Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONDýchacia sústava

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Dýchacia sústava

Description:
LFUK- bio

Author:
AVATAR

Creation Date:
04/04/2022

Category:
Science

Number of questions: 22
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
844. Ústredie pre riadenie dýchania je v: Mieche Mozočku Predĺženej mieche Medzimozgu Pľúcach Ľavej hemosfére predného mozgu Pravej hemisfére predného mozgu Priedušnici.
845. K dýchacej sústave človeka patrí: Dýchacie cesty Nosová dutina Priedušnica Hltan Pažerák Pľúca Hrtan Priedušky.
901. Podráždenie sliznice nosa následne vyvolá: Kašeľ Kýchanie Podráždenie chuťových receptorov Obranný dýchací reflex Zvracanie Podmienené zrakové reflexy Nepodmienené sluchové reflexy Maláriu .
980. Priemerný minútový dychový objem dospelého človeka v kľude je: 2-3 litre vzduchu 4-5 litrov vzduchu 7-9 litrov vzduchu 10-11 litrov vzduchu Menší ako vitálna kapacita Rovnaký ako vitálna kapacita Väčší ako vitálna kapacita Rovnaký ako pri námahe .
982. U človeka sa na vdychu podieľajú najmä: Bránica Bránica a vonkajšie medzirebrové svaly Vonkajšie medzirebrové svaly Mimické svaly Vnútorné medzirebrové svaly Brušný lis Svaly hrtana Svaly jazyka.
1039. Vitálna kapacita pľúc je: Objem vzduchu, ktorý po najhlbšom vdychu maximálne vydýchneme Počet dychov za 1 minútu Minútový dychový objem Maximálny minútový dychový objem Pravidelné striedanie vdychov a výdychov U mužov priemerne 5l U žien priemerne 3,5l Závislá od telesnej výšky, hmotnosti a trénovanosti.
1065. Vitálna kapacita pľúc človeka: Je u žien menšia alo u mužov Je u detí väčšia ako u žien Je u detí menšia ako u mužov U žien je okolo 3,5 litrov U mužov je priemerne 5 litrov Je súčet inspiračného rezervného objemu, repiračného objemu a expiračného rezervného objemu Je súčet inspiračného rezervného objemu, reziduálneho objemu a expiračného rezervného objemu Je súčet reziduálneho objemu a expiračného rezervného objemu.
1067. O jednotlivých častiach celkovej kapacity pľúc človeka sú správne tvrdenia: Vitálna kapacita- je objem vzduchu, ktorý sa maximálne vydýchne po najhlbšom vdychu Vdychový rezervný objem- je množstvo vzduchu, ktoré možno ďalej vdýchnuť, po pokojovom vdychu Výdychový rezervný objem- je množstvo vzduchu, ktoré možno ďalej vydýchnuť, po pokojovom výdychu Reziduálny objem- je množstvo vzduchu, ktoré zostáva v plúcach aj po maximálnom výdychu Vitálna kapacita- objem vzduchu, ktoré zostáva v plúcach aj po maximálnom výdychu Vdychový rezervný objem - je množstvo vzduchu, ktoré možno ďalej vydýchnuť, po pokojovom výdychu Výdychový rezervný objem- je množstvo vzduchu, ktoré možno ďalej vdýchnuť, po pokojovom vdychu Reziduálny objem-je objem vzduchu, ktorý sa maximálne vydýchne po najhlbšom vdychu .
1083. O obsahu dusíka v plynoch pri dýchaní u človeka platí, že: Atmosférický vzduch obsahuje 79,04% N2 Alveolárny vzduch obsahuje 79,7% N2 Vydychovaný vzduch obsahuje 79,3% N2 Atmosférický vzduch obsahuje 29,04% N2 Vydychovaný vzduch obsahuje 72,92% N2 Alveolárny vzduch obsahuje 72,1% N2 Vydychovaný vzduch obsahuje 69,3% N2 Atmosférický vzduch obsahuje 54,1%.
1091. O dýchaní u človeka platí, že: Je zložitá funkcia, na ktorej sa zúčastňujú zvláštne orgány Príjma sa pri ňom kyslík a vydáva sa oxid uhličitý Podieľajú sa na ňom vdychové a výdychové svaly Podieľa sa na ňom aj krv a krvný obeh Riadi ho ústredná nervová sústava Je to jednoduchá funkcia, na ktorej sa nezúčastňujú zvláštne orgány Príjma sa pri ňom oxid uhličitý sa vydáva sa kyslík Riadi ho ústredie dýchania priamo v pľúcach.
1094. O dýchaní u človeka všeobecne platí, že: Je nevyhnutný pre život Vdych a výdych sa musia neustále opakovať Hĺbka a frekvencia dýchania sa musia prispôsobovať metabolickým potrebám organizmu Ventiláciu je možné meniť aj úmyselne Ventiláciu nemožno vedome úplne zastaviť a spôsobiť tak smrť organizmu Pri úmyselnom obmedzení ventilácie, stúpajúci obsah CO2 a pokles kyslíka pôsobí na dýchacie ústredie a napriek všetkému úsiliu sa ventilácia obnoví Nie je nevyhnutné pre život Hĺbka a frekvencia dýchania sa nemôžu prispôsobovať metabolickym potrebám organizmu.
1105. V ktorej časti dýchacej sústavy sa nachádzajú hlasivkové väzy a príklopka oddeľujúca dýchaciu sústavu od tráviacej: V nosovej dutine V nosohltane V hrtane V priedušnici V prieduškách V pľúcach V hltane V krčnej časti chrbtice .
1126. O obsahu oxidu uhličitého v plynoch pri dýchaní u človeka platí, že: Atmosférický vzduch obsahuje 0,04% CO2 Alveolárny vzduch obsahuje 5,6% CO2 Vydychovaný vzduch obsahuje 4,0% Atmosférický vzduch obsahuje 29,04% CO2 Atmosférický vzduch obsahuje 4,1% CO2 Vydychovaný vzduch obsahuje 2,92% CO2 Alveolárny vzduch obsahuje 2,1% CO2 Vydychovaný vzduch obsahuje 0,3% CO2.
1154. O zložkách celkovej kapacity pľúc u zdravého človeka platí, že: Vitálna kapacita sa skladá z vdychového rezervného objemu, respiračného objemu a výdychového rezervného objemu Celkovú kapacitu pľúc udáva súčet vitálnej kapacity a reziduálneho objemu Vdychový rezervný objem je väčší ako respiračný objem Vdychový rezervný objem je väčší ako výdychový respiračný objem Reziduálny objem je menší ako vdychový rezervný objem Reziduálny objem je menší ako výdychový rezervný objem Reziduálny objem je väčší ako vdychový rezervný objem Celkovú kapacitu pľúc udáva súčet vitálnej kapacity a respiračného objemu.
1159. Ako sa nazýva prístroj na meranie vitálnej kapacity pľúc: Fotometer Refraktometer Tonometer Spirometer Tomograf Sonograf Voltmeter Ampérmeter.
1190. K dýchacím cestám u človeka patria: Nosová dutina Nosohltan Hrtan Priedušnica Priedušky Alveoly Bránica Hltan.
1192. K celkovej kapacite pľúc u človeka patrí: Vitálna kapacita Reziduálny objem Vdychový rezervný objem Respiračný objem Výdychový rezervný objem Zvyškový objem Bazálny metabolizmus Resorpčný objem.
1209. O obsahu kyslíka v plynoch pri dýchaní u človeka platí, že: Atmosférický vzduch obsahuje 20,92% O2 Alveolárny vzduch obsahuje 14,1% O2 Vydychovaný vzduch obsahuje 16,3% O2 Atmosférický vzduch obsahuje 79,04% O2 Atmosférický vzduch obsahuje 14,1% O2 Vydychovaný vzduch obsahuje 20,92% O2 Alveolárny vzduch obsahuje 24,1% O2 Vydychovaný vzduch obsahuje 6,3% O2.
1222. O množstve kyslíka, CO2 a dusíka vo vzduchu pri dýchaní u človeka platí, že: množstvo kyslíka v atmosferickom vzduchu je väčsie, ako vo vydychovanom vzduchu množstvo CO2 v atmosferickom vzduchu je menšie, ako vo vydychovanom vzduchu množstvo dusíka v atmosferickom vzduchu a vydychovanom vzduchu sa výrazne neodlišuje v alveolárom vzduchu je viac CO2 ako v atmosférickom vzduchu množstvo kyslíka v atmosférickom vzduchu je menšie, ako vo vydychovanom vzduchu množstvo CO2 v atmosférickom vzduchu je väčšie, ako vo vydychovanom vzduchu v alveolárnom vzduchu je menej CO2 ako v atmosférickom vzduchu množstvo dusíka v atmosférickom vzduchu je o málo menšie ako vo vydychovanom vzduchu.
1265. Rozdiel medzi vitálnou kapacitou a minútovým dychovým objemom u zdravého dospelého človeka je: Vitálna kapacita je väčšia Vitálna kapacita je už žien väčšia Vitálna kapacita sa zvyčajne môže menit' len postupne (v závislosti od telesnej výšky: hmotnosti, tvaru a rozmerov hrudníka, fyzickej trénovanosti) a minútový dychový objem vzrastá podl'a fyzickej a psychickej zát'aze Vitálna kapacita nie je závislá od frekvencie ventilácie - minútový dychový objem závisí priamo Minútový dychový objem je aj v pokoji väčší ako vitálna kapacita Minútový dychový objem je u mužov menší ako vitálna kapacita Vitálna kapacita sa môže menit' náhle (v závislosti od telesnej výšky, hmotnosti, tvaru a rozmerov hrudníka, fyzickej trénovanosti) a minútový dychový objem sa nemení s fyzickou a psychickou zát'ažou Vitálna kapacita je závislá od frekvencie ventilácie - minútovy dychový objem nezávisi priamo.
1269. O infekčných ochoreniach dýchacích ciest u človeka platí, že: Prenášajú sa najčastejšie kvapôčkami hlienu a slín Kvapôčky vychádzajúce z úst chorého obsahujú choroboplodné mikroorganizmy Kvapôčky, ktorými sa šíria, sa podľa veľkosti buď vznášajú vo vzduchu, alebo padajú na zem Patria k nim nádcha, chrípka, zápaly mandlí a niektoré detské infekčné ochorenia Patrí k nim aj tuberkulóza Väčšina z nich je spôsobená vírusmi a nezanechávajú trvalú imunitu Fajčenie je pre nich potencujúcim faktorom Prenášajú sa najčastejšie nakazenými potravinami.
1291. O mechanike dýchania u človeka platí, že: Pri vdychu sa pľúca pasívne rozpínajú, sledujúc pohyby hrudníka Pri výdychu sa objem pľúc zmenšuje, sledujúc pohyby hrudníka Vzduch prúdi pri vdychu do pľúc a pri výdychu z pľúc von Tlak v pohrudníkovej dutine(nižší ako atmosférický) núti pľúca sledovať tvar hrudníka a tým umožňuje ich rozpínanie Pri vdychu sa pľúca aktívne rozpínajú, sledujúc pohyby hrudníka Pri výdychu sa objem pľúc zväčšuje, sledujúc pohyby hrudníka Vzduch prúdi pri vdychu von z pľúc a pri výdychu dnu do pľúc Tlak v pohrudníkovej dutine(vyšší ako atmosférický) núti pľúca sledovať tvar hrudníka a tým sťažuje ich rozpínanie.
Report abuse Consent Terms of use