Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONBIO 901-920

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
BIO 901-920

Description:
short test

Author:
abcdefghijkl
(Other tests from this author)

Creation Date:
20/05/2020

Category:
Science

Number of questions: 20
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
901. Podráždenie sliznice nosa následne vyvolá: Kašeľ Hnačka Podráždenie chuťových receptorov Obranný dýchací reflex - kýchanie Zvracanie Podmienené zrakové reflexy Nepodmienené sluchové reflexy Maláriu.
902. Medzi ochorenia srdcovocievnej sústavy patrí: Hepatitis epidemica Atérioskleróza Upchanie koronárnej tepny alebo jej vetvy Prekročenie vnútorného srdcového objemu Infarkt myokardu Kŕčové žily Varixy Galaktozémia.
903. Kožu človeka tvorí: Svalovina Pokožka Väzivová zamša Podkožné väzivo Endoderma Mezenchým Mezoglea Mezoderma.
904. Srdce človeka v kľude prečerpá za 1 min. približne: 2 l krvi 3 l krvi 5 l krvi 10 l krvi Polovicu celého objemu krvi Celý objem krvi Dvakrát celý objem krvi 15 l krvi.
905. Ktoré tepny zásobujú krvou srdcový sval: Koronárne tepny Aorta Vencovité tepny Pľúcnica Difúzne tepny Tie, ktoré vystupujú priamo z aorty Tie, ktoré vystupujú priamo zo srdcovnice Tie, ktoré vystupujú priamo z pľúcnice.
906. Druhá signálová sústava je základom: Vnímania Myslenia Reči Práce Podmienených reflexov Nepodmienených reflexov Signálnych podnetov Jednotlivých receptorov.
907. Kde sa nachádzajú polmesiačikovité chlopne: Na začiatku srdcovnice Medzi predsieňami a komorami Na začiatku pľúcnej tepny Na začiatku aorty Na začiatku hornej dutej žily Na začiatku dolnej dutej žily Na začiatku pľúcnych žil Na začiatku kapilár.
908. Starnutie je charakterizované: Narušením koordinácie enzýmových systémov Zvýšením krehkosti a priepustnosti bunkovej membrány Zvýšením obsahu vody v bunkách Strácaním schopnosti syntetizovať niektoré bielkoviny Zvýšenie pružnosti a stálosti bunkovej membrány Zmenami v obehovej a nervovej sústave Zmenou činnosti ústrednej nervovej sústavy Znížením obsahu vody v bunkách.
909. Jav, keď sa dráždivosť receptorov v priebehu pôsobenia podnetu znižuje sa nazýva: Adhézia Anabióza Adaptácia Aktivita Akomodácia Anabolizmus Antikoncepcia Anafáza.
910. Žlté teliesko je: Miestom najostrejšieho videnia na sietnici oka Premenený Graafov folikulus po ovulácii Ženské neoplodnené vajíčko Patologická zmena žľazového tkaniva Útvar vaječníka, produkujúci progesterón Útvar vaječníka, typický pre sekrečnú fázu Útvar vaječníka, typický pre proliferenčnú fázu Diferencovaná prapohlavná bunka vo vaječníku.
911. Vnútromaternicový vývin človeka zahrňuje obdobie: Fetálne Embryonálne Postnatálne Zárodku Neonatálne Plodu Preembryonálne Andologické.
912. Klimaktérium je: Klimatická liečba Obdobie pohlavného kľudu vo vyššom veku Obdobie zvýšenej sekrécie pohlavných hormónov Obdobie medzi ovuláciou a oplodnením Obdobie v živote ženy, po vymiznutí menštruačných cyklov Obdobie začatia menštruačných cyklov Obdobie pohlavného pokoja, kedy prestali dozrievať Graafove folikuly Obdobie po skončení reprodukčného veku ženy.
913. Žlč u človeka: Tvorí sa v bunkách podžalúdkovej žľazy Tvorí sa bunkách dvanástnika Tvorí sa v bunkách tenkého čreva Tvorí sa v bunkách pečene Zhromažďuje a zahusťuje sa v žalúdku Zhromažďuje a zahusťuje sa v žlčníku Obsahuje žlčové kyseliny Uľahčuje pôsobenie enzýmov, ktoré rozkladajú tuky.
914. Reprodukčný vek je obdobie: V ktorom je organizmus schopný produkovať hormóny Keď je organizmus schopný rozmnožovať sa Keď organizmus je schopný sexuálneho života Najväčšej pohlavnej aktivity jedince V ktorom jedinec produkuje zrelé gaméty V ktorom jedinec produkuje adrenalín V ktorom prebiehajú procesy reprodukcie buniek Keď je jediné schopný splodiť potomstvo.
915. Hrubé črevo človeka: Má priemernú dĺžku 1,5 m Má priemernú dĺžku 2,5 m Má priemernú dĺžku 3,5 m Má priemernú dĺžku 4,5 m Má priemernú šírku 3 – 5 cm Má priemernú šírku 5 – 7 cm Má priemernú šírku 7 – 8 cm Je miestom biologického trávenia.
916. Ktorý sval v tele ma zvláštne morfologické a funkčné postavenie: Hladké svalstvo Priečne pruhované svalstvo Srdcový sval Svalovina čreva Slabinový kanál Svalovina srdca Svalovina chlopní Svalovina hrtana.
917. Pľúcne žily: Ústia do pravej predsiene Ústia do ľavej predsiene Ústia do pravej komory Ústia do ľavej komory Odvádzajú okysličenú krv do pľúc Odvádzajú okysličenú krv z pľúc Odvádzajú odkysličenú krv do pľúc Odvádzajú odkysličenú krv z pľúc.
918. Pľúcnica: Vychádza z pravej predsiene srdca Vychádza z ľavej komory srdca Vychádza z pravej komory srdca Vychádza z ľavej predsiene srdca Je súčasťou veľkého krvného obehu Je súčasťou malého krvného obehu Odvádza okysličenú krv z pľúc Ústi do ľavej komory srdca.
919. Celkové množstvo červených krviniek sa obnoví približne: Trikrát do roka Každých 20 dní 5 krát do roka Raz za život Za 4 mesiace Za 120 dní Dvakrát do roka Štyrikrát do roka.
920. Koľko litrov krvi má priemerne dospelý človek: 2 l 3000 ml 5 l 7 l 4 l 5000 ml 8000 ml 9 l.
Report abuse Terms of use