺbkový.
1156. O proliferačnej fáze menštruačného cyklu platí, že: Prebieha v prvej polovici cyklu Nasleduje po predchádzajúcom menštruačnom krvácaní Vzniká v nej zrelý Graafov folikul Bunky dozrievajúceho folikulu produkujú estrogeny Povrch sliznice maternice sa znovu pokrýva výstelkovými bunkami Prebieha v záverečnej časti cyklu Vzniká v nej corpus luteum Začína v nej menštruačné krvácanie.
1157. Podvýživa: Sa prejavuje hypervitaminózou Sa prejavuje zníženou výkonnosťou organizmu Nastáva ako dôsledok prejedania sa Nastáva ako dôsledok dlhodobého prijímania väčšieho množstva živín Je totožná s hladovaním Je totožná s obezitou Je problémom mnohých obyvateľov afrických krajín Môže byť spôsobená nedostatočnou kvalitou potravy.
1158. Kosti zoradené od najmenšej po najväčšej sú: Panvová kosť, články prstov, nákovka Kladivko, článok prstov, lakťová kosť Kľúčna kosť, stehnová kosť, jabĺčko Kostrč, krížová kosť, panvová kosť Prvé rebro, druhé rebro, 3. rebro 3. rebro, druhé rebro, prvé rebro Jabĺčko, píšťala, kosť zápästia Kľúčna kosť, ramenná kosť, stehnová kosť.
1159. Ako sa nazýva prístroj na meranie vitálnej kapacity pľúc: Fotometer Refraktometer Tonometer Spirometer Tomograf Sonograf Voltmeter Ampérmeter.
1160. Chvost sa po latinsky nazýva: Chorda dorsalis Cochlea Cava Cauda Caverna Calva Cavum Collum.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests