option
My Daypo

Botanika - poznávačka 1

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Botanika - poznávačka 1

Description:
čeledi Amaryllidaceae až Asteraceae

Author:
LittleMissChaos
(Other tests from this author)

Creation Date:
15/06/2022

Category:
University

Number of questions: 25
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Poznej rostlinu na obrázku ( převzato z: (Deyl, Miloš & Hísek, Květoslav; 2004)) Homogyne alpina (podbělice alpská) Allium ursinum (česnek medvědí) Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha).
Poznej rostlinu na obrázku ( převzato z: (Deyl, Miloš & Hísek, Květoslav; 2004)) Galanthus nivalis (sněženka předjarní) Leucojum vernum (bledule jarní) Petasites albus (devětsil bílý).
Poznej rostlinu na obrázku ( převzato z: (Deyl, Miloš & Hísek, Květoslav; 2004)) Leucojum vernum (bledule jarní) Galanthus nivalis (sněženka předjarní) Cicerbita alpina (mléčivec horský).
Poznej rostlinu na obrázku ( převzato z: (Deyl, Miloš & Hísek, Květoslav; 2004)) Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) Lapsana communis (kakustka obecná) Sanicula europaea (žindava evropská).
Poznej rostlinu na obrázku ( převzato z: (Deyl, Miloš & Hísek, Květoslav; 2004)) Angelica sylvestris (děhel lesní) Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) Anthriscus sylvestris (kerblík lesní).
Poznej rostlinu na obrázku ( převzato z: (Deyl, Miloš & Hísek, Květoslav; 2004)) Anthriscus sylvestris (kerblík lesní) Angelica sylvestris (děhel lesní) Astrantia major (jarmanka větší).
Poznej rostlinu na obrázku ( převzato z: (Deyl, Miloš & Hísek, Květoslav; 2004)) Astrantia major (jarmanka větší) Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha) Chaerophyllum hirsutum (krabilice chlupatá).
Poznej rostlinu na obrázku ( převzato z: (Deyl, Miloš & Hísek, Květoslav; 2004)) Chaerophyllum temulum (krabilice mámivá) Chaerophyllum hirsutum (krabilice chlupatá) Angelica sylvestris (dehel lesní).
Poznej rostlinu na obrázku ( převzato z: (Deyl, Miloš & Hísek, Květoslav; 2004)) Sanicula europaea (žindava evropská) Chaerophyllum temulum (krabilice mámivá) Allium ursinum (česnek medvědí).
Poznej rostlinu na obrázku ( převzato z: (Deyl, Miloš & Hísek, Květoslav; 2004)) Sanicula europaea (žindava evropská) Vincetoxicum hirundinaria (tolita lékařská) Hieracium murorum (jestřábník zední).
Poznej rostlinu na obrázku ( převzato z: (Deyl, Miloš & Hísek, Květoslav; 2004)) Vincetoxicum hirundinaria (tolita lékařská) Asarum europaeum (kopytník evropský) Prenanthes purpurea (věsenka nachová).
Poznej rostlinu na obrázku ( převzato z: (Deyl, Miloš & Hísek, Květoslav; 2004)) Vincetoxicum hirundaria (tolita lékařská) Cirsium oleraceum (pcháč zelinný) Chaerophyllum hirsutum (krabilice chlupatá).
Poznej rostlinu na obrázku ( převzato z: (Deyl, Miloš & Hísek, Květoslav; 2004)) Adenostyles alliarie (havez česnáčková) Crepis paludosa (škarda bahenní) Petasites hybridus (devětsil lékařský).
Poznej rostlinu na obrázku ( převzato z: (Deyl, Miloš & Hísek, Květoslav; 2004)) Cicerbita alpina (Mléčivec alpský) Prenanthes purpurea (věsenka nachová) Hieracium murorum (jestřábník zední).
Poznej rostlinu na obrázku ( převzato z: (Deyl, Miloš & Hísek, Květoslav; 2004)) Cirsium arvense (pcháč rolní / pcháč oset) Cirsium oleraceum (pcháč zelinný) Doronicum austriacum (kamzičník rakouský).
Poznej rostlinu na obrázku ( převzato z: (Deyl, Miloš & Hísek, Květoslav; 2004)) Cirsium arvense (pcháč rolní / pcháč oset) Cirsium oleraceum (pcháč zelinný) Crepis paludosa (škarda bahenní).
Poznej rostlinu na obrázku ( převzato z: (Deyl, Miloš & Hísek, Květoslav; 2004)) Crepis paludosa (škarda bahenní) Lapsana communis (kapustka obecná) Cirsium oleraceum (pcháč zelinný).
Poznej rostlinu na obrázku ( převzato z: (Deyl, Miloš & Hísek, Květoslav; 2004)) Doronicum austriacum (kamzičník rakouský) Senecio ovatus (starček Fuchsův) Homogyne alpina (pdbělice alpská).
Poznej rostlinu na obrázku ( převzato z: (Deyl, Miloš & Hísek, Květoslav; 2004)) Hieracium murorum (jestřábník zední) Cicerbita alpina (Mléčivec alpský) Crepis paludosa (škarda bahenní).
Poznej rostlinu na obrázku ( převzato z: (Deyl, Miloš & Hísek, Květoslav; 2004)) Homogyne alpina (pdbělice alpská) Doronicum austriacum (kamzičník rakouský) Petasites albus (devětsil bílý).
Poznej rostlinu na obrázku ( převzato z: (Deyl, Miloš & Hísek, Květoslav; 2004)) Lapsana communis (kapustka obecná) Crepis paludosa (škarda bahenní) Hieracium murorum (jestřábník zední).
Poznej rostlinu na obrázku ( převzato z: (Deyl, Miloš & Hísek, Květoslav; 2004)) Petasites albus (devětsil bílý) Adenostyles alliarie (havez česnáčková) Petasites hybridus (devětsil lékařský).
Poznej rostlinu na obrázku ( převzato z: (Deyl, Miloš & Hísek, Květoslav; 2004)) Petasites albus (devětsil bílý) Homogyne alpina (pdbělice alpská) Petasites hybridus (devětsil lékařský).
Poznej rostlinu na obrázku ( převzato z: (Deyl, Miloš & Hísek, Květoslav; 2004)) Prenanthes purpurea (věsenka nachová) Senecio ovatus (starček Fuchsův) Cicerbita alpina (Mléčivec alpský).
Poznej rostlinu na obrázku ( převzato z: (Deyl, Miloš & Hísek, Květoslav; 2004)) Senecio ovatus (starček Fuchsův) Doronicum austriacum (kamzičník rakouský) Prenanthes purpurea (věsenka nachová).
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests