option

BIO 1201-1220

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
BIO 1201-1220

Description:
short test

Author:
abcdefghijkl
(Other tests from this author)

Creation Date:
02/06/2020

Category:
Science

Number of questions: 20
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
1201. Odborný termín pre hlboký je: Profundus Superficialis Distalis Proximalis Dexter Sinister Sagitalis Transversalis.
1202. Čo môžeme tvrdiť o spojení nosiča a čapovca: Je to kĺbové spojenie Nie je to kĺbové spojenie Je to zvláštny typ spojenia stavcov Zub čapovca umožňuje otáčave pohyby hlavy Zub čapovca je kĺbovo spojený s nosičom Zub čapovca je kĺbovo spojený s oblúkom nosiča Zub čapovca je kĺbovo spojený so zadným oblúkom nosiča Zub čapovca je kĺbovo spojený s predným oblúkom nosiča.
1203. Hormóny drene nadobličiek: Povzbudzujú činnosť obehovej sústavy Menia priesvitnosť ciev a zvyšujú činnosť srdca Rozširujú priedušky ochabnutím hladkých svalov v ich stenách Pôsobia na premenu látok Tlmia činnosť obehovej sústavy Menia priesvitnosť ciev a znižujú činnosť srdca Rozširujú priedušky sťahom hladkých svalov v ich stenách Pôsobia na blastuláciu.
1204. Krvná skupina 0 sa priemerne u nás vyskytuje asi u: 31,5% 21,5% 41,5% 37,8% 14,1% 6,6% 85% 15%.
1205. Čo platí o prvých dvoch krčných stavcoch a ich spojeniach: Atlas nemá telo Atlas má predný oblúk Atlas nemá zadný oblúk Atlas ma zadný oblúk Atlas má dva zadné oblúky Atlas sa spája s lebkou Čapovec ma hore výbežok – zub V otvore nosiča je priečny väz.
1206. Odstraňovanie škodlivých látok u človeka sa môže uskutočňovať: Vylučovacími orgánmi Obličkami Pečeňou Kožou Pľúcami Tráviacimi orgánmi Srdcom Mezonefrídiami.
1207. Chrupkové spojenie kosti v tele človeka tvoria: Švy medzi lebečnými kosťami Medzistavcové platničky medzi telami stavcov Krížové stavce Kolenný kĺb Lonová spona Väzivové spojenia Spona krížových kosti Ihlica a stehnová kosť.
1208. O období dospelosti u človeka platí, že: Začína sa od 20. roku života Je to obdobie zrelosti Je to obdobie plnej duševnej a telesnej aktivity Charakterizuje ho prudký rast a vývin organizmu Charakterizuje ho mliečny chrup Začína sa dosiahnutím jedného roku veku Je to obdobie postupnej straty telesných funkcií Je to obdobie, kedy sa zastavujú životne dôležité funkcie.
1209. O obsahu kyslíka v plynoch pri dýchaní u človeka platí, že: Atmosférický vzduch obsahuje 20,92% O2 Alveolárny vzduch obsahuje 14,1% O2 Vydychovaný vzduch obsahuje 16,3% O2 Vydychovaný vzduch obsahuje 6,3% O2 Alveolárny vzduch obsahuje 24,1% O2 Atmosférický vzduch obsahuje 79,04% O2 Atmosférický vzduch obsahuje 14,1% O2 Vydychovaný vzduch obsahuje 20,92% O2.
1210. O semenníkoch človeka platí, že: Sú to orgány so zmiešanou funkciou Produkujú vajíčka Vylučujú pohlavné hormóny Produkujú mužské zárodočné bunky Produkujú testosteron Produkujú progesterón Ich funkcia nie je cyklická Ich činnosť riadia hormóny neurohypofýzy.
1211. V lebke sa spájajú kosti: Jarmová kosť a krížová kosť Horná čelusť a nosová kosť Nosové kosti navzájom Temenná kosť a horná čelusť Spánková kosť a sánka Čelová kosť a temenná akosť Temenná kosť a záhlavná kosť Jarmová a temenná kosť.
1212. O dreni nadobličky človeka platí: Je to vlastne prispôsobené nervové tkanivo Produkuje hormón adrenalín Produkuje hormón amylázu Produkuje hormón noradrenalín Produkuje kortikoidy Tvorí povrch nadobličky Je vo vnútri nadobličky Nachádza sa vo vnútri nadobličkovej kosti.
1213. Ktoré tvrdenie je správne pre trojklanný nerv: Je to zložitý nerv, ktorý má 3 vetvy Je to jednoduchý nerv, ktorý má 3 vetvy Hybné vlákna inervujú žuvacie svaly Senzitívne vlákna inervujú žuvacie svaly Hybné vlákna vedu z kože tvare Senzitívne vlákna vedu z kože tvare Senzitívne vlákna vedu zo sliznice nosa ústnej dutiny Senzitívne vlákna vedú aj zo zubov.
1214. Sedimentácia červených krviniek: Závisí od zloženia krvnej plazmy Závisí od zloženia lymfy Sa zrýchľuje pri infekčných ochoreniach Sa zrýchľuje pri zápalových ochoreniach Je špecifická skúška Nie je špecifická skúška Určuje druh choroby Neurčuje druh choroby.
1215. Odborný termín pre smer k prstom na končatinách je: Kraniálny Kaudálny Povrchový Kĺbový Proximálny Pronačný Distálny Supinačný.
1216. Ako najvyššou rýchlosťou postupuje vrzuch v nervovom vlákne: 15 dm za sekundu 100 mm za sekundu 110 cm za sekundu 120 m/s 14 dm/s 130 dm/s 2000 m za sekundu 12000 cm za sekundu.
1217. Medzi svaly chrbta u človeka zaraďujeme: Úzky sval chrbta Široký sval chrbta Lichobežníkový sval Brušný lis Mohutné svaly na ventrálnej strane trupu Svaly od záhlavia po kostrč Lichobežníkový sval, ktorý sa podieľa na zmene polohy kostrče Mohutné svaly na dorzálnej strane trupu.
1218. U človeka sú súčasťou krku: Brušné svaly Svaly, ktoré sa podieľajú na tvorbe hlasu Svaly hrtana Hladké svaly, ktoré nakláňajú a otáčajú chrbticu Svaly, ktoré sa podieľajú na fonácii Dlhé svaly, ktoré sa podieľajú na nakláňaní a otáčaní chrbtice Svaly hltana Svaly miechy.
1219. Mozoček človeka: Je uložený v prednej lebečnej jeme Je uložený v zadnej lebečnej jeme Má spojenie s chrbticovou miechou Nemá spojenie s chrbticovou miechou Má spojenie len s niektorými oddielmi mozgu Má spojenie so všetkými ostatnými oddielmi mozgu Riadi svalové napätie Zodpovedá za koordináciu pohybových funkcii.
1220. O vitamíne C platí: Je veľmi nestaly Je nepostrádateľný pre tvorbu a udržanie väziva Je nepostrádateľný pre tvorbu a udržanie chrupiek Je nepostrádateľný pre tvorbu a udržanie kosti Je nepostrádateľný pre tvorbu erytrocytov Syntetizuje sa v pečeni Syntetizuje sa v slinivke brušnej Varením a sušením sa ničí.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests