option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Botanika 2
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Botanika 2

Description:
Fyziologie Rostlin

Author:
AVATAR
Livia
Other tests from this author

Creation Date: 19/05/2020

Category: Science

Number of questions: 17
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Turgor vyjadřuje tlak vakuoly na buněčnou stěnu tlak buněčné stěny na protoplast sníženou dostuponost vody pro chemické reakce tlak cytoplazmy na vakuolu v plazmolyzovaní buňce.
osmotický příjem vody rostlinnou buňkou nastáva v prostředí hypertonickém izotonickém hypotonickém s nižší koncentrací osmoticky aktivních látek než má buněčná štáva vakuoly .
při osmóze dochází k pronikání molekul rozpuštěné látky přes polopropustnou membránu z rozotku koncentrovanějšího do rozotku zředěnějšího molekul rozpouštědla přes polopropustnou membránu ze zředěnějšího rozotku do roztoku koncentrovanějšího molekul rozpuštěné látky přes polopropustnou membránu z roztoku zředěnějšího do roztoku koncentrovanějšího molekul rozpouštědla (napr. vody) před polopropustnou mebránou z rozotku koncentrovanějšího do roztoku zředěnějšího .
u katabolických dějů dochází ke štěpení organických látek, přičemž se energie spotřebovává k syntéze složitých organických látek za spotřeby energie k rozkladu složitých organických látek; energie se při tom uvolňuje (jako ATP) ke tvořbe složitých anorganických látek, přičemž se energie uvolňuje.
rostlina při fotosyntéze využíva viditelné záření UV záření IČ záření všech vlnových délek hlavně zelenou část viditelného záření.
součástí mechanismů fotosyntézy je cyklus kyseliny citronové (krebs) fotofosforylace Calvinův cyklus transpirace.
výsledkem primárních procesů fotosyntézy je ATP, oxid uhličitý, voda kyslík, glukóza, voda ATP, kyslík, glukóza ATP, kyslík, redukovaný koenzym (NADP-H2) ATP, redukovaný koenzym (NADP-H2) glukóza.
fotolýza vody je součástí primárních dějů calvinova cyklu sekundárních dějů dýchacího řetězce.
sekundární děje fotosyntézy probíhají v thylakoidních membránách chloroplastů v cytoplazmě buněk ve stromatu chloroplastů v mitochondriích .
mezi sekundární procesy fotosyntézy patří krebsův cyklus fotolýza vody dýchací řetězec calvinův cyklus.
glykolýza se vyznačuje tím, že představuje anaerobní fázi dýchání probíhá jen v přítomnosti kyslíku je součástí cyklu kyseliny citronové probíha v cytoplazmě rostlinných buněk bezprostředně navazuje na dýchací řetězec.
anaerobní glykolýza je proces, kdy se molekula glukózy štěpí na 3 molekuly jednoduchých cukrů, koněčním produktem jsou 3 molekuly kyseliny pyrohroznové za uvolnění energie postačující pro syntézu jediné molekuly ATP na pentózu a CO2, za vzniku 2 molekul TP na 2 molekuly triózy, koněčným produktem jsou 2 molekuly kyseliny pyrohorznové .
ve srovnání s aerobním dýchaním se při kvašení uvolňuje více energie tvoří energeticky chudé látky (CO2 + H2O) uvolňuje méně energie tvoří energeticky ještě dosti bohaté látky .
typ výživy, kdy daný organismus využívá jako zdroj uhlíku organické látky vytvořené jinými organismy (během jejich života nebo až po jejic smrti) se nazýva autotrofie holoparatizismus mixotrofie saprofytismus.
z hlediska výživy jsou baktérie pouze heterotrofní organismy převažně autotrofní organismy mixotrofní organismy hlavně heterotrofní, řidčeji i autotrofní organismy.
sinice řadíme mei mixotrofní heterotrofní prokaryotické parazitické autotrofní .
při mykorhize poskytuje rostlina houbě zejména vodu vitaminy minerální látky cukry růstové látky.
Report abuse