Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONBIO 961-980

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
BIO 961-980

Description:
short test

Author:
abcdefghijkl
(Other tests from this author)

Creation Date:
21/05/2020

Category:
Science

Number of questions: 20
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
961. Základnou funkčnou a stavebnou jednotkou ľudskej obličky je: Glomerulus Nefrón Lievikovité kalíšteky Dreň obličiek Nefros Metanefros Neurón Kôra a dreň.
962. Malý krvný obeh končí: V pravej predsieni V ľavej predsieni V pravej komore V ľavej komore V pľúcach Pľúcnymi žilami Pľúcnicou Aortou.
963. Biele krvinky sa vyskytujú: V krvi Miazge Slezine Tkanivách V erytrocytoch V červených krvinkách V trombocytoch Vo fibrinogéne.
964. Ktorý hormón produkujú semenníky u človeka: Progesterón Luteinizačný hormón Testosterón Folikulostimulačný hormón Parathormón Aldosterón Kortizol 5 tak Teen.
965. Pri nedostatku ktorého vitamínu vzniká rohovatenie epitelov, vysychanie rohovky a spojoviek a šeroslepota: C D A PP Retinol Kobalamín Axeroftol Niacín.
966. Nedostatočným prívodom určitých vitamínov môže vzniknúť: Šeroslepota Beri - beri Spavá choroba Skorbut Perniciózna anémia Esenciálna hypertenzia Krivica Malária.
967. K vitamínom rozpustných v tukoch patrí: Pyridoxín Kobalamín Axeroftol Retinol Tiamín Vitamín A Vitamín C Vitamín E.
968. Hospodárenie s minerálnymi látkami riadi: Adrenalín Aldosterón Inzulín Noradrenalín Mineralokortikoidy Testosteron Glukokortikoidy Tyroxín.
969. Nedostatok inzulínu spôsobuje: Diabetes mellitus Žalúdočný vred Infarkt Cukrovku Tuberkulózu Poruchu metabolizmu cukrov Zvýšenie hladiny glukózy v krvi Kretenizmus.
970. Kôra nadobličiek človeka produkuje: Kortizol Adrenalín Parathormón Aldosterón Glukokortikoidy Mineralokortikoidy Noradrenalín Tyroxín.
971. Aké činitele ovplyvňujú rýchlosť prúdenia krvi v cievach: Tlak krvi Objem krvi Viskozita krvi Vnútorný priemer ciev Celková svetlosť príslušnej časti riečišťa Elektrokardiogram Cípovité chlopne Polmesiačikové chlopne.
973. K hlavným obdobiam života človeka po narodení patrí: Dospievanie Novorodenecké Detské Starnutie Dospelosť Dojčenecké Smrť Embryonálne.
974. Najväčší a najdôležitejší podiel sušiny krvnej plazmy tvoria: Mastné kyseliny Enzýmy Plazmatické bielkoviny Glukóza Bielkoviny produkované v pečeni Anorganické látky Sacharóza Glykogén.
975. Ktoré zlúčeniny negatívne ovplyvňujú ľudské zdravie: Zlúčeniny arzénu Zlúčeniny olova Dusičnany Vitamíny Pesticídy Chloridy Zlúčeniny stroncia Priemyselné hnojivá.
976. Trávenia bielkovín v tenkom čreve človeka sa zúčastňuje: Trypsín Amyláza Peptidáza Lipáza Žlčové kyseliny Pepsín HCl Fibrinogén.
977. K hlavným súčastiam žalúdkovej šťavy človeka patrí: Pepsín Trypsín Kyselina chlorovodíková Lipáza HCl Hlien Mucín Ptyalín.
978. Minútový srdcový objem je: Množstvo krvi, ktoré za 1 min. pretečie pľúcami Stály, nezávislý od telesnej námahy Vzťah svalovej činnosti k frekvencií srdcovej činnosti Množstvo krvi prečerpanej srdcom za 1 min. Frekvencia srdcovej činnosti Závislý od telesnej námahy Objem krvi, ktoré srdce vytlačí za jednu systolu Minútový srdcový výdaj, ktorý sa môže podľa potrieb organizmu značne zvýšiť.
979. Krvná plazma obsahuje: Glukózu Aminokyseliny a mastné kyseliny Vitamíny a enzýmy Hydrogénuhličitany Vodu Chlorid sodný Glykogén Ribozómy.
980. Priemerný minútový dychový objem dospelého človeka v kľude je: Dva – 3 l vzduchu 4 – 5 l vzduchu 7 – 9 l vzduchu 10 – 11 l vzduchu Menší ako vitálna kapacita Rovnaký ako vitálna kapacita Väčší ako vitálna kapacita Rovnaký ako pri námahy.
972. Ako sa nazýva zmena napätia svalu bez jeho skrátenia: Kinetická práca Statická práca Svalový tonus Mechanická práca Pohybová práca Polohová práca Svalové napätie Rovnovážna práca.
Report abuse Terms of use