Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONCH LF UK 900-1000

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
CH LF UK 900-1000

Description:
otazky 900-1001

Author:
UK
(Other tests from this author)

Creation Date:
30/03/2022

Category:
Science

Number of questions: 99
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
901. Medzi substitučné deriváty karboxylových kyselín patrí: kyselina jablčná alanín kyselina vínna kyselina olejová kyselina citrónová kyselina trichlóroctová kyselina jantarová serín.
902. Aromatická kyselina je: kyselina salicylová kyselina ftalová kyselina benzoová kyselina glutárová kyselina fumarová kyselina cyklohexánkarboxylová kyselina tereftalová kyselina para-aminobenzoová.
903. Substitúcia vodíka halogénom v nasýtenom uhľovodíkovom reťazci karboxylovej kyseliny zvyšuje jej kyslosť: tým viac, čím sú atómy halogénu bližšie ku karboxylu vplyvom -I efektu halogénu tým viac, čím je halogén ďalej od karboxylu účinkom záporného indukčného efektu halogénu účinkom kladného indukčného efektu halogénu účinkom mezomémeho efektu tým viac, čím je viac atómov vodíka substituovaných halogénom pretože hodnota pKa sa zvyšuje.
904. Kyselina vínna: má jeden chirálny atóm uhlíka má dva chirálne atómy uhlíka je funkčný derivát karboxylovej kyseliny je substitučný derivát karboxylovej kyseliny je látka opticky aktívna tvorí epiméry je látka, z ktorej sa odvodzuje Seignettova soľ je kyselina monohydroxyjantárová.
905. Kyselina acetylsalicylová je: ester kyseliny salicylovej s kyselinou octovou ester kyseliny salicylovej s etylalkoholom aminokyselina funkčný derivát kyseliny octovej ester kyseliny octovej acylpyrín látka zásaditej povahy chemická podstata kyseliny barbitúrovej.
906. Zlúčenina HOOC-CH(OH)-CH2-COOH: je hydroxykyselina vzniká adíciou vody na kyselinu fumarovú je funkčný derivát kyseliny jantárovej je substitučný derivát kyseliny jantárovej je monokarboxylová kyselina je dikarboxylová kyselina je kyselina dihydroxybutándiová je kyselina monohydroxybutándiová.
907. Zlúčenina CH3-CO-CH2-COOH je kyselina: pyrohroznová ktorá sa môže dekarboxylovať na acetón oxaloctová acetoctová 3-ketopropánová oxoetánová 3-oxobutánová oxojantárová.
908. D(-)-kyselina mliečna a L(+)-kyselina mliečna sú: zlúčeniny, ktoré obe otáčajú rovinu polarizovaného svetla doľava optické antipódy tautoméry epiméry enantioméry stereoizoméry látky, ktoré vznikajú vo svale v pomere 1:1 anoméry.
909. Zlúčenina CH3-CH(OH)-COOH môže vznikať: oxidáciou kyseliny pyrohroznovej redukciou kyseliny pyrohroznovej v organizme pri glykolýze (za anaeróbnych podmienok) adíciou vody na kyselinu jantárovú a nasledovnou dekarboxyláciou mliečnym kvasením zo sacharidov za fyziologických podmienok v žalúdkovej šťave hydrogenáciou kyseliny 2-oxopropánovej dekarboxyláciou kyseliny vinnej.
910. Z halogénkarboxylových kyselín sa v prírode nachádza: kyselina dijódoctová kyselina tribrómoctová kyselina jódoctová kyselina chlóroctová kyselina brómoctová kyselina fluóroctová kyselina trichlóroctová kyselina dichlóretánová.
911. Kyselina 2-hydroxypropánová: vzniká oxidáciou kyseliny octovej sa nachádza v kyslej kapuste sa nachádza v kyslom mlieku vzniká oxidáciou kyseliny pyrohroznovej vzniká redukciou kyseliny 2-oxopropánovej je hlavným produktom aeróbneho odbúravania sacharidov vzniká pri svalovej práci ako produkt metabolizmu sacharidov je kyselina mliečna.
912. Kyselina citrónová má v molekule počet atómov uhlíka (x) a počet hydroxylových skupín (y): x=3, y=0 x=4, y=3 x=5, y=2 x=6, y=1 x=5, y=1 x=6, y=2 x=5, y=0 x=4, y=1.
913. Kyselina akrylová vzniká: oxidáciou akroleínu redukciou CH2=CH-CHO úplnou oxidáciou CH2=CH-CH2-OH oxidáciou CH3-CH2-CHO redukciou HOOC-CH=CH-COOH hydratáciou vinylalkoholu oxidáciou CH2=CH-CHO hydratáciou akrylaldehydu.
914. Zlúčenina: CH3-CH(OH)-COOH oxidáciou prechádza na kyselinu pyrohroznovú sa môže redukovať na kyselinu pyrohroznovú sa môže priamo oxidovať na kyselinu octovú sa môže dehydratovať na oxokyselinu sa môže dehydrogenovať na kyselinu 2-oxopropánovú sa môže redukovať na kyselinu propínovú hydrogenáciou prechádza na propanón dehydrogenáciou prechádza na kyselinu pyrohroznovú.
915. Medzi substitučné deriváty karboxylových kyselín patria: hydroxykyseliny soli kyselín amidy kyselín anhydridy kyselín oxokyseliny halogénkyseliny halogenidy kyselín estery kyselín.
916. Neutrálne aminokyseliny: vždy majú v uhľovodíkovom reťazci -OH skupinu majú jednu karboxylovú skupinu a jednu -NH2 skupinu majú namiesto skupiny -NH2 skupinu =N- majú namiesto skupiny -COOH skupinu -CHO sú napr. serín, arginín, lyzín sú napr. kyselina glutámová, cysteín, histidín sú napr. glycín, alanín, leucín sú napr. prolín, tyrozín, kyselina asparágová.
917. V izoelektrickom bode neutrálne aminokyseliny: majú ionizovanú len skupinu -COOH majú ionizovanú len skupinu -NH2 majú ionizovanú karboxylovú skupinu a aminoskupinu na ióny: -COO- a -NH3 + nemajú ionizované charakteristické skupiny a preto sú elektroneutrálne sa pohybujú len ku katóde sa pohybujú len k anóde sa v jednosmernom elektrickom poli nepohybujú R-CH(NH3+)-COO-.
918. Aminokyselina v izoelektrickom bode: má názov ionex má názov vnútorný anhydrid nie je ionizovaná a preto sa v elektrickom poli nepohybuje má názov amfión je vnútorne ionizovaná, ale navonok elektroneutrálna tvorí aktivovaný komplex je v takej forme, ako pri každom inom pH sa nazýva amfotérny ión.
919. Izoelektrický bod: je taká hodnota pH, pri ktorej sa ionizovaná aminokyselina pohybuje k anóde je taká hodnota pH, pri ktorej sa ionizovaná aminokyselina pohybuje ku katóde je taká hodnota pH, pri ktorej sa ionizovaná aminokyselina v elektrickom poli nepohybuje je taká hodnota pH, pri ktorej je aminokyselina vo forme vnútornej soli a navonok je elektroneutrálna je hodnota PK karboxylovej skupiny aminokyseliny je taká hodnota pH, pri ktorej je aminokyselina vo forme aniónu je taká hodnota pH, pri ktorej prevláda kladný náboj v molekule aminokyseliny nesúvisí s hodnotou pH roztoku aminokyseliny.
920. V izoelektrickom bode je glycín v štruktúrnej forme: H2N-CH2-COOH H3N+-CH2-COO- HN=CH-COOH H2N-CH2-COO- H3N+-CH2-COOH CH3-CH(NH3+)-COOH NH3+-CH- -COOH -OOC-CH2-NH3+.
921. Alanín pri pH = 3 je prevažne v štruktúrnej forme: CH3-CH(NH3+)-COO- CH3-CH(NH3+)-COOH CH3-CH(NH2)-COO- CH3-CH(NH2)-COOH H3N+-CH2-COO- H3N+-CH(OH)-COO- H3N+-CH(SH)-COOH H2N-CH(OH)-COO-.
922. Glycín pri pH = 9 je prevažne v štruktúrnej forme: NH2-CH2-COO- NH2-CH2-COOH NH3+-CH2-COOH NH3+-CH2-COO- CH3-CO-NH2 OH-CH2-CH2-O- CH3-CO-NH3+ NH2-CH2-CO-O-.
923. Zlúčenina HO-CH2-CH(NH2)-COOH má názov: alanín serín treonín cysteín asparagín kyselina α-amino-β-hydroxypropiónová kyselina 2-amino-3-hydroxypropánová valín.
924. Molekula SH-CH2-CH(NH2)-COOH sa v jednosmernom elektrickom poli pri pH = 8: bude pohybovať ku katóde bude pohybovať k anóde bude pohybovať ku kladnej elektróde bude pohybovať ku zápornej elektróde nebude pohybovať rozloží na NH3 a H2CO3 A H2S bude pohybovať najprv k anóde a potom ku katóde bude pohybovať od anódy ku katóde.
925. Zlúčenina HO-C6H4-CH2-CH(NH2)-COOH je: tyrozín treonín fenylalanín tryptofán histidín 4-hydroxyfenylalanín prolín tryptamín.
926. Kyselina glutámová: dekarboxyláciou dáva glutamín je 2-aminopentándiová kyselina je monoaminomonokarboxylová kyselina je diaminomonokarboxylová kyselina je monoaminodikarboxylová kyselina má vzorec HOOC-CH2-CH2-CH2-COOH má vzorec HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH je kyslá aminokyselina.
927. Kyselina hydroxyoctová sa oxiduje do druhého stupňa na: HOOC-COOH HOOC-CO-COOH kyselinu šťavelovú kyselinu pyrohroznovú kyselinu oxálovú kyselinu etánovú (COOH)2 kyselinu glyoxylovú.
928. Pri hydrogenácii oxokyselín: sa adujú vodíky na karbonylovú skupinu vznikajú hydroxykyseliny sa štiepi väzba medzi atómami uhlíka v molekule vedľa ketoskupiny dochádza k ich redukcii dochádza k ich oxidácii vznikajú aldehydokyseliny vznikajú ketóny vznikajú funkčné deriváty karboxylových kyselín.
929. Zlúčenina HOOC-CO-CH2-CH2-COOH vzniká v citrátovom cykle sa nazýva kyselina α-oxoglutámová je kyselina alfa-ketoglutárová je kyselina glutámová je kyselina glutárová je kyselina 2-oxoglutárová je kyselina 2-oxopentándiová je medziprodukt v Krebsovom cykle.
930. Kyselina trichlóroctová: sa používa na zrážanie bielkovín v biologickom materiáli sa využíva ako protizrážacie činidlo pri odbere krvi denaturuje bielkoviny je najslabšia halogénkarboxylová kyselina má vzorec (CH3COO)3Cl je silná kyselina má vzorec Cl3C-COOH je silnejšia kyselina ako kyselina monochlóroctová.
931. Vzorec COOH-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH má kyselina: asparágová citrónová jantárová jablčná vínna hydroxypropánová izocitrónová 2-hydroxy-1,2,3-butántriová.
932. Vyberte opticky aktívne zlúčeniny: COOH-CH2-CH(OH)-COOH COOH-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH COOH-CH(OH)-CH(OH)-COOH CH3-CH(Cl)-COOH CH3-CH(NH2)-COOH NH2-CH2-COOH cysteín glukóza.
933. Vyberte správnu reakciu, ktorá vyjadruje oxidáciu kyseliny mliečnej: CH3-CO-COOH + H20 → CH3-CH(OH)-COOH CH3-CH(OH)-COOH + C02→ 2CH3-COOH + 1/2 02 CH3-CH(OH)-COOH -2H → CH3-CO-COOH CH3-CH2-CH(OH)-COOH+ 1/2O2→CH3-CH2-CO-COOH+ H2O CH3-CH(OH)-CH2-COOH→ CH3-CO-COOH + 2H CH3-CH(OH)-COOH→CH3-CO-COOH+ 2H CH3-CH(OH)-COOH + O2→COOH-CO-COOH + 4H+ CH3-CH(OH)-COOH+ NAD+ →CH3-CO-COOH+ NADH+ H+.
934. Kyselina mliečna môže vznikať: adíciou dvoch atómov vodíka na kyselinu pyrohroznovú hydratáciou kyseliny pyrohroznovej hydrogenáciou kyseliny 2-oxopropánovej redukciou kyseliny pyrohroznovej oxidáciou kyseliny pyrohroznovej v žalúdkovej šťave za fyziologických podmienok v žalúdkovej šťave za patologických podmienok v procese anaeróbnej glykolýzy.
935.Určte, či názov priradený k danému vzorcu, je správny: (COOH)2 kyselina oxálová HO-CH2-COOH kyselina glykolová COOH-CH2-CO-COOH kyselina oxaloctová CH3-CO-CH2-COOH kyselina šťavelová COOH-CO-CH3 kyselina glyoxylová COOH-CH=Okyselina pyrohroznová COOH-CH(NH2)-CH2-COOH kyselina asparágová COOH-CH(OH)-CH2-COOH kyselina jablčná.
935. Acetón z kyseliny acetoctovej môže vznikať: oxidáciou redukciou dekarboxyláciou dehydrogenáciou elimináciou CO2 elimináciou H2O hydrogenáciou hydratáciou.
937. Zásaditý charakter má aminokyselina: kyselina 2-aminopropánová lyzín valín kyselina asparágová arginín histidín serín alanín.
938. Kyslý charakter má aminokyselina: kyselina 2-aminoglutárová kyselina 3-hydroxy-2-aminopropánová kyselina asparágová kyselina glutámová valín arginín lyzín leucín.
939. Zlúčenina OH-C(OH)=O kyselina hydroxymravčia kyselina mravčia kyselina uhličitá dihydroxyketón kyselina metánová močovina látka, ktorá sa vyskytuje za fyziologických podmienok v ľudskom organizme látka, od ktorej môžeme odvodiť kyselinu karbamidovú alebo fosgén.
940. Z uvedených kyselín je vo vode dobre rozpustná: mravčia stearová linolová octová propionová palmitová etánová trichlóroctová.
941. Skupina H-C=O je: v molekule kyseliny mravčej zodpovedá za jej oxidačné vlastnosti formaldehyd formyl charakteristická skupina ketónov charakteristická skupina aldehydov charakteristická skupina karboxylových kyselín acetyl skupina, ktorá udeľuje molekule redukčné vlastnosti.
942. Skupina C6H5-C=O je: derivát kyseliny benzoovej acyl kyseliny benzoovej zvyšok benzénu zvyšok toluénu benzyl benzoyl acetyl fenyl.
943. Acetyl je: synonymum pre acetát zvyšok kyseliny octovej po odtrhnutí skupiny -OH z karboxylu skupina CH3-CO- zvyšok kyseliny octovej po odtrhnutí atómu vodíka z charakteristickej skupiny anhydrid kyseliny octovej názov pre acyl odvodený od kyseliny etánovej názov pre soľ kyseliny octovej octan.
944. Octan hlinitý má vzorec: CH3-COAl3 (CH3-COO)Al (CH3-COO)2Al3 (CH3-COO)3Al (CH3-CO)3Al CH3-COOAl3 CH3-COAl (CH3-CO)2Al.
945. Základnou zložkou obličkových kameňov je: oxalacetát vápenatý octan sodný (COO)2Ca citran vápenatý citran sodný šťavelan vápenatý šťavelan sodný oxalát vápenatý.
946. Šťavelan bárnatý má vzorec: (OOC-CO-CH2-COO)-2Ba+2 (CH3-CO-COO)2-Ba+2 HOOC-COOBa BaOOC-COOBa (CO)2Ba (COO)2Ba (OC-CO)Ba (COO)2Ba2.
947. Mydlo môže byť: octan draselný fenolát sodný arachidan sodný palmitan draselný stearan draselný myristan sodný CH3-(CH2)14-COOK CH3-(CH2)16-CONa.
948. Mydlá môžu vznikať: reakciou, ktorá je opakom esterifikácie a prebieha v prostredí hydroxidov alkalických kovov alkalickou hydrolýzou tukov kyslou hydrolýzou esterov vyšších karboxylových kyselín reakciou kyselín s glycerolom reakciou kyseliny stearovej s glycerolom reakciou glycerolu s hydroxidom sodným pôsobením enzýmov na neutrálne tuky pôsobením silných hydroxidov na triacylglyceroly.
949. Soli karboxylových kyselín môžu vznikať: reakciou karboxylových kyselín s hydroxidmi nahradením -OH skupiny v karboxylovej skupine kovom nahradením katiónu vodíka v karboxylovej skupine katiónom kovu alebo katiónom NH4+ neutralizáciou karboxylových kyselín kyslou hydrolýzou esterov esterifikáciou redukciou karboxylových kyselín vysoľovaním karboxylových kyselín.
950. Zlúčenina, ktorá obsahuje funkčnú skupinu -CO-O-CO-je: ester anhydrid poloacetál acetál ketón poloketál peroxid funkčný derivát karboxylových kyselín.
951. Anhydrid môže vznikať odštiepením molekuly vody: z jednej molekuly bezkyslíkatej a jednej molekuly kyslíkatej kyseliny z dvoch molekúl poloacetálov z jednej molekuly dikarboxylovej kyseliny z jednej molekuly monokarboxylovej kyseliny z dvoch molekúl monokarboxylovej kyseliny z dvoch molekúl aldehydov z anorganickej kyslíkatej kyseliny z jednej molekuly aminokyseliny valínu.
952. Anhydrid vznikne odštiepením molekuly vody: z jednej molekuly kyseliny kaprónovej z jednej molekuly kyseliny octovej a jednej molekuly kyseliny propionovej z jednej molekuly kyseliny ftalovej z jednej molekuly kyseliny maslovej z jednej molekuly kyseliny fumarovej z jednej molekuly kyseliny benzoovej z jednej molekuly kyseliny jantárovej z jednej molekuly kyseliny salicylovej.
953. Amidy: sú funkčné deriváty karboxylových kyselín sú substitučné deriváty karboxylových kyselín sú soli kyselín sú amfotérne látky sú látky menej zásadité ako amíny sú látky viac zásadité ako amíny sú látky kyslej povahy majú všeobecný vzorec R-CO-NH2.
954. Amid kyseliny má všeobecný vzorec: R-CH(NH2)-COOH R-COO-NH2 R-CO-NH2 R-NH-R R-CO-NH-CO-R R-CO-N02 R-CO-NH-H R-COONH.
955. Zlúčenina CH3-CH2-O-CH=O je: ketón aldol poloacetál propanalu etylester kyseliny mravčej kyselina propánová etylester kyseliny octovej mravčan etylový octan metylový.
956. Acylpyrín vzniká: neutralizáciou kyseliny salicylovej redukciou karboxylovej skupiny kyseliny salicylovej esterifikáciou karboxylovej skupiny kyseliny octovej kyselinou salicylovou reakciou kyseliny octovej a pyridínu reakciou kyseliny salicylovej s acetylchloridom esterifikáciou kyseliny salicylovej s etanolom esterifikáciou -COOH skupiny kyseliny salicylovej esterifikáciou fenolového hydroxylu kyseliny salicylovej s kyselinou octovou.
957. Kyselina p-aminobenzoová: v krvi pôsobí ako protizrážacie činidlo je rastový faktor baktérií je základ pre výrobu sulfónamidov je súčasťou niektorých vitamínov patrí medzi aromatické kyseliny má vzorec: HOOC-C6H4-N02 je súčasť bielkovín je súčasť molekuly kyseliny listovej.
958. Zlúčenina je: acylpyrín benzoylacetát kyselina acetylsalicylová benzoylacetyléter kyselina salicylová ester kyseliny 2-hydroxybenzoovej s etanolom ester kyseliny o-hydroxybenzoovej s chloridom kyseliny octovej liečivo proti horúčke, bolestiam a nachladeniu.
959. Medzi funkčné deriváty karboxylových kyselín radíme: anhydridy hydroxykyseliny ketokyseliny amidy soli aminokyseliny estery chloridy.
960. Reakciou kyseliny etánovej a metanolu vzniká: CH3-CO-O-CH2-CH3 CH3-CO-O-CH3 CH3-O-CO-CH2-CH3 CH3-O-CO-CH3 etylester kyseliny metánovej metylester kyseliny octovej octan metylový metylacetát.
961. Zlúčenina CH3-CH2 -O-CO-CH3 môže vzniknúť: z metanolu a etanolu z etanolu a kyseliny octovej z kyseliny octovej a metylalkoholu z etylalkoholu a kyseliny etánovej z etanolu a kyseliny metánovej z kyseliny octovej a kyseliny mravčej esterifikáciou z acetylchloridu a etanolu.
962. Zlúčenina CH3-O-NO2 je: dusičnan metylový nitrometanol éter ester kyseliny dusitej ester kyseliny dusičnej dusitan metylový metylnitrit metylester kyseliny dusičnej.
963. Na tvorbe zlúčeniny CH3-O-CO-CH2-CH3 sa podieľa: metanol a kyselina etánová C2H50H a CH3COOH metanol a kyselina propánová propanol a kyselina octová etanol a kyselina etánová etanol a kyselina propánová kyselina propionová a metylalkohol CH3-CH2-COCl a CH3OH.
964. pri vzniku zlúčeniny C6H5-CO-O-CH2-CH3 do reakcie môže vstúpiť: kyselina salicylová kyselina benzoová benzoylchlorid kyselina hexanová kyselina benzénkarboxylová metanol etanol propanol.
965. Zlúčenina CH3-CH2-O-SO3H je: kyselina etylsírová kyselina sulfanilová éter kyseliny sulfánovej ester kyseliny sírovej ester kyseliny siričitej éter kyseliny siričitej éter kyseliny sírovej monoetylsulfát.
966. Na esterifikáciu CH3CH2-OH možno použiť: kyselinu etánovú CH3-COOH CH3-COCl CH3-CO-O-CO-CH3 CH3-CH2-OH etanal CH3-CO-CH3 kyselinu maslovú.
967. Vnútorný anhydrid vznikne z kyseliny: propánovej maslovej jantárovej ftalovej adipovej steárovej salicylovej benzoovej.
968. Zlúčenina CH3-CH2-O-P(OH)(OH)=O je: etylfosfán etylester kyseliny fosforečnej glycerofosfát etylfosfoéter všeobecne alkylfosfát etylfosfát metylfosfát ester H3P04 s etanolom.
969. Latinský názov zlúčeniny CH3COOH je: Acidum malonicum Acidum aceticum Acidum maleicum Acidum anhydricum Acidum benzoicum Acidum fotmicum Aceticum acidicum Aceticum anhydricum.
970. Zlúčenina KOOC-CH(OH)-CH(OH)-COONa je: soľ kyseliny vínnej jantaran sodnodraselný vínan sodnodraselný Glauberova soľ Seignettova soľ jablčnan sodnodraselný súčasťou Fehlingovho činidla soľ kyseliny dihydroxyjantárovej.
971. Zlúčenina COCl2 je: dichlór ketón kyselina chlormravčia bojová chemická látka quanidín derivát kyseliny močovej fosgén dichlorid kyseliny uhličitej guanín.
972. Močovina je: diamid kyseliny močovej diamid kyseliny uhličitej soľ kyseliny močovej zlúčenina vzorca CO(NH2)2 zlúčenina vzorca HCOONH látka, ktorá sa používa na výrobu niektorých liečiv zlúčenina, od ktorej môžeme odvodiť iminomočovinu hlavným koncovým produktom metabolizmu bielkovín u človeka.
973. Kyselina barbiturová: je trihydroxypurín vzniká kondenzáciou kyseliny malónovej a močoviny je odvodená od kyseliny maslovej a močoviny je derivát purínu obsahuje v molekule pyrimidínový kruh sa odvodzuje od purínových zásad je derivát kyseliny močovej je základ tzv. barbiturátov, ktoré sa používajú v medicíne ako hypnotiká a sedatíva.
974. Kyselina uhličitá: vzniká ako medziprodukt pri oxidácii kyseliny mravčej sa rozkladá na C02 a H2 je jednosýtna kyselina je silná anorganická kyselina je silná organická kyselina tvorí deriváty, ktoré môžeme zaradiť medzi organické zlúčeniny je zlúčenina, od ktorej možno odvodiť fosgén je látka, od ktorej možno odvodiť močovinu.
975. Zlúčenina H2N-C(NH2)=NH je: derivát kyseliny močovej guanidín guanín guanozín iminomočovina močovina diamid kyseliny uhličitej fosgén.
976. Funkčné deriváty karboxylových kyselín: sa odvodzujú náhradou atómu vodíka v uhľovodíkovom reťazci kyseliny iným atómom alebo skupinou atómov sa odvodzujú napr. náhradou protónu v karboxylovej skupine katiónom kovu sa odvodzujú napr. náhradou hydroxylovej skupiny karboxylu inou skupinou atómov sa odvodzujú náhradou celej karboxylovej skupiny inou skupinou atómov sú napr. soli a anhydridy karboxylových kyselín sú napr. alanín, valín, serín sú napr. estery a halogenidy karboxylových kyselín sú napr. hydroxykyseliny a oxokyseliny.
977. Etylacetát môžeme pripraviť reakciou etylalkoholu: s CH3-COOH s acetylchloridom s CH3-CO-O-CO-CH3 s CH3-CO-Cl s CH3-CO-O-CH2-CH3 s CH=CH-COOH s kyselinou etánovou s kyselinou octovou.
978. -OOC-CH(OH)-CH2-COO- je: malonát maleinát malát butyrát malonyl glutaryl sukcinyl oxalyl.
979. Jeden mol vnútorného anhydridu pripravíme: z 2 mol kyseliny octovej z 2 mol kyseliny maleínovej z I mol kyseliny ftalovej z I mol kyseliny jantárovej z I mol kyseliny fumarovej z 2 mol kyseliny mravčej z I mol kyseliny salicylovej z I mol kyseliny adipovej.
980. Medzi funkčné deriváty karboxylových kyselín môžeme zaradiť: acetanhydrid alanín octan vápenatý benzoylchlorid octan etylový acetylchlorid kyselinu pyrohroznovú acetamid.
981. Medzi acyly zaraďujeme: benzyl benzoyl acetyl asparagín formyl acetát fenyl laktát.
982. Acetyl je: H-C=O CH3-C=O CH3-C-O- CH3-COOH skupina, ktorá vznikne z kyseliny octovej po odtrhnutí skupiny -OH skupina, ktorá vznikne po odtrhnutí atómu vodíka z karboxylovej skupiny kyseliny etánovej synonymum pre acyl skratka pre kyselinu octovú.
983.Šťavelan vápenatý má vzorec: CaOOC-CH2-COOCa (OOC-CH2-COO)Ca (COO)2Ca CaOOC-COOCa HOOC-COOCa (CO)2Ca2 Ca-OC-CO-Ca Ca-OC-COOH.
984. Octan železitý má vzorec: (CH2COO)2Fe3 (CH3COO)3Fe2 (CH3CO)3Fe (CH3COO)3Fe CH3COOFe CH3COOFe3 CH3COFe3 (CH3COO)2Fe.
985. Mydlo môže byť: valeran draselný palmitan sodný stearan draselný ftalan vápenatý draselná soľ vyššej karboxylovej kyseliny C17H35COONa C15H31COOK benzoan draselný.
986. Vzorec mydla môžeme vyjadriť vzorcom: R-COONa (R=C17H35) R-COOK (R=C17H35) R-CONa (R=C17H35) R-COK (R=C17H33) R-COONa (R=CH3) R-S03Na (R=C2H5) R-S03K (R=C15H31) R-COONa (R=C15H31).
987. Anhydrid karboxylovej kyseliny môže vzniknúť odštiepením molekuly vody z: 2 molekúl etanolu I molekuly kyseliny adipovej I molekuly kyseliny octovej I molekuly kyseliny propiónovej a I molekuly kyseliny octovej 2 molekúl acetaldehydu I molekuly kyseliny glutárovej I molekuly kyseliny mliečnej I molekuly kyseliny ftalovej.
988. Zlúčenina je: acetanhydrid anhydrid kyseliny octovej poloacetál ketál anhydrid aldol ester oxoéter.
989. Na vznik jednej molekuly vnútorného anhydridu treba: jedna molekula kyseliny salicylovej jedna molekula kyseliny maleínovej jedna molekula kyseliny butándiovej jedna molekula kyseliny fumarovej dve molekuly kyseliny octovej jedna molekula kyseliny jantárovej dve molekuly kyseliny propánovej jedna molekula kyseliny ftalovej.
990. Zlúčenina je diamid kyseliny tiouhličitej S=C(OH)2 je sírny derivát močoviny je tioéter je tiomočovina sa nazýva tiež tiofosgén je látka významná v metabolizme amoniaku u ľudí je guanidín je arginín.
991. Amid kyseliny octovej je: OHCH2-COOH CH3-CO-NH2 funkčný derivát kyseliny etánovej CH3-COO-NH2 CH2-COONH2 CH3-CO-N02 glycín CH3-CH2-CO-NH2.
992. Hydrolýzou zlúčeniny CH3-CH2-CO-O-CH3 vzniká: etanol kyselina octová kyselina propánová metanol kyselina etánová kyselina metánová acetylchlorid kyselina propiónová.
993. Na tvorbe zlúčeniny CH3-O-CO-C6H5 sa z uvedených zlúčenín môže podieľať: metylalkohol etanol metanol hexanol benzoylchlorid kyselina metánová kyselina benzoová benzén.
994. Vyberte správnu reakciu vzniku acylpyrínu: HOOC-C6H4-OH + CH3-CH2-OH → CH3-CH2-O-CO-C6H4-OH + H20 HOOC-C6H4-OH + CH3-CH2-OH → HOOC-C6H4-O-CH2-CH3 + 1-120 HOOC-C6H4-OH + CH3- COOH → HOOC-C6H4-O-CO-CH3 + H20 HOOC-C6H4-OH + CH3-COOH → C6H5-CO-O-CH3 + 2H20 H03S-C6H4-OH + CH3-COOH → H03S-C6H4-O-CO-CH3 + H20 H03S-C6H4-OH + CH3-CH2-OH→ H03S-C6H4-O-CH2-CH3 + H20 H03S-C6H4-COOH + CH3-CH2-OH → H03S-C6H4-CO-O-CH2-CH3 + H20 HOOC-C4H5-OH + CH3-COOH → HOOC-C4H5-O-CO-CH3 + H20.
995. Zlúčenina je: triviálne pomenovaná ako nitroglycerín glyceroltrinitrát ester kyseliny dusičnej s glycerolom trinitroéter látka v nízkych množstvách používaná v lekárstve pri chorobách srdca éter kyseliny dusitej a glykolu trinitrotoluén základom výbušniny dynamite.
996. Zlúčenina CH3-O-CO-CH3 vzniká z: metánu a kyseliny octovej etanolu a kyseliny etánovej metanolu a kyseliny octovej kyseliny octovej a etylalkoholu kyseliny etánovej a metylalkoholu acetylchloridu a metanolu acetanhydridu a metanolu acetanhydridu a etanolu.
997. Zlúčenina CH3-O-S03H je: metylsulfát metyléter etyléter kyseliny sulfónovej metylester kyseliny sírovej etylester kyseliny siričitej metylester kyseliny sulfónovej metylester kyseliny sulfánovej ester H2S03 s metanolom.
998. Etylester kyseliny trihydrogenfosforečnej má vzorec: CH3-CH2-O-P(OH)(OH)=O CH3-CH2-O-P03H CH3-CH2-O-P03H2 CH3-CO-O-P03H2 CH3-CH2-O-P04H2 CH3-CO-O-P04H2 CH3-O-P03H2 CH3-CH2-P03H2.
1000. Kyselina ftalová: je kyselina 1,2-benzéndikarboxylová sa môže pripraviť oxidáciou naftalénu sa môže pripraviť oxidáciou benzénu dáva vnútorný anhydrid odtrhnutím vody z jednej molekuly kyseliny je monokarboxylová hydroxykyselina má dve karboxylové skupiny v m-polohe na benzénovom jadre má dve karboxylové skupiny v o-polohe na benzénovom jadre má dve karboxylové skupiny v p-polohe na benzénovom jadre.
Report abuse Consent Terms of use