option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON CS, TT, DS
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
CS, TT, DS

Description:
LFUK- bio

Author:
AVATAR
TamaraPe
Other tests from this author

Creation Date: 08/03/2022

Category: Science

Number of questions: 32
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
656. Plazmatické bielkoviny vznikajú najmä v: Čreve Cytoplazme krvných buniek Pečeni Kostnej dreni Slezine Najväčšej žlaze s vnútornou sekréciou Najväčšej žľaze organizmu Krvnej plazme.
659. Dej pri ktorom biele krvinky vystupujú z vlásočníc je: Osmóza Difúzia Filtrácia Diapedéza Translácia Fagocytóza Endocytóza Exocytóza.
667. Schopnosť fagocytózy majú: Erytrocyty Meňavky Biele krvinky Fagocyty Niektoré trombocyty Hemosporídie Bakteriofágy Niektoré leukocyty.
672. Miazgové uzliny sú schopné zachytávať: Mikroorganizmy Prachové čiastočky Toxíny Aglutiníny Vzruchy Pachy Vône Vitamíny.
673. Čím je zabezpečené nepretržité prúdenie krvi: Systolou a diastolou Pulzom Rytmickým zmršťovaním a ochabovaním srdca Rytmickým zmršťovaním a ochabovaním kostrových svalov Rytmickým zmršťovaním a ochabovaním ciev distribučnej sústavy Obličkami Pečeňou Peristaltikou čriev.
680. Aké druhý telových tekutín majú obrúčkavce: Hemolymfu Krv Hydrolymfu Tkanivový mok Krvomiazgu Plazmatickú tekutinu Lymfomiazgu Homolymfu.
682. Z organických látok je v krvi najviac: Glukózy Lipidov Bielkovín Cukrov Vody Chloridov Jodidov Voľných radikálov.
691. Srdce obojziveľníkov má: 2P+1K 2P+2K 1P+2K 1P+1K Má 3 oddiely Má 4 oddiely Má 2 oddiely Obojživeľníky nemajú srdce .
707. Z funkčného hľadiska rozoznávame v obehovej sústave systém: Distribučný Difúzny Zberný Vylučovací Hydrodynamický Prúdnicový Objemový Informačný.
709. Aké druhý telových tekutín majú stavovce: Krv Miazgu Tkanivový mok Hemolymfu Lymfu Hydrolymfu Krvomiazgu Heterolymfu.
711. Podstatou zrážania krvi ke: Premena fibrinogénu na vláknitý fibrín Premena fibrínu na fibrinogén Premena rozpustnej plazmatickej bielkoviny(fibrinogénu) účinkom trombínu na nerozpustný vláknitý fibrín Premena nerozpustnej plazmatickej bielkoviny(fibrinogénu) účinkom trombínu na nerozpustný vláknitý fibrín Premena rozpustnej plazmatickej bielkoviny(fibrinogénu) účinkom trombínu na rozpustný vláknitý fibrín Premena nerozpustnej plazmatickej bielkoviny(hemoglobínu) účinkom trombínu na nerozpustný vláknitý fibrín Premena nerozpustnej plazmatickej bielkoviny(hemoglobínu) účinkom pepsínu na nerozpustný vláknitý fibrín Premena rozpustnej plazmatickej bielkoviny(fibrinogénu) účinkom protrombínu na nerozpustný vláknitý hemoglobín.
719. Telová tekutina u väčšiny bezstavovcov: Hemolymfa Hydrolymfa Tkanivový mok Krvomiazga Sa voľne rozlieva po telovej dutine Sa pohybuje v uzavretom cievnom riečišti Obsahuje málo bielkovín a krvné bunky Obsahuje pomerne veľa bielkovín a krvné bunky .
723. Aká je činnosť vlásočníc: Prebieha v nich premena živín Vyrovnávajú krvný tlak v organizme Prebieha tu prechod rozpustených živín z krvi do medzibankových priestorov Prebieha tu výmena dýchacích plynov Prebieha v nich výmena O2 a CO3 Zachytávajú sa tu prachové čiastočky Prebieha tu tvorba červených krviniek Prebieha tu tvorba plazmatických bielkovín .
750. Aké je srdce Skokana zeleného: Má jednu dutinu 1P+2K Dvojdielne 1P+1K Trojdielne 2P+1K Štvordielne 2P+2K.
763. V krvi cicavcov nachádzame: Červené krvinky Trombocyty Krvné doštičky Biele krvinky Hepatocyty Erytrocyty Leukocyty Hemolyzíny.
765. Z čoho sa skladá srdce krokodíla: Zo 4 oddielov 1P+2K 2P+1K 2P+2K Z troch oddielov Z dvoch oddielov 1P+1K Nemá srdce .
770. V ktorej časti cievneho systému dochádza k výmene látok medzi krvou a tkanivový mokom: Vo vlásočniciach Na bunkovej membráne V kapilárach V difúznom systéme V zbernom systéme V pľúcnici V aorte V ľavej predsieni srdca.
772. Telová tekutina na najnižšom vývojovom stupni: Tkanivový moj Hydrolymfa Krvomizga Hemolymfa Má podobné zloženie ako vodné prostredie živočíchov Má veľa bielkovín a krave krvné bunky Sa vyskytuje u mechúrnikov a ostnatokožcov Sa vyskytuje u plazov a cicavcov.
796. Z čoho sa skladá srdce veľryby: 2P+2K Z jednej komory 1P+1K 2P+1K Z dvoch oddielov Z troch oddielov Zo štyroch oddieľov 1P+2K.
809. Majú zrelé erytrocyty niektorých živočíchov jadro: Áno Rýb áno, plazov a vtákov nie Ano, napr. U človeka Nie Áno, napr. U plazov Áno, napr. u vtákov Áno, napr. u rýb Áno, napr. u primátov.
816. Hemoglobín cicavcov: Je prítomný v červených krvinkách Je červené krvné farbivo Viaže kyslík Viaže CO Neviaže oxid uhoľnatý Viaže pevnejšie oxid uhoľnatý ako kyslík Sa viaže s kyslíkom a vzniká methemoglobín Sa viaže s kyslíkom a vzniká karboxyhemoglobín.
1445. Zrelé erytrocyty majú jadro u: Rýb Človeka Plazov Cicavcov Sliepok Holubov Opíc Prežúvavcov.
657. Ako možno nazvať pravidelné striedanie vdychov a výdychov: Vnútorné dýchanie Transpirácia Ventilácia pľúc Pľúcny kolobeh Vonkajšie dýchanie Expirácia Minútový obeh plynov Ektotermné dýchanie .
696. K obranným dýchacím reflexom patrí: Kašeľ Kýchanie Dávenie Kýchanie a kašeľ Zvracanie Hnačka Reflex defekácie Potenie.
697. Vzdušnicami dýchajú: Stonôžky Ježovky Hmyz Holotúrie Tracheata Máloštetinavce Mnohoštetinavce Tunicata .
698. Podráždenie sliznice hrtana, priedušnice a priedušiek vyvolá: Nádchu Kýchanie Kašeľ Obranný dýchací reflex Zvracanie Alkoholové kvasenie v pľúcach Hluchotu Slepotu.
708. Výmena plynov difúziou celým povrchom tela, ako hlavný proces dýchania sa uskutočňuje u: Jednoduchých bezstavovcov Prvokov Morských hubiek Najjednoduchšieho drobného hmyzu Lariev vyspelejšieho hmyzu Cicavcov Vyšších stavovcov Dospelého vyspelejšieho hmyzu.
736. Uveďte, ktorý vzorec respiračného kvocientu je správny: objem prijatého O2 objem vydaného CO2 objem vydaného CO2 objem prijatého O2 objem prijatého CO2 objem vydaného O2 objem vydaného O2 objem vydaného CO2 objem vydaného CO2 objem vydaného NH3 objem prijatého O2 objem vydaného NH3 objem vydaného CO2 objem prijatého NH3 objem prijatého O2 objem vydaného O2.
764. Kde prebieha vonkajšie dýchanie cicavcov: V pľúcach V koži Na povrchu tela Na vonkajšom povrchu tkanív V nosovej dutine V hrtane V tkanivách V srdci.
795. Veľryby dýchajú: Žiabrami Pľúcami Vzdušnicami Celým povrchom tela Pľúcnymi vakmi Orgánom bočnej čiary Tracheami Malpighiho rúrkami.
798. Čo nazývame vnútorným dýchaním: Prenos CO2 do jednotlivých orgánov Výmena O2 a CO2 medzi krvou a alveolánym vzduchom Výmena O2 a CO2 medzi krvou a tkanivami Prenos CO2 a O2 medzi tkanivami a krvou Výmena CO2 a O2 medzi krvou a alveolárym vzduchom Výmena dýchacích plynov medzi krvou a pl'úcnym vzduchom Výmena CO2 za O2 v plúcach Výmena CO2 za O2 medzi krvou a plazmou.
1439. Vzdušnice odovzdávajú kyslík: Do hemolymfy Do krvi Do lymfy Priamo bunkám tkanív Do pľúc Do miazgy Do CNS Do Mapigických trubíc.
Report abuse