Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONCH LF UK 1000-1100

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
CH LF UK 1000-1100

Description:
otazky lipidy

Author:
UK
(Other tests from this author)

Creation Date:
03/04/2022

Category:
Science

Number of questions: 100
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1101. Cytozín je derivát odvodený od : šesťčlánkovej heterocyklickej zlúčeniny pyrimidínu heterocyklickej zlúčeniny s dvoma heteroatómami pyridínu purínu pyrolu uracilu metyláciou tetrapyrolov.
1100. Tymín je derivát odvodený od: šesťčlánkovej heterocyklickej zlúčeniny obsahujúcej dva heteroatómy dusíka pyrimidínu cytozínu priamo metyláciou heterocyklickej zlúčeniny obsahujúcej dva rôzne heteroatómy purínu metyláciou heterocyklickej zlúčeniny obsahujúcej jeden heteroatóm dusíka tetrapyrolov uracilu oxidáciou.
1099. Označte, ktoré dusíkové látky sú odvodené od pyrimidínu substitúciou vodíka resp. vodíkov v jeho kruhu: uracil cytozín tymín 5-metyluracil látky obsahujúce jeden heteroatóm dusíka alanín látky s kondenzovanými heterocyklickými kruhmi, ktoré sa nachádzajú aj v aminokyselinách dusíková báza, ktorá je súčasťou oxidačno-redukčných koenzýmov napr. NAD+.
1098. Od pyrimidínu sú odvodené dusíkové bázy: ktoré sú aj súčasťou RNA cytozín kyselina nikotínová guanín a guanozín tetrapyroly dusíková báza, ktorá vzniká metyláciou uracílu ktoré sa nachádzajú v bielkovinách uracil.
1097. O pyrimidíne môžeme povedať že: substitúciou dvoch atómov vodíka v kruhu -NH2 a -OH skupinou dáva cytozín obsahuje dva heteroatómy dusíka jeho významný derivát je nikotínamid jeho významný derivát je tymín je šeťčlánková heterocyklická zlúčenina substitúciou atómu vodíka v kruhu -NH2 skupinou z neho vznikne adenín dáva deriváty, z ktorých tri sú súčasťou DNA je päťčlánková heterocyklická zlúčenina.
1096. Zásadité vlastnosti pyridínu sú dané: voľným elektrónovým párom na dusíku jeho schopnosťou viazať protón z roztoku voľnými elektrónovými pármi medzi uhlíkmi v kruhu jeho schopnosťou uvoľňovať protón do roztoku jeho schopnosťou viazať vodík z roztoku jeho schopnosťou uvoľňovať vodík do roztoku prítomnosťou benzénového jadra s -NH2 skupinou prítomnosťou dvoch heteroatómov dusíka.
1094. O žlčových farbivách môžeme povedať: vznikajú degradáciou hemoglobínu patrí medzi ne kyselina cholová zabezpečujú emulzifikáciu tukov prijatých potravou patrí medzi ne bilirubín vznikajú degradáciou cholesterolu ich stavebná zložka patrí medzi heteroarény obsahujú tetrapyrolovú štruktúru napomáhajú vstrebávaniu tukov.
1093. O pyridíne môžeme tvrdiť: má derivát, ktorý je súčasťou NAD+ že v zlúčeninách, od neho odvodených, obsahuje heteroatóm v polohe 1 jeho derivát je nikotínamid je zlúčenina, od ktorej sú odvodené bázy cytozín a tymín obsahuje dva heteroatómy dusíka je súčasťou kondenzovaného purínového jadra od pyrimidínu sa líši počtom aj druhom heteroatómu obsahuje dva heteroatómy v polohe I a 3.
1092. O nikotínamide a pyrimidíne môžeme povedať: nikotínamid má skupinu -NH2 viazanú amidovo ani jeden z nich sa nenachádza vo FAD nenachádzajú sa v koenzýme Q obidva obsahujú v molekule rovnaký druh heteroatómu pyrimidín nie je súčasťou oxidačno-redukčného koenzýmu nikotínamid je derivát pyrimidínu obidva obsahujú dva heteroatómy dusíka obidva obsahujú aminoskupinu viazanú priamo na benzénové jadro .
1091. Pyridín: má zásadité vlastnosti obsahuje ako heteroatóm dusík jeho významným derivátom je nikotínamid má kyslé vlastnosti má dva heteroatómy v molekule má dva heteroatómy dusíka má deriváty cysteín a tymín, ktoré sú v molekule DNA.
1090. Aromatický charakter má: tyrozín cyklohexán alanín fenylalanín etyléter tiofén benzén pyridín.
1089. O indole môžeme povedať: je to benzopyrol je súčasťou aminokyseliny tryptofánu ako heteroatóm obsahuje dusík v päťčlánkovom kruhu obsahuje ako heteroatóm kyslík je súčasťou aminokyseliny histidínu je heterocyklická zlúčenina a jej deriváty sa nenachádzajú v organizme ako heteroatóm obsahuje síru je odvodený od pyridínu.
1088. Ktoré aminokyseliny obsahujú vo svojej molekule heterocyklický kruh: histidín tryptofán ornitín alanín kyselina močová histamín arginín fenylalanín.
1087. Tryptofán vo svojej molekule obsahuje: aminoskupinu benzopyrol heterocyklickú časť skupiny, ktoré mu umožnia vytvoriť peptidovú väzbu -COOH skupinu zvyšok kyseliny propiónovej substituovaný na alfa aj beta uhlíku tiazol -OH skupinu.
1086. Významným derivátom pyridínu je: vitamín PP kyselina nikotínová jedna zložka NAD+ amid kyseliny nikotínovej cytozĺn tymĺn vitamín B1 vitamín H.
1085. Heterocyklické zlúčeniny: nachádzajú sa aj v bielkovinách nachádzajú sa v jadrách buniek sú napr. deriváty pyrimidínu majú dôležité funkcie aj u človeka sú súčasťou každej aminokyseliny nie sú súčasťou DNA a RNA môžu byť cyklické aj alifatické sa nenachadzaju vo vyssich organizmoch.
1084. Amid kyseliny nikotínovej: patrí medzi heterocyklické zlúčeniny patrí medzi látky esenciálne pre organizmus je zložkou NAD+ je súčasťou oxidačno-redukčného koenzýmu obsahuje skupinu -CONH2 achádza sa v ATP aj v GTP nachádza sa v koenzýme A je súčasťou vitamínu C a preto má vitamín C antioxidačné účinky.
1083. Nikotínamid obsahuje amidovú funkčnú skupinu: -CONH2 a je funkčný derivát kyseliny nikotínovej viazanú na pyridínovú heterocyklickú štruktúru a je súčasťou sulfónamidov a nachádza sa v FAD a je súčasťou DNA a je substitučný derivát kyseliny nikotínovej v benzénovom kruhu.
1082. Nikotínamid: je funkčný derivát kyseliny nikotínovej je odvodený od pyridínu obsahuje jeden heteroatóm je súčasťou NAD+ má dva heterocyklické kruhy a patrí medzi alkaloidy je substitučný derivát kyseliny nikotínovej je koenzýmom transaminačných reakcií je odvodený od pyrimidínu.
1081. Pyridín môže na voľný elektrónový pár dusíka pútať protón: pretože môže tvoriť koordinačnú väzbu lebo obidva elektróny do väzby poskytuje dusík preto má zásadité vlastnosti a tým sa väzbovosť dusíka zvyšuje pričom sa nemení väzbovosť dusíka a tým sa oxiduje a tým sa redukuje lebo má kyslé vlastnosti.
1080. Z biologicky významných látok sa pyrol nachádza v: bilirubíne chlorofyle myoglobíne krvnom farbive prenášajúcom kyslík vitamíne B12 vitamíne D žlčových kyselinách cholesterole.
1079. Medzi heteroarény patrí: pyrol furán tiofén pyridín benzylchlorid každá aromatická zlúčenina cyklohexán fenylalanín.
1078. Atóm železa sa nachádza: v herne v cytochrómoch v myoglobíne vo feritíne v zelenom listovom farbive vo vitamíne BI2 vo všetkých tetrapyrolových farbivách v pyrole .
1077. Chlorofyl: patrí medzi tetrapyrolové farbivá je zelené listové farbivo obsahuje horčík obsahuje konjugovaný systém štyroch pyrolových jadier obsahuje kobalt obsahuje centrálny atóm železo tvorí sa v organizme človeka je steroidnej povahy.
1076. Hemoglobín vo svojej molekule obsahuje: Fe2+ konjugovaný systém štyroch pyrolových jadier horčík ako centrálny atóm ako heteroatóm železo Fe2+ Fe3+ v situácii keď prenáša kyslík štyri indoly cyklopentanoperhydrofenantrénové jadro heterocyklickú časť.
1075. K heterocyklickým zlúčeninám, alebo ich derivátom patrí: zložka flavínových nukleotidov žlčové farbivá pyrol hem pyridín nikotínamidadeníndinukleotid žlčové kyseliny fenylalanín.
1074. Tiofén: patrí medzi heteroarény neobsahuje heteroatóm dusík nepatrí medzi heteroarény je súčasťou acylpyrínu je súčasťou prolínu je štvorčlánková heterocyklická zlúčenina obsahuje heteroatómy síru a uhlík.
1073. Zlúčenina, ktorá má vzorec : je heterocyklická zlúčenina je furán patrí medzi päťčlánkové heterocykly obsahuje ako heteroatóm uhlík a kyslík je šesťčlánková heterocyklická zlúčenina s kyslíkom vzniká redukciou kyseliny fumárovej je jedným z heterocyklických kruhov v tiazole obsahuje nasýtený heterocyklický kruh.
1072. V heterocyklických zlúčeninách môžu byť ako heteroatómy: síra dusík kyslík železo v hemoglobíne uhlík v pyrole prvky prvej A skupiny dusík v aminoskupine aminokyselín dusík v podobe amidu (napr. amid kyseliny glutámovej).
1071. Furán, pyrol a tiofén: nazývame heteroarény preto, lebo do konjugácie s pi väzbami sa zapája voľný elektrónový pár heteroatómu majú aromatický charakter obsahujú heteroatómy kyslík, dusík a síru majú päťčlánkový kruh patria k heterocyklickým zlúčeninám, ale nepatria medzi heteroarény nazývame heteroarény preto, lebo do konjugácie s pi väzbami sa zapája aj voľný elektrónový pár atómu uhlíka obsahujú heteroatómy kyslík, uhlik, dusík a síru obsahujú Šestčlankovy kruh.
1001. O jednoduchých lipidoch môžeme povedať: obsahujú esterovo viazanú glukózu neobsahujú esterovú väzbu majú hydrofóbne vlastnosti sú estery vyšších karboxylových kyselín a glycerolu môžu obsahovať zvyšok H3PO4 sú rozpustné vo vode obsahujú väzbu -O-CO- sú prijímané v potrave v podobe acylglycerolov.
1002. Estery vyšších karboxylových kyselín a glycerolu: sú v tráviacom trakte štiepené lipázou nachádzajú sa v esteroch cholesterolu nachádzajú sa aj v zložených lipidoch sú súčasťou steroidov sú štiepené amylázou majú konzistenciu, ktorá závisí od pomeru nasýtených a nenasýtených vyšších karboxylových kyselín môžu byť v organizme enzýmovo rozložené na svoje zložky sú hlavnou zložkou voskov.
1003. Kyselina palmitová: je zlúčenina vzorca CH3-(CH2)15-COOH je zlúčenina vzorca CH3-(CH2)14-COOH je zlúčenina vzorca CH3-(CH2)16-COOH je kyselina hexadekánová je nasýtená vyššia karboxylová kyselina ako aj kyselina steárová majú 16 uhlíkov je 18 uhlíková karboxylová kyselina býva súčasťou triacylglycerolov.
1004. Dve, alebo viac dvojných väzieb obsahuje: kyselina propándiová kyselina olejová CH3-(CH2)16-COOH kyselina palmitová kyselina hexadekánová kyselina linolová kyselina stearová kyselina arachidónová .
1005. Zmiešané acylglyceroly sú: estery rôznych vyšších karboxylových kyselín rozdielnych alkoholov estery glycerolu a rozdielnych vyšších karboxylových kyselín zlúčeniny, ktoré patria medzi neutrálne tuky vždy oleje estery vyšších karboxylových kyselín a kyseliny palmitovej lipidy, ktoré obsahujú rozdielne zvyšky nasýtených a nenasýtených vyšších karboxylových kyselín naviazaných na propán- 1,2,3-triol látky, ktoré obsahujú rôzne vyššie karboxylové kyseliny viazané esterovou väzbou na tri -OH skupiny glycerolu nemôžu byť v tráviacom trakte štiepené enzýmovo.
1006. Acylglyceroly ako alkoholovú zložku obsahujú: ribitol rôzne alkoholy 1,2,3-propántriol (propán-1,2,3-triol) kyselinu palmitovú vyššie jednosýtne alkoholy trojsýtny alkohol etanol terciárny alkohol.
1007. Žltnutie tukov a olejov je: spôsobené oxidáciou nasýtených vyšších karboxylových kyselín spôsobené oxidáciou vzdušným kyslíkom v mieste dvojitých väzieb nenasýtených vyšších karboxylových kyselín je tým rýchlejšie, čím sú tieto v chladnejšom prostredí spôsobené dehydrogenáciou nasýteného reťazca kyseliny ich negatívnou vlastnosťou spôsobené účinkom baktérií a kyslíka v teplom a vlhkom prostredí podmienené prítomnosťou glycerolu podmienené prítomnosťou nenasýtených vyšších karboxylových kyselín.
1008. Organizmus nie je schopný syntetizovať: neesenciálne karboxylové kyseliny esenciálne karboxylové kyseliny vyššie karboxylové kyseliny s vyšším počtom dvojitých väzieb vyššie nasýtené karboxylové kyseliny triacylglyceroly nepostrádateľné karboxylové kyseliny kyselinu stearovú kyselinu linolovú.
1009. Esterová väzba: nepodlieha hydrolýze silnými kyselinami a zásadami vzniká medzi aminokyselinami v bielkovinách sa nachádza v cholesterolesteroch zniká reakciou alkoholu s karboxylovou kyselinou je prítomná v škrobe je prítomná v celulóze je prítomná v acylglyceroloch tukov môže byť v zažívacom trakte štiepená lipázou.
1010. Zlúčenina vzorca CH3-(CH2)16-COONa je: zlúčenina, ktorá patrí medzi sodné mydlá produkt alkalickej hydrolýzy neutrálnych tukov kyselina stearová sodná soľ kyseliny palmitovej stearan sodný sodná soľ stearylalkoholu jedným z produktov, ktoré vznikajú pôsobením roztoku NaOH na triacylglyceroly látka, ktorá vzniká v procese, ktorý spôsobuje žltnutie tukov.
1011. O vyšších jednosýtnych alkoholoch môžeme povedať: nachádzajú sa vo voskoch patrí medzi ne: CH3-(CH2)14-CH2-OH sú zložkou zmiešaných triacylglycerolov môžu byť primárne alkoholy, napr. stearylalkohol stearylalkohol môže vzniknúť oxidáciou kyseliny stearovej môžu obsahovať 16 aj viac uhlíkov obsahujú jednu -OH skupinu vždy obsahujú jednu nenasýtenú väzbu.
1012. O jednoduchých lipidoch môžeme povedať, že môžu obsahovať vo svojej molekule: okrem alkoholovej zložky, napr. glycerolu len vyššie karboxylové kyseliny z vyšších karboxylových kyselín len kyselinu palmitovú cholín glycerol jednosýtny vyšší alkohol, napr. myricylalkohol lipázy sterol, ktorý s vyššou karboxylovou kyselinou vytvára acylcholesterol terciárny alkohol.
1013. Medzi nasýtené vyššie karboxylové kyseliny patria kyseliny: so sumárnym vzorcom CnH2n+2 stearová linolová arachová esenciálne pre človeka kyselina hexadekánová kyselina dehydroaskorbová kyselina linolénová.
1014. Acylglyceroly vo svojej molekule môžu obsahovať viazané zložky: fosfoesterovou väzbou nasýtené vyššie karboxylové kyseliny a glycerol nenasýtené vyššie karboxylové kyseliny a glycerol glukózu 1,2,3-propántriol (propán-l ,2,3-triol) stearylalkohol glycerol esterovou väzbou .
1015. Mydlá vznikajú: pôsobením roztoku hydroxidu sodného alebo draselného na glycerol pôsobením roztoku hydroxidu sodného alebo draselného na acylglyceroly pôsobením roztoku hydroxidu sodného alebo draselného na nižšie karboxylové kyseliny napríklad kyselinu propiónovú alkalickou hydrolýzou acylglycerolov štiepením acylglycerolov lipázou v zažívacom trakte pri žltnutí tukov vysýtením dvojných väzieb nenasýtených vyšších karboxylových kyselín stužovaním tukov.
1016. Ak sa na väzby nenasýtených vyšších karboxylových kyselín v acylglyceroloch aduje vodík hovoríme o: ich premene na esenciálne karboxylové kyseliny zmydelňovaní tukov hydrolýze tukov dehydrogenácii karboxylových kyselín v lipidoch hydrogenácii karboxylových kyselín v lipidoch hydratácii karboxylových kyselín v lipidoch zvýšení ich oxidačného stupňa stužovaní tukov.
1017. Medzi biologické funkcie lipidov patrí: tvorba ATP po oxidácii karboxylových kyselín uvoľnených z triacylglycerolov sú rozpúšťadlom vitamínov patriacich medzi B vitamíny sú významným zdrojom energie sú rozpúšťadlom biologicky významných nepolárnych látok sú rozpúšťadlom biologicky významných polárnych látok sú zásobnou látkou pre organizmus sú zložkou nukleových kyselín sú zložkou biologických membrán.
1018. O biologickej hodnote rastlinných olejov rozhoduje: druh vyšších karboxylových kyselín obsah glycerolu obsah nenasýtených vyšších karboxylových kyselín obsah esenciálnych aminokyselín prítomnosť trojitých väzieb v karboxylových kyselinách prítomnosť dvojitých väzieb v karboxylových kyselinách alkoholová zložka prítomnosť nepostrádateľných vyšších karboxylových kyselín.
1019. Medzi esenciálne vyššie karboxylové kyseliny patria: postrádateľné vyššie karboxylové kyseliny nenasýtené vyššie karboxylové kyseliny, ktoré si organizmus nevie syntetizovať kyselina stearová kyselina linolová nepostrádateľné vyššie karboxylové kyseliny kyselina arachidónová kyselina fumárová kyselina linolénová.
1020. Medzi zložené lipidy radíme: fosfolipidy zmiešané triacylglyceroly vosky tie lipidy, ktoré sú hlavnou zložkou tukového tkaniva lecitíny cholín tie, ktoré obsahujú napríklad aj etanolamín tie, ktoré obsahujú napríklad aj serín.
1021. 2-acylglycerol obsahuje vo svojej molekule: viazanú jednu vyššiu karboxylovú kyselinu viazané dve vyššie karboxylové kyseliny viazaný acetón viazaný glycerol vyššiu karboxylovú kyselinu viazanú fosfoesterovou väzbou vyššie karboxylové kyseliny viazané na dvoch -OH skupinách glycerolu viazané dve nenasýtené vyššie karboxylové kyseliny vyššiu karboxylovú kyselinu viazanú na druhom uhlíku alkoholovej zložky.
1022. V lipidoch sa môže nachádzať viazaná kyselina: olejová CH3-(CH2)14-COOH hlavne s počtom uhlíkov 15 s párnym počtom uhlíkov esterovou väzbou oktadekatriénová linolová makroergickou väzbou.
1023. Glycerol je: triviálny názov pre 1,2,3-propántriol (propán-l,2,3-triol) zložkou jednoduchých lipidov zložkou zložených lipidov hlavnou zložkou voskov v acylglyceroloch viazaný charakteristickou skupinou -O-CO- s vyššími karboxylovými kyselinami viazaný v acylglyceroloch esterovou väzbou s nasýtenými aj nenasýtenými vyššími karboxylovými kyselinami esenciálnou látkou pre človeka nerozpustný vo vode.
1024. Triacylglyceroly: môžu byť jednoduché aj zmiešané acylglyceroly obsahujú viazané tri vyššie karboxylové kyseliny na terciárny alkohol obsahujú viazané nasýtené a nenasýtené vyššie karboxylové kyseliny neobsahujú cholín obsahujú ako alkoholovú zložku trojsýtny alkohol sú zložené lipidy sú hydrofilné neobsahujú kyselinu fosforečnú.
1025. 1,2,3-propántriol (propán-1,2,3-triol) je: viazaný aj vo fosfolipidoch glycerol esterifikovaný na l., 2, a 3, uhlíku vyššou karboxylovou kyselinou trojsýtny alkohol terciárny alkohol látka, ktorá vzniká redukciou glyceraldehydu látka, ktorá má silne kyslé vlastnosti aj zložkou voskov jedna zo zložiek kyseliny glycerolfosforečnej.
1026. Nepolárne, pre človeka dôležité látky sú: aj zložky biologických membrán jednoduché triacylglyceroly vitamín E vitamín C vitamíny B skupiny estery cholesterolu vitamín A cholín.
1027. Oxidáciou dvojitých väzieb nenasýtených vyšších karboxylových kyselín tukov a olejov dochádza ku: štiepeniu uhľovodíkových reťazcov stužovaniu tukov adícii vodíka na dvojité väzby žltnutiu tukov a olejov hydratácii hydrogenácii vzniku esenciálnych karboxylových kyselín zníženiu biologickej hodnoty lipidov.
1028. Hydrofóbne vlastnosti majú: látky, ktoré sa nerozpúšťajú vo vode, ale sa rozpúšťajú v nepolárnych rozpúšťadlách vitamíny C a B1 napr.tuky, ktoré sa v tukovom tkanive môžu ukladať do zásoby estery cholesterolu nepolárne látky zmiešané triacylglyceroly vosky z lipidov len fosfolipidy.
1029. Triacylglyceroly s vyšším podielom nenasýtených karboxylových kyselín sú: zlúčeniny inej konzistencie ako tuky oleje acylcholesteroly bohaté na kyselinu palmitovú a stearovú látky, ktoré obsahujú aj esenciálne vyššie karboxylové kyseliny látky, ktoré obsahujú aj kyselinu fosforečnú látky, ktoré môžu byť oxidované vzdušným kyslíkom skupinou lipidov ktore nazyvame vosky.
1030, Zo zložiek jednoduchých lipidov sú pre ľudský organizmus nepostrádateľné: všetky vyššie karboxylové kyseliny s počtom uhlíkov 18 nenasytene vyššie vkyseliny, ak majú dve alebo viac nenasýtených väzieb kyseliny palmitova a stearova alkoholy, hlavne glycerol serín esenciálne vyššie karboxylové kyseliny napr. kyselina linolová všetky kyseliny s vyšším počtom uhlíkov ako 16.
1031. Vosky: sú estery vyšších karboxylových kyselín a vyšších jednosýtnych alkoholov sú estery vyšších karboxylových kyselín a etylalkoholu môžu byť pôvodu rastlinného môžu byť pôvodu živočíšneho sú triacylglyceroly môžu obsahovať kyselinu fosforečnú patria medzi jednoduché lipidy neobsahujú stearylalkohol.
1032. Vo fosfolipidoch: sa nenachádzajú nasýtené vyššie karboxylové kyseliny sa nachádza glycerol,vyššie karboxylové kyseliny, kyselina fosforečná a dusíková zložka napr. Cholín je časť molekuly elektricky nabitá (dipól) je časť molekuly hydrofilná a časť molekuly hydrofóbna nachádza sa dusíková zložka cytozín nachádzajú sa väzby esterová a fosfoesterová nachádzajú sa nasýtené aj nenasýtené vyššie karboxylové kyseliny viazané na 1. a 2. uhlíku glycerolu nachádza sa aj dusíková zložka napr. Serín.
1033. Emulgačné vlastnosti: majú látky obsahujúce hydrofóbnu aj hydrofilnú časť molekuly majú mydlá má každá iónová zlúčenina majú nepolárne látky zložiek žlče sú dôležité pre trávenie triacylglycerolov majú žlčové kyseliny má kyselina cholová a jej soli majú všetky polárne látky.
1034. Zlúčenina CH3-(CH2)16-COONa: má polárnu aj nepolárnu časť molekuly nemá emulgačné schopnosti vzniká hlavne štiepením acylglycerolov v tráviacom trakte je stearan sodný je funkčný derivát karboxylovej kyseliny je alkoholát sodný je substitučný derivát karboxylovej kyseliny neobsahuje esterovú väzbu.
1035. Vyberte väzby, ktoré sa nachádzajú v triacylglyceroloch: amidová esterová R-O-CO-R R-O-R fosfoesterová väzba medzi glycerolom a šestnástym uhlíkom kyseliny palmitovej väzba vytvorená adíciou vody medzi -OH skupinou glycerolu a -COOH skupinou kyseliny väzba vytvorená vylúčením vody pri spojení -OH skupiny glycerolu a -COOH skupiny kyseliny.
1036. Významným zdrojom energie pre človeka sú: lipidy steroidné látky napr. cholesterol nukleové kyseliny hormóny sacharidy triacylglyceroly polysacharidy nukleotidy, napr. AMP.
1037. 1,2,3-triacylglycerol: má triviálny názov glycerol obsahuje tri karboxylové kyseliny viazané esterovými väzbami na 1,2,3-propántriol (propán- 1,2,3 triol) patrí medzi fosfolipidy musí mať všetky naviazané karboxylové kyseliny rovnaké vzniká esterifikáciou z terciárneho alkoholu vzniká esterifikáciou z trojsýtneho alkoholu patrí medzi jednoduché lipidy obsahuje vyššie karboxylové kyseliny, z ktorých po ich uvolnení hydrolýzou a ďalšou oxidáciou vzniká energia.
1038. Zložené lipidy sú látky: ktoré obsahujú svoje zložky viazané len karboxyesterovou väzbou ktoré sa nachádzajú aj v mozgu, mieche, srdci ktoré majú polárnu aj nepolárnu časť molekuly ktoré sú dôležitou súčasťou bunkových membrán medzi ktoré patria fosfolipidy medzi ktoré patria zmiešané triacylglyceroly medzi ktoré patria glykolipidy ktoré môžu obsahovať zvyšok HCI.
1039. V polárnej časti zložených lipidov sa môžu nachádzať viazané: kyselina fosforečná uhlíkový reťazec vyššej karboxylovej kyseliny cholín etanolamín serín zlúčenina: HO-CH2-CH2-NH2 adenín zlúčenina vzorca HO-CH2-CH2-N+(CH3)3.
1040. V nepolárnej časti zložených lipidov je viazaný: HO-CH2-CH2-NH2 uhľovodíkový reťazec vyššej karboxylovej kyseliny napr. uhľovodíkový reťazec kyseliny palmitovej cholín zvyšok kyseliny fosforečnej etanol serín stearan sodný.
1041. Vyznačte látky, ktoré sa nachádzajú viazané len vo fosfolipidoch a nenachádzajú sa v jednoduchých lipidoch: 1,2,3-propántriol (propán-1,2,3-triol) kyselina fosforečná cholín CH3-(CH2)16-COOH etanolamin (kolamin) serin nenasýtené vyššie karboxylové kyseliny cholesterol.
1042. V jednoduchých lipidoch sa nenachádzajú viazané látky: väzbou fosfoesterovou kyselina fosforečná serín glycerol glukóza cholín nasýtené vyššie karboxylové kyseliny nenasýtené vyššie karboxylové kyseliny.
1043. Vyznačte látky, ktoré sa nenachádzajú v zložených lipidoch: CH2(OH)-CH(NH2)-COOH kyselina fosforečná glycerol dikarboxylové kyseliny cholín dusíková báza guanín sacharidové zložky lipáza.
1044. Fosfolipidy vo svojej molekule môžu obsahovať trojsýtny alkohol stearylalkohol kyselinu fosforečnú cholín zložky viazané esterovou väzbou aminokyselinu viazanú väzbou -CO-NH chirálny uhlík viazaný serín.
1045. Medzi glykolipidy patria všetky lipidy ktoré obsahujú vo svojej molekule nožku: glycerol glukózu galaktózu kolamín glykogén glycín aldohexózy deoxyribózu.
1046. Vyberte, ktoré z uvedených lipidov patria medzi glykolipidy: lecitíny lipidy obsahujúce galaktózu cerebrozidy lipidy obsahujúce glykogén všetky fosfolipidy všetky lipidy obsahujúce glycerol vosky lipidy obsahujúce glukózu.
1047. Fosfolipidy: neobsahujú vo svojej molekule treonín môžu obsahovať vo svojej molekule glycerol môžu obsahovať tri zvyšky H3P04 (napr. kyselina 3-fosfoglycerová) môžu obsahovať vo svojej molekule serín obsahujú aj fosfoesterovú väzbu majú viazanú fosfoesterovou väzbou glukózu obsahujú cholesterol na rozdiel od triacylglycerolov majú aj polárnu časť v molekule.
1048. Vo fosfolipidoch je kyselina fosforečná: v polárnej časti fosfolipidu v nepolárnej časti fosfolipidu viazaná väzbou fosfoesterovou aj väzbou makroergickou viazaná väzbou fosfoesterovou viazaná na -OH skupinu tretieho uhlíka glycerolu zlúčenina, na ktorú sa viažu dusíkové zložky, napríklad cholín zlúčenina, na ktorú sa viažu vyššie karboxylové kyseliny zlúčenina, na ktorú sa viaže glycín.
1049. Kyselina fosforečná: je na glukózu viazaná väzbou glykozidovou je súčasťou zmiešaných triacylglycerolov je v polárnej časti zložených lipidov sa nachádza v lecitínoch sa viaže vo fosfolipidoch na prvý, druhý alebo tretí uhlík glycerolu je kyslou zložkou fosfolipidov je silná organická kyselina nachádza sa viazaná aj v nukleových kyselinách.
1050. Esenciálne karboxylové kyseliny: sa nachádzajú aj v triacylglyceroloch sú nenasýtené karboxylové kyseliny, napríklad s dvomi trojitými väzbami sú mierou biologickej hodnoty rastlinných olejov si organizmus dokáže syntetizovať sám vznikajú v organizme transamináciou nachádzajú sa vo fosfolipidoch si organizmus tvorí z neesenciálnych vyšších karboxylových kyselín dekarboxyláciou sú napríklad kyseliny linolová a linolénová.
1051. Medzi terpény patria: zlúčeniny, ktoré vo svojej molekule obsahujú izoprénové jednotky prírodný kaučuk medziprodukt syntézy glykogénu tryptofán karotenoidy beta-karotén morfin nikotínamidadeníndinukleotid.
1052. Izoprénová jednotka: je stavebnou zložkou terpénov je v molekule vitamínu A má vzorec -(CH2-CH=CH-CH2)- je odvodená od 2-metyl-1,3-butadiénu (2-metylbuta-1,3-diénu) má tri uhlíky sa nachádza v rastlinných siliciach je súčasť aminokyselín sa nachádza v živiciach.
1053. Štruktura: [—CH2-C(CH3)=CH-CH2-] je jednotka, z ktorej adíciou vody vznikajú steroidy nachádza sa v terpénoch je odvodená od 2-chlór-l,3-butadiénu (2-chlórbuta-1,3-diénu) je 2-pentén (pent-2-én) je izoprénová jednotka je súčasťou prírodného kaučuku je v karotenoidoch je 2-metyl-1,3-butadién (2-metylbuta-1,3-diénu).
1054. O prírodnom kaučuku môžeme povedať: je polyterpén jeho monomér je odvodený od nasýteného uhľovodíka ako základný monomér má izoprénovú jednotku ako základný monomér má 2-oxopentén jeho monomér je odvodený od 2-chlór-1,3-butadiénu (2-chlórbuta-l,3-diénu) je monoterpén je elastický obsahuje heterocyklickú časť.
1055. Adenín a guanín: patria medzi heterocyklické zlúčeniny obsahujú vo svojej molekule dusík sú pyrimidínové bázy u človeka oxidáciou svojho purínového kruhu poskytuje ATP obsahujú aj aromatické benzénové jadro nachádzajú sa v DNA aj v RNA sa degradujú u človeka na kyselinu močovú tvoria v DNA dvojicu komplementárnych báz.
1056. Provitamín A: patrí medzi terpény je beta-karotén nachádza sa napr.v mrkve obsahuje v molekule izoprénové jednotky sa v organizme mení na vitamín steroidnej povahy nachádza sa v rastlinnej potrave je tokoferol je látka, z ktorej v organizme môže vznikať retinol.
1057. Cyklopentanoperhydrofenantrén je zlúčenina, od ktorej môžeme odvodiť: steroidné látky prírodný kaučuk cholesterol adrenalín polyterpény kyselinu cholovú steroidné hormóny hormóny pankreasu.
1058. Ergokalciferol: vzniká ožiarením z látky, ktorá je steroidnej povahy je vitamín D2 ovplyvňuje vstrebávanie Ca2+ z tráviacej sústavy do krvi je esterifikovaný cholesterol ovplyvňuje metabolizmus vápnika je hlavný hormón kôry nadobličky patrí medzi hormóny drene nadobličky vzniká po ožiarení kalcitonínu.
1059. O steroloch môžeme povedať: medzi steroly patrí glycerol medzi steroly patrí cholesterol sú deriváty cyklopentanoperhydrofenantrénu obsahujú hydroxylovú skupinu v molekule ich -OH skupina môže byť v organizme esterifikovaná kyslými aminokyselinami ich -OH skupina môže byť esterifikovaná s vyššími karboxylovými kyselinami sú deriváty izoprénu medzi steroly patrí ergosterol.
1060. Medzi steroidné hormóny patria: hormóny kôry nadobličiek hormóny drene nadobličiek hormóny, ktoré sa syntetizujú v bunkách z cholesterolu honnóny tvorené aj v testes mužské pohlavné hormóny ženské pohlavné hormóny cholesteroly kortikoidy.
1061. Medzi steroly patrí: látka, z ktorej esterifikáciou s vyššou karboxylovou kyselinou vzniká acylcholesterol retinol tiazol cholesterol hormón adrenalín látka, z ktorej ožiarením ultrafialovými lúčmi vzniká vitamín D2 vitamín A ergosterol.
1062. Medzi dôležité alkoholy, ktoré sa v ľudskom organizme nachádzajú aj esterifikované patrí: propylalkohol ergokalciferol cholesterol glycerol metanol etanol propán- 1,2,3-triol fytosterol.
1063. V organizme môže byť v cholesterole esterifikovaná: karboxylová skupina hydroxylová skupina hydroxylová aj karboxylová skupina cholesterol nemá vhodnú skupinu na esterifikáciu, a preto sa vyskytuje len voľný oxoskupina skupina v bočnom reťazci cholesterolu -OH skupina -COOH skupina.
1064. Cholesterol sa môže nachádzať v organizme človeka: fosforylovaný ako acylcholesterol pochádza hlavne z rastlinnej potravy v nadbytku a poškodzovať cievy vo fosfolipidoch v membránach buniek v bunkách vo forme esterifikovanej aj neesterifikovanej spolu s ďalšími lipidmi v lipoproteínoch.
1065. Pri trávení a vstrebávaní tukov sú potrebné: žlčové kyseliny reakcie, ktoré vedú k odštiepeniu vyšších karboxylových kyselín z triacylglycerolov provitamín vitamínu A amyláza lipaza steroidne hormony reakcie, pri ktorých dochádza ku hydrolýze esterovej väzby vitamín C.
1066. Žlčové kyseliny sú potrebné: pre vstrebávanie tukov pre tvorbu steroidných hormónov pre tvorbu ergokalciferolu pri syntéze vitamínu A pri emulzifikácii a následnom rozklade triacylglycerolov v tráviacom trakte pri hydrolytickom štiepení škrobu pri hydrolytickom štiepení bielkovín pri hydrolytickom štiepení tukov prijatých potravou.
1067. Ergokalciferol: je esterifikovaný cholesterol je vitamín D2 patrí medzi žlčové kyseliny vzniká priamo ožiarením cholesterolu ultrafialovými lúčmi je potrebný pre vstrebávanie kalcia sa tvorí v pankrease je alfa-tokoferol je dôležitý pre metabolizmus vápnika.
1068. Žlčové kyseliny patria medzi: steroidné látky látky, ktoré aktivujú hydrolytické štiepenie esterových väzieb triacylglycerolov látky, ktoré napomáhajú tráveniu škrobu látky, ktoré napomáhajú tráveniu tukov potravy aktivátory enzýmov, ktoré štiepia bielkoviny látky, ktoré vznikajú z cholesterolu látky, ktoré sa tvoria v pečeni a vylučujú sa žlčou do tráviaceho traktu degradačné produkty bilirubínu.
1069. Medzi steroidné látky zaraďujeme: žlčové kyseliny hormóny kôry nadobličky niektoré esenciálne aminokyseliny látky odvodené od cyklopentanoperhydrofenantrénu kortikoidy pohlavné hormóny hormóny drene nadobličky hormóny pankreasu.
1070. Medzi steroidné hormóny patria: acylcholesteroly hormóny drene nadobličiek hormóny kôry nadobličiek mužské pohlavné hormóny inzulín a glukagon estery cholesterolu kortikoidy cholesterol.
Report abuse Consent Terms of use