option

BIO 1161-1180

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
BIO 1161-1180

Description:
short test

Author:
abcdefghijkl
(Other tests from this author)

Creation Date:
02/06/2020

Category:
Science

Number of questions: 18
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
1161. Najmohutnejším svalom stehna u človeka je: M.biceps Trojhlavý sval lýtka Sval, ktorý tvaruje povrch lýtka a spôsobuje natiahnutie v kĺbe kolena Šikmý sval lýtka Dlhý sval stehna Krajčírsky sval Štvorhlavý sval stehna Sval, ktorý tvaruje povrch stehná a spôsobuje natiahnutie v kĺbe kolena.
1162. Ako vplýva parasympatikus na obehovú sústavu a srdce: Zrýchľuje činnosť srdca Spomaľuje činnosť srdca Zoslabuje sťahy myokardu Znižuje krvný tlak Zosilňuje sťahy srdca Zvyšuje krvný tlak Pôsobí na krvný tlak Rozširuje vencovité cievy.
1163. O vaječníkoch človeka platí, že: Sú to orgány so zmiešanou funkciou Produkujú vajíčka Vylučujú pohlavné hormóny Procesy, ktoré sa v nich odohrávajú sú cyklické Sú to typické exokrinné žľazy Produkujú testosterón Začínajú pracovať v klimaktériu Sú uložené v hrudnej dutine.
1165. Ohnutie sa odborne nazýva: Extenzia Addukcia Abdukcia Pronácia Supinácia Protrakcia Retrakcia Flexia.
1166. Krvná skupina A priemerne u nás vyskytuje asi u: 31,5% 21,5% 41,5% 37,8% 14,1% 6,6% 85% 15%.
1167. Prejavom nedostatku kyseliny askorbovej u človeka je: Únava Znížená odolnosť proti infekciám Poruchy hojenia rán Krvácanie ďasien Vypadávanie zubov Šeroslepota Rohovatenie epitelov Zvýšená odolnosť proti infekciám.
1168. Uvedené stavebné zložky ľudského tela sa priemerne podieľajú (v %) na jeho hmotnosti: Extracelulárna voda – 14% Bunkové pevné látky – 6% Množstvo tuku – 66% Množstvo minerálnych látok – 15% Extracelulárna voda – 21% Bunkové pevné látky – 16% Množstvo tuku – 26% Množstvo minerálnych látok – 5%.
1169. Osmotická lýza červených krviniek nenastáva v prostredí: Hypotermickom Krvi zdravého človeka Destilovanej vode Hypotonickom Krvnej plazmy Izotonickom Izoosmotickom 0,2% roztoku NaCl.
1170. Zvislá os tela človeka sa odborne nazýva: Horizontálna Transverzálna Šikmá Vodorovná Vertikálna Frontálna Čelová Osová.
1171. Počet červených krviniek zdravého človeka nezávisí od: Teploty okolia Nadmorskej výšky, kde jedinec žije Látok, ktoré ho upravujú Heterotermie Ročného obdobia Množstva kyslíka vo vzduchu Fotosyntézy Pohlavia.
1172. K svalom prednej časti trupu človeka patrí: Deltový sval Priamy sval brucha Vonkajší šikmý sval brucha Veľký prsný sval Pílovitý predný sval Priečny väz zápästia Priamy sval stehna Trojhlavý sval ramena.
1173. Tlak, ktorý zodpovedá najvyššiemu tlaku krvi v tepne, sa volá: Osmolický Systolický Onkotický Diastolický Hydrostatický Hydrodynamický Minimálny Archimedov.
1174. Podvýživa: Je prechod medzi hypovitaminózou a hypervitaminózou Je prechod medzi hladovaním a obezitou Je dôsledok primeranej výživy Spôsobuje úbytok telesnej hmotnosti Spôsobuje prírastok telesnej hmotnosti Spôsobuje prírastok hmotnosti svalov Je prechod medzi primeranou výživou a hladovaním Je prechod medzi primeranou výživou a obezitou.
1175. Kvapavka: Je pohlavná choroba Je spôsobená baktériami typu kokov Je spôsobená baktériami typu bacilov Prenáša sa pohlavným stykom Prenáša sa spórami kokov Je spôsobená vírusmi Dá sa jej predchádzať dôkladnou hygienou, vyhýbaním sa pochybným sexuálnym kontaktom a promiskuite Dá sa ju získať dôkladnú hygienou, vyhýbaním sa pochybným sexuálnym kontaktom a promiskuite.
1177. Činnosť kostrových svalov umožňuje človeku: Udržiavanie vzpriamenej polohy Spánok Reč Uvoľnenie hormónov Rozmanité pohyby tela Rozmanité pohyby častí tela Pracovné výkony Relaxáciu.
1178. Svaly predlaktia človeka: Sa zúčastňujú otáčania a ukláňania trupu Podieľajú sa na pohyboch lakťovom kĺbe Nepohybujú v zápästí celou rukou Pohybujú v zápästí celou rukou Ohýbajú a naťahujú krk Ohýbajú a naťahujú prsty Sú iba krátke svaly a ovládajú prsty Patrí k nim dlhý vonkajší naťahovač.
1179. Krvná skupina AB sa priemerne u nás vyskytuje asi u: 31,5% 21,5% 41,5% 37,8% 14,1% 6,6% 85% 15%.
1180. O luteálnej (sekrečnej) fáze menštruačného cyklu platí, že: Nasleduje po ovulácii Nasleduje po sedimentácii Graafov folikul sa počas nej zmení na žlté teliesko Graafov folikul sa počas nej zmení na corpus luteum Graafov folikul sa počas nej zmení na vajíčko Počas nej žlté teliesko produkuje gestagény Počas nej sa sliznica pripravuje na odvrhnutie oplodneného vajíčka Počas nej sa sliznica pripravuje na uhniezdenie oplodneného vajíčka.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests