option

ČVUT

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
ČVUT

Description:
biologie

Author:
Týna
(Other tests from this author)

Creation Date:
29/03/2015

Category:
Science

Number of questions: 20
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Epifýzy jsou: střední úseky dlouhých kostí tvořeny kompaktní kostní tkání kloubní konce kostí rostoucí části kostí.
Svalová vlákna kosterního svalu se po narození nemohou dělit jsou jednojaderná všechna uvedená tvrzení jsou pravdivá jsou uspořádána do myofibril.
Mozek v ontogenetickém vývoji vzniká z hlavové části nervové trubice, která se původně diferencuje na tři části nediferencuje se na dvě části na šest částí.
Pokud umístíme živočišnou buňku do hypertonického prostředí, nastane dělení buňky hemoptýza hemolýza katalýza.
Žluč je bezbarvá kapalina obsahuje žlučové barvivo myoglobin způsobuje emulgaci tuků Shromažďuje se v játrech.
Které tvrzení je nepravdivé bránice odděluje dutinu břišní od dutiny hrudní bránice obsahuje pouze dva otvory: pro jícen a pro aortu bránici inervuje n. phrenicus při nádechu se bránice vyklene směrem dolů.
V 1mm3 lidské krve dospělého člověka je průměrně 2 - 3 tisíce leukocytů 5 - 8 tisíc leukocytů 12 - 18 tisíc leukocytů není stálý počet.
Vrátnicová žíla vychází z jater je vytvořena pouze u plodu je součástí malého krevního oběhu odvádí krev ze žaludku, střev a sleziny.
Poloměsíčité chlopně se nacházejí při vyústění dolní duté žíly na začátku plicního kmene a aorty mezi komorami mezi síněmi a komorami.
Nejsilnější svalovina srdce se nachází ve stěně levé komory mezi komorami ve stěně pravé komory ve stěně levé síně.
Při svalovém stahu (reakci myosinu s aktinem) je nezbytná přítomnost iontů sodných vápenatých draselných selenových.
Downův syndrom je způsoben trisomií 16. chromozomu trisomií 18. chromozomu trisomií 21. chromozomu trisomií 20. chromozomu.
Fascie je zajišťuje spojení svalu a šlachy vazivová blána pokrývající povrch většiny kosterních svalu vazivo spojující svalové snopečky ve snopce nervové vlákno inervující několik svalových vláken.
Úplný lidský mléčný (první dentice) chrup je tvořen 22 a trvalý 30 zuby je tvořen 20 a trvalý 32 zuby je tvořen 22 a trvalý 32 zuby počet je závislý na pohlaví jedince.
Patrová mandle zužuje vchod do hltanu a napomáhá tak polykání produkuje ptyalin zvlhčuje vzduch proudící do trávicí trubice tvoří ochrannou bariéru zabraňující pronikání infekce do dýchací trubice.
Dospělý člověk při jednom klidném vdechu a výdechu vymění přibližně 1400 ml vzduchu 2 l vzduchu 500 ml vzduchu 30 ml vzduchu.
Endoplazmatické retikulum zajišťuje dělení buněk syntézu DNA a sacharidů rozklad steroidů syntézu lipidů a proteinů.
Motorická jednotka je základní stavební jednotka kosterního svalu základní stavební jednotka míchy skupina svalů upínající se na jednu kost soubor svalových vláken inervovaných jedním nervovým vláknem.
Zvýšení počtů erytrocytů nad fyziologickou mez nastává při všech infekčních chorobách při nižším parciálním tlaku dusíku při vyšším parciálním tlaku kyslíku při dlouhodobém pobytu ve větších nadmořských výškách.
Které tvrzení neplatí žebra jsou ke kosti hrudní připojena chrupavkou součástí hrudní kosti je mečovitý výběžek 10. a 11. pár nejsou žebra volná s hrudní kostí artikuluje lopatka.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests