option

Bio-obecná charakteristika živých sústav

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Bio-obecná charakteristika živých sústav

Description:
História biolog. objavov

Author:
Dora1
(Other tests from this author)

Creation Date:
12/08/2020

Category:
Science

Number of questions: 11
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
K zásadným rozdielom medzi prokaryoickými a eukaryotickými bunkami patrí: prítomnosť bunkovej steny kódovanie genetickej informácie utváranie jadra štruktúra biomembrán.
Ktoré z uvedených historických dát je správne? Robert Koch objavil v roku 1952 pôvodcu tuberkulózy Watson a Crick objavili v roku 1962 dvojvláknovú štruktúru DNA v roku 1997 bolo publikované narodenie prvého klonovaného zvieraťa-ovce Dolly Louis Pasteur dokázal v roku 1776, že kvasenie je spôsobené mikroorganizmami.
Štruktúra deoxyribonukleovej kysliny objavili v roku 1953 H. Krebs Watson a Crick Pauling Khorana.
Schopnosť autoreprodukcie je jednou z vlastností, ktoré majú vírusy spoločné so živými systémy. Vírusy sa teda mžu rozmnožovať. in vitro, v prítomnosti nukleotidov a aminokyselín in vitro, v prítomnosti nukleotidov a aminokyselín, ATP aj v bunke mŕtvej len v bunke metabolicky aktívnej.
Ktorá z uvedených výpovedi nieje správna v makromolekule škrobu sú viazané molekuly glukózy glykozidovou väzbou primárnym účinkom zvýšenia teploty na molekulu bielkoviny je zrútenie jej terciárnej štruktúry medzi makrobiogénne prvky patrí H,C,N,Cu, O, Na, K, Cl, Mg, Fe deoxyribonukleova kyselina je štiepená enzýmami nukleázami.
V ktorej z uvedených kombinácii sú živé systémy zoradené podľa ich stupne organizovanosti: organ-tkanivo-bunka-organizmus bunka-orgán-tkanivo-orgánová sústava bunka-orgán-organizmus- spoločenstvo organizmov tkanivo-orgán-organizmus-bunka.
Medzi nebunkové organizmy patrí: mykoplazmata rickettsie bakteriofágy spirily.
Ktoré z uvedených údajov o HIV vírusu a jeho hostiteľoch neodpovedajú skutočnosti HIV patrí medzi retrovírusy t.j.jeho častice sú vybavené enzýmom reverznej transkriptázy HIV prednosne infikuje T-lymfocyty, bunky, ktoré secernujú protilátky do krvnej plazmy je pôvodcom choroby AIDS je prenášaný krvou a spermiami.
Ktoré z uvedených tvrdení nie je správne Johan Gregor Mendel objavil zákony dedičnosti Bunkovú teoriu formurovali Schleiden a Schwan princíp imunizace objavil L.Paster krvný obeh objavil Puryne.
Ktorý z uvedených vedeckých poznatkov má najstarší dátum objavu produkcia ľudského inzulínu v baktériách naklonovaní ovce Dolly prečítanie úplnej sekvencie ľudského genomu rozlúštenie genetického kódu.
Posúdte nasledujúcu výpoveď o súčasne prebiehajúcich veľkých epidémiách a označte, ktorý výrok je chybný pravdepodobným pôvodcom SARS sú coronavírusy pôvodcom infekcie AIDS je vírus zo skupiny retrovírusov Infekčná žltačka(hepatisis) je ochorenie vyvolané vírusmi pôvodcom choroby šialených krav sú malé RNA molekuly nazývané priony.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests