option

BIO 1221-1240

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
BIO 1221-1240

Description:
short test

Author:
abcdefghijkl
(Other tests from this author)

Creation Date:
02/06/2020

Category:
Science

Number of questions: 19
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1222. O množstve kyslíka, CO2 a dusíka vo vzduchu pri dýchaní u človeka platí, že: Množstvo kyslíka v atmosferickom vzduchu je väčšie, ako vo vydychovanom vzduchu Množstvo CO2 v atmosferickom vzduchu je menšie, ako vo vydychovanom vzduchu Množstvo dusíka v atmosferickom vzduchu a vydychovanom vzduchu sa výrazne neodlišuje V alveolárnom vzduchu je viac CO2 ako v atmosferickom vzduchu Množstvo kyslíka v atmosferickom vzduchu je menšie, ako vo vydychovanom vzduchu Množstvo CO2 v atmosferickom vzduchu je väčšie, ako vo vydychovanom vzduchu V alveolárnom vzduchu je menej CO2 ako v atmosferickom vzduchu Množstvo dusíka v atmosferickom vzduchu je o málo menšie ako vo vydychovanom vzduchu.
1223. U človeka rozoznávame podľa funkcie: Tkanivo nervové Tkaniva rastlinné a živočíšne Tkanivo svalové Odporné tkanivo Krvné tkanivo Výživné tkanivo Epitely Spojivá.
1224. Ohnutie v lakťovom kĺbe: Je spôsobené sťahom dvojhlavého svalu ramena Ja sprevádzané ochabnutím trojhlavého svalu ramena Je sprevádzané sťahom trojhlavého svalu ramena Je sprevádzané ochabnutím dvojhlavého svalu ramena Spôsobuje deltovitý sval Závisí od ohnutia v bedrovom kĺbe Zapríčiňuje dvojhlavý sval stehna Je spôsobené vegetatívnymi nervami.
1225. O činnosti tenkého čreva človeka platí, že: V tenkom čreve sa dokončuje trávenie všetkých živín Do dvanástnika priteká šťava z podžalúdkovej žľazy a žlč Vykonáva miestne a celkové pohyby Striedavým zvieraním a ochabovaním susedných úsekov sa trávenina premiešava s tráviacimi šťavami Do jeho spojenia s hrubým črevom priteká šťava z podžalúdkovej žľazy a žlč V dvanástniku sa alkalizuje kyslá trávenina zo žalúdka V dvanástniku sa okysľuje alkalická trávenina zo žalúdka Vytvára a zahusťuje sa v ňom žlč.
1226. O častiach vylučovacej sústavy u zdravej ženy platí, že: Močová rúra je dlhšia ako u muža Močovody vyúsťujú do močového mechúra Predstojnica obopína začiatok močovej rúry Obličky sú uložené v oblasti driekovej časti chrbtice, za pobrušnicou Obličky sú párový orgán, vychádzajú z nich močovody, ktoré ústia do močového mechúra Obličkové tepny sú vetvami brušnej aorty Močová rúra je kratšia ako u muža Močový mechúr sa nachádza medzi maternicou a sponou lonových kosti.
1227. Pritiahnutie sa odborne nazýva: Produkcia Abdukcia Redukcia Abdikácia Dedukcia Addukcia Reprodukcia Elevácia.
1228. Mozoček človeka: Usmerňuje vykonávané pohyby Zodpovedá za plynulosť pohybov Zodpovedá za udržiavanie vzpriamenej polohy tela Je významným oddielom mozgu Nedostáva informáciu z receptorov Dostáva informáciu z niektorých receptorov Dostáva informáciu z kožných mechanoreceptorov Dostáva informáciu zo svalových a šľachových receptorov.
1229. Pre zastavenie krvácania platí, že: Je životné dôležité Chráni organizmus pred stratou krvi Nie je životne dôležité V poranenom mieste sa zúži cieva V poranenom mieste sa nahromadia krvné doštičky V poranenom mieste sa nahromadia lymfocyty Na poranené miesto priľnú krvné doštičky Na poranené miesto priľnú monocyty.
1230. Medzi svaly dolnej končatiny človeka patria: Bedrové svaly Svaly, ktoré sa upínajú na stehnovú kosť Svaly ramena Svaly, ktoré obklopujú stehnovú kosť Svaly brušnej steny Svaly predkolenia Brušný lis Svaly, ktoré sa zúčastňujú ukláňania hlavy.
1231. O zuboch u človeka platí, že: Sú v čeľustí a v sánke Treba si ich čistiť aspoň raz za pol roka Sú významnou zložkou estetického vzhľadu úst Sú významnou zložkou estetického vzhľadu tvare Rozlišujeme ich na mliečne a dočasne Rozlišujeme ich na mliečne a trvale Mliečne vypadávajú všetky naraz Mliečne sú nahrádzané trvalými postupne.
1232. O Rh faktore platí, že: Je to antigen červených krviniek Je to antigen bielych krviniek Protilátky proti Rh nie sú vrodené Protilátky proti Rh sú vrodené Protilátky proti Rh vznikajú pri podávaní Rh pozitívnych krviniek Rh negatívnemu človeku Protilátky proti Rh vznikajú pri podávaní Rh negatívnych krviniek Rh pozitívnemu človeku Rh faktor bol objavený pri pokusoch s krvinkami opice Maccacus rhesus Rh faktor bol objavený pri pokusoch s krvinkami opice Rhisopus nigricans.
1233. O svaloch brucha u človeka platí, že: Patrí k nim priamy sval brucha Zaraďujeme k nim svaly na zadnej stene trupu Sú väčšinou rozsiahle a ploche Patrí k nim lichobežníkový sval Patrí k nim vonkajší šikmý sval brucha Tvoria nepružnú brušnú stenu Ich silným sťahom vznikne tzv. brušný lis Patrí k nim poloblanitý sval.
1234. Na krku človeka sa nachádzajú: Svaly, ktoré ohýbajú hlavu Svaly dýchacie – vonkajšie medzirebrové svaly Svaly krku Svaly stredného ucha Svaly, ktoré nakláňajú ušnicu Očné zvierače Svaly, ktoré otáčajú hlavu Bránica.
1235. Retikulárna formácia človeka: Ma spojenie len s niektorými časťami ústrednej nervovej sústavy Má spojenie so všetkými oddielmi ústrednej nervovej sústavy Je dôležitá pri prebudeni zo spánku Má veľký význam pri strate pozornosti Má význam pri udržiavaní pozornosti Je významná pri stave bdelosti Má význam pri riadení pohybov Prijíma informácie zo všetkých receptorov.
1236. O hormónoch u človeka je pravdivé tvrdenie: Delíme ich na žľazové a tkanivové Delíme ich na externé a interné Žľazové sa tvoria v žľazách s vnútornou sekréciou Žľazové sa tvoria žľazách s vonkajšou sekréciou Pôsobia prostredníctvom receptorov Tkanivové sa netvoria v bunkách endokrinných žliaz Tkanivové sa tvoria v bunkách endokrinných žliaz Pôsobia prostredníctvom nervových vzruchov.
1237. Svaly ramena u človeka: Sú krátke a ovládajú prsty Spájajú pletenec hornej končatiny s ramennou kosťou Umožňujú pohyby zápästnom kĺbe Umožňujú pohyby v ramennom kĺbe Patrí k nim dlhý odťahovač palca Obklopujú ramennú kosť Dosahujú ku kostiam zápästia Dosahujú ku kostiam predlaktia.
1238. Kostrový sval u človeka: Nesmie byť inervovaný Sa po veľkom výkone unaví Nemôže vykonávať kinetickú prácu Má určitý tonus Ak sa stiahne, vykonáva statickú prácu Ak sa zvyšuje jeho napätie, vykonáva kinetickú prácu Môže vykonávať kinetickú prácu Obsahuje svalové vlákna spojené do snopcov.
1239. O činnosti obličiek u zdravého človeka platí, že: Sú to orgány pre život nevyhnutné Pri zastavení ich činnosti vznikne rozsiahla porucha vnútorného prostredia, ktorá môže spôsobiť smrť Je riadená nervovo aj látkovo Je nepretržitá Podieľajú sa na hospodárení organizmu s vodou a dôležitými látkami, ktoré sú v krvi Nahradiť ju čiastočne možno umelou obličkou Podieľajú sa na hospodárení organizmu s vodou a dôležitými látkami, až po zlyhaní funkcie kože Nie je pre činnosť organizmu nevyhnutná.
1240. Stredný mozog človeka: Je dlhý oddiel mozgu Je krátky oddiel mozgu Je pomerne skrytý oddiel mozgu Je pomerne skrytý oddiel mozgu pred mostom Prechádza ním málo nervových dráh Prechádza ním mnoho nervových dráh Vystupujú z neho nervy, ktoré inervujú okohybné svaly Sú tu ústredia nepodmienených zrakových a sluchových reflexov.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests