option

BIO 1181-1200

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
BIO 1181-1200

Description:
short test

Author:
abcdefghijkl
(Other tests from this author)

Creation Date:
02/06/2020

Category:
Science

Number of questions: 20
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
1181. O obličkách u zdravého človeka platí, že: Sú miestom vzniku miazgy Nachádzajú sa po obidvoch stranách driekovej časti chrbtice za pobrušnicou Nachádzajú sa po obidvoch stranách driekovej časti chrbtice pred pobrušnicou Nachádzajú sa po obidvoch stranách hrudnej časti chrbtice pred pobrušnicou Majú typický tvar a umiestnenie Majú na priereze svetlejšiu kôru a tmavšiu dreň Majú na priereze tmavšiu kôru a svetlejšiu dreň Patria medzi najdôležitejšie žľazy s vnútorným vylučovaním.
1182. Dobre vidiace osoby majú pri vzdiaľenosti 6 m označenie ostrosti zraku: 4/6 6/6 2/6 8/8 6/8 4/8 6/4 8/4.
1183, Smer na zvislej osi k chvostu sa u človeka odborne nazýva: Kraniálny Kauduálny Addukčný Pronačný Supinačný Rotačný Frontálny Proximálny.
1184. Miazgové uzliny človeka: Sa nachádzajú pri ušnici Sa nachádzajú v oblasti slabín Sa nachádzajú na prstoch Sú napríklad krčné uzliny Sú napríklad panvové uzliny Sú tvorené miazgovým kmeňom Sú tvorené miazgovodmi Sú tvorené erytrocytmi.
1185. Na udržiavanie teploty tela sa podieľajú: Fyzikálne deje Chemické deje Žľazy s vnútornou sekréciou Hypotalamus Receptory tepla Receptory chladu Biele a červené krvinky Proprioreceptory.
1186. Pre tvorbu zrakového purpuru (rodopsínu) je z vitamínov nevyhnutný: Tiamín Aneurín Axeroftol Riboflavín Retinol B1 D A.
1187. Odtiahnutie sa odborne nazýva: Obdukcia Supinácia Abdukcia Addukcia Cirkumaddukcia Reštrikcia Retrakcia Depresia.
1188. O krvi zdravého človeka platí, že: Množstvo krvi u dospelého človeka tvorí asi 18 – 19% hmotnosti tela Množstvo krvi u dospelého človeka tvorí asi 8 – 9% hmotnosti tela Deti majú v pomere k hmotnosti tela viac krvi, ako dospelí Deti majú v pomere k hmotnosti tela menej krvi, ako dospelí Neustále sa obnovuje, jej jednotlivé zložky sa však neobnovujú rovnako rýchlo Neustále sa obnovuje, je jednotlivé zložky sa vždy obnovujú rovnako rýchlo Plazmatické bielkoviny sa obnovia počas 10 – 12 dní Plazmatické bielkoviny sa obnovia počas 10 – 12 týždňov.
1189. Aký je rozdiel medzi mliečnymi a trvalými zubami: Trvalý prvý rezák je väčší ako mliečny prvý rezák Trvala 3. stolička je väčšia ako mliečna 3. stolička Oblúk zubov mliečneho chrupu je menší ako oblúk trvalého chrupu Mliečny chrup neobsahuje črenové zuby a trvalý chrup ich obsahuje Trvalý črenový zub je väčší ako mliečny črenový zub Mliečny chrup neobsahuje črenové zuby a trvalý chrup obsahuje jeden črenový zub Mliečny chrup neobsahuje črenové zuby a trvalý chrup obsahuje v každej čelusti dva črenové zuby Mliečny chrup neobsahuje črenové zuby a trvalý chrup obsahuje 8 črenových zubov.
1190. K dýchacím cestám u človeka patria: Nosová dutina Nosohltan Hrtan Priedušnica Priedušky Alveoly Bránica Hltan.
1191. Významnými súčasťami spojenia kĺbu sú: Kĺbové teliesko Kĺbová hlavica Kĺbové svaly Kĺbový maz Kĺbové väzy Kĺbová jamka Kĺbové púzdro Kĺbová chrupka.
1192. K celkovej kapacite pľúc u človeka patrí: Vitálna kapacita Reziduálny objem Vdychový rezervný objem Respiračný objem Vydychový rezervný objem Zvyškový objem Bazálny metabolizmus Resorpčný objem.
1193. Svaly dolnej končatiny sú: Deltový sval Ohýbač kolena Dlhý naťahovač prstov Šikmý sval lýtka Dvojhlavý sval ramena Blanitý sval Poloblanitý sval stehna Trojhlavý sval ramena.
1194. Biele krvinky človeka: Sú jadrové bunky Sú leukocyty Je ich viac druhov Nie je ich viac druhov Žijú rôzne dlho Vyskytujú sa aj v miazge Neyskytujú sa v miazge Čo do počtu nie sú rozdiely medzi mužom a ženou.
1195. Koľko gramov hemoglobínu má priemerne v 1 l krvi zdravý dospelý muž: 100 110 120 130 140 150 160 170.
1196. Syfilis: Je pohlavná choroba Patrí medzi závažné chronické infekčné ochorenia Jeho pôvodcom je mikroorganizmus Jeho pôvodca sa nazýva Treponema Pallidum Jeho pôvodca sa nazýva Trypanosoma Pallidum Pôvodcom sú streptokoky Nazýva sa aj lues Nazýva sa aj kvapavka.
1197. Krvné skupiny AB0 sa u nás vyskytujú v poradí (od najčastejšej po najmenšej častú): AB, 0, A, B B,0,AB,A A,0,B,AB AB,A,B,0 AB,0,A,B A,AB,0,B A,B,AB,0 B,AB,A,0.
1198. Pri priečnej osi nazývame smer od stredu tela: Dexter Sinister Laterálny Mediálny Transverzálny Distálny Sagitálny Bočný.
1199. O hlavových nervoch platí tvrdenie: Čuchový nervov ma č. I Trojklanný nerv je zložený nerv Trojklanný nerv je jednoduchý nerv Trojklanný nerv má dve vetvy Trojklanný nerv má 3 vetvy Lícny nerv inervuje mimické svaly Lítny nervy inervuje sietnicu Podjazykový nerv inervuje svaly jazyka.
1200. Normálne hodnoty krvného tlaku v ramennej tepne zdravého dospelého človeka sú: Systolický 8-11 kPa Systolický 14-16 kPa Systolický 8-10 kPa Systolický 13-14 kPa Diastolický 8-11 kPa Diastolický 100-120 kPa Diastolický 12-14 kPa Diastolický18-19 kPa.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests