Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONCHE SZU 800-850

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
CHE SZU 800-850

Description:
Chemia LF SZU

Author:
R
(Other tests from this author)

Creation Date:
17/04/2024

Category:
Science

Number of questions: 8
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
800. Alkaloidy sa používajú: kodein, ktorý patrí medzi opiove alkaloidy, tlmí kašeľ ako analeptika, stimuluju centrálnu nervovu sústavu kofeín a morfin tlmia bolesť nikotin tlmi a bolesť hlavy .
801. K alkaloidom a cyklom tropanu patrí: kofein atropin kodein kokain.
802. Chinolinovy alebo izochinolinovy cyklus neobsahuje: kodein morfin nikotin teobromin.
803. Kyselina lysergova je derivatom: pyridinu indolu chinolinu pyrolidinu.
804. Kofein a teobromin su derivatmi: indolu piperidinu pyridinu purinu.
805. Kodein je derivatom: indolu purinu izochinolinu tropanu.
806. Základná stavebna jednotka makromolekulovej latky: je pravidelne sa opakujuca časť makromolekuly, ktorá ma rovnake chemické zloženie najjednoduchšie zoskupenie atomov, ktoré sa pravidelne opakuje polyetylenoveho typu je totozna so strukturnou jednotkou je molekula, ktorá obsahuje dvojitú väzbu alebo dve reaktívne charakteristicke skupiny .
807. Základná stavebna jednotka: polypropylenu je- [CH2-CH(CH3)]- polyterpenu je -[CH2-C(CH3)=CH-CH3]- musi byt vzdy totozna so štruktúrou jednotkou polyetylenu je -[CH3-CH2]-.
Report abuse Consent Terms of use