Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONCZ06

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
CZ06

Description:
Státnice - Literární věda

Author:
Alisnea
(Other tests from this author)

Creation Date:
21/01/2020

Category:
Literature

Number of questions: 10
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Literární věda Literární věda Literární teorie Literární historie Literární kritika 3 základní disciplíny literární vědy.
Literární teorie poetika teorie literárního procesu literární estetika.
Další literárněvědné a související disciplíny: Literární komparatistika genologie Textologie Paleografie Bibliografie .
LITERÁRNĚVĚDNÁ METODOLOGIE Tvrdé metody Měkké metody.
Měkké metody literární metodologie Impresionistická Biografická Sociologické metody Psychologické metody.
Sociologické literárněvědné metody (měkké) Revoluční demokraté Kulturně historická škola.
Psychologické literárněvědné metody (měkké) = kritikové se zabývají autorovou psychikou a na jejím základě vykládají dílo - Reakce na pozitivismus (ten psychologii autora odmítá) INTUITIVISMUS ESTOPSYCHOLOGIE LITERÁRNĚVĚDNÁ MYTOLOGIE POZITIVISMUS Kurz pozitivní filozofie.
Psychologické literárněvědné metody (měkké) II. A. A. Potebňa Bendetto Croce Wilhelm Dilthey Sigmund Freud Émile Hennequin Carl Gustav Jung Northrop Frye Hippolite Taine .
Tvrdé literárněvědné metody Filologická metoda Ruská formální škola (formalismus) Formalismus Pražská strukturalistická škola Nová kritika “sémiotický strukturalismus“ Fenomenologická metoda.
Literárněvědné metody: Poststrukturalismus + feministické literární teorie Hermenautika Kostnická škola recepční estetiky Dekonstruktivismus Postmodernismus FEMINISTICKÉ LITERÁRNÍ TEORIE.
Report abuse Terms of use