option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Dějepis: Velká Morava a dál
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Dějepis: Velká Morava a dál

Description:
opakování dějepisu (7. ročník)

Author:
AVATAR
Petra Šiko
Other tests from this author

Creation Date:
12/11/2021

Category: History

Number of questions: 15
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Kdo koho na Velké Moravě vyhnal? Mojmír Pribinu Pribina Mojmíra.
Označ století, ve kterých existovala Velká Morava. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
V jakém řemesle byli obyvatelé Velké Moravy dobří? (napiš v prvním pádě a s diakritikou).
Jak se jmenuje šperk, který lidé Velké Moravy vyráběli?.
Označ tvrzení o Velké Moravě, která jsou pravdivá. poslední státní útvar na našem území nemá pevné hranice jedná se o spojení jižní Moravy a severního Slovenska panoval tam Mojmír I. byli tam křesťané a pohané.
Jak se nazývaly budovy, které se stavěly na Velké Moravě?.
Rastislav se proslavil tím, že: povolal na VM Cyrila a Metoděje vyhnal z VM Pribinu založil pohanské kulty.
Odkud pocházeli Cyril a Metoděj? ze Soluně ze Solimánie ze Saska.
Soluň se nacházela v: Řecku Římě.
Cyril a Metoděj přinesli na VM nejdříve písmo: hlaholici cyrilici.
Který z knížat byl pokřťěný: Bořivoj Pankrác Ctirad.
Jaká jména nebo pojmy jsou spojeny s VM za knížete Rastislava? Svatopluk legenda o 3 polenech Mojmír III. největší rozsah Velké Moravy.
Na přelomu kterých let zanikla Velká Morava? 905 906 904 903 907 908.
Starý příběh vztahující se k nějakému místu, osobě nebo události se jmenuje:.
Spoj, co k sobě patří. praotec Čech Krok Libuše Přemysl.
Report abuse