option
My Daypo

Dějepis

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Dějepis

Description:
Řím, Etruskové - NK

Author:
AVATAR

Creation Date:
09/06/2021

Category:
History

Number of questions: 8
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Na jakém poloostrově ležel Řím? Aspenský poloostrov Apeninský poloostrov Andský poloostrov.
V čem pohřbívali mrtvé? v etruscích v hieroglyfech v sarkofázích.
Jak se nazývá podnebný pás, na němž leží Řím?.
Jaké národy v Římě pobývaly? Arabové Etruskové Eskymáci Latinové Babyloňané Řekové Mezopotámci.
Kdo podle pověsti založil Řím? Romulus a Remus Robulus a Rébus Romulis a Remis.
Kdo vychoval zakladatele Říma?.
Řím byl založen: 320 př. n. l. 573 n. l. 753 př. n. l.
S jakou válkou je spojen Řím? Athénskou Trojskou třicetiletou.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests