Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONDějiny médií

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Dějiny médií

Description:
Uzavřené otázky

Author:
ja
(Other tests from this author)

Creation Date:
22/05/2023

Category:
History

Number of questions: 66
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Čeho se hlavně týkala reklama v 17. a 18. století? luxusních výrobků (oznámení o vydaných knihách, nabídky lékařů, hostinských či učitelů, nabídky práce, ...) Nových podcastů.
Na komercializaci tisku se podíleli: De Girardin Ditacq Day Bennet Hearst Pulitzer Northcliff Lumiérové Edison.
Průměrný náklad letákových pamfletů v době refromace (16. století) činil: 1 000 - 1 500 10 000 20 000.
Paříž byla jediným místem v 90. letech 18. stol. s více než: 50 tituly 100 tituly 20 tituly.
Mezi hlásková písma patří: Azbuka Latinka Řecká alfabeta Arabské písmo Fénické písmo Cyrilice částečně lineární B Hieroglyfy Emotikony .
Mezi hlavní centra, kde se tiskly knihy okolo 15. století, patřily: Mohuč Istanbul Praha Moskva Štrasburk Benátky Řím Barcelona.
Mezi centra tisku v římsko-německé říši patřily: Mohuč Augsburg Norimberk Kolín Štrasburk Basilej.
Mezi centra tisku v novověku patřily: Aušpurk Štrasburk Norimberk Utrecht Benátky Řím Basilej Praha Londýn Varšava.
Kdo se podílel na procesu vzniku masového tisku? Girardin Benjamin Day J. G. Bennett Sr. M. P. Millaud A. Harmsworth J. Pulitzer W. R. Hearst.
Elitní tisk jsou: Nadstranické deníky, které dávaly najevo určité politické sympatie, ale zaujímaly kritický postoj k establishmentu a snažily se o co nejvyšší míru objekivnosti, zajišťovaly nestranné, kvalitní a aktuální zpravodajství (cena výrazně vyšší než u masového tisku) - př. The Times; názorová žurnalistika pro vyšší třídu, vysoký jazyk, seriózní témata Nadstranické deníky, které dávaly najevo určité politické sympatie, nebyly objektivní ani kritické.
Kdo se zásadní měrou zasloužil o rozvoj filmu? Lumiérové Edison Northcliff.
Znaky profesionalizace žurnalistiky (počátek 20. století) vznik redaktorské žurnalistiky profesní svazy etika profese novinářské instituce plat redakce pracovní doba deadliny může to dělat každý vzdělání.
S objevem elektrických vln jsou spojena jména: Popov Maxwell Marconi Hertz Faraday Fressenden.
Jak se vyznačuje masový/komerční tisk? Levný Drahý Témata - snadná a laciná reflexe sociálních problémů čtenářů; zábava Témata - důležitá politická, těžká, vážná Složitý jazyk Jednoduchý jazyk Orientovaný na nižší vrstvu Orientovaný na vyšší vrstvu.
Ve kterém státě nevznikal masový komerční tisk ve 30.letech 19.stol? Německo VB Francie.
Jaký byl průměrný náklad VB Timesů v pol.19.století? 50 000 - 60 000 10 000 - 20 000 100 000 - 120 000.
Co sloužilo jako vedlejší cenzurní nástroje? Ekonomická represe (daně, kauce, fiskální daň, kolek) Profesní omezení (licence) Imprimatur Tajné služby.
Co je Impresum? Tiráž = povinné označení jména vydavatele či tikoviny + nutné schválení biskupa či arcibiskupa novinářské kampaně obrovské titulky.
Označ levné masové deníky: NY Sun, NY Herrald, NY Tribune, NY World, NY Journal Le Petit journal, Le Petit Parisian,Le journal, Le Matin Daily Mail, Daily Telegraph Hamburgishe The Times, Le Figaro.
Kdo se zabýval bezdrátovou komunikací? Alexandr Popov Guglielmo Marconi Alexander G. Bell Samuel F. B. Morse.
Kdy se naplno prosadila forografie? 1925 1825 1950.
Ve kterých novinách se poprvé objevil palcový titulek? New York World 1883 Daily Mail 1883 Le Petit Parisian 1883.
Co je Generalanzieger? "Hlavní oznamovatel", noviny pro nižší vrstvy zaměřené na zábavu a lokální inzerci "Hlavní oznamovatel", noviny s politickou tématikou.
Kdy poprvé začaly noviny využívat telegrafní spojení (století)? 18. století 19. století 20. století.
Kdy bylo období korespondenské žurnalistiky/korespondentský žurnalismus (století)? 16.-18. století 19. století 14. století.
Kdo jako první využívá jízdní poštu? Francie VB Německo.
Kdo jako první hovoří o svobodě tisku jako o nutnosti? J. Milton - Areopagitica, aneb řeč o svobodě tisku (1644) Martin Luther - Areopagitica, aneb řeč o svobodě tisku (1644) Edison - Areopagitica, aneb řeč o svobodě tisku (1644).
Jaké byly první inzertní noviny? City Merkury, Anglie, 1667 City Venus, Anglie, 1667 City Pluto, Anglie, 1667.
Kde se poprvé objevil elektrický telegraf? USA; spojení Washington-Baltimore; 1844 VB ; spojení Washington-Baltimore; 1844 Francie; spojení Washington-Baltimore; 1844.
Kde byl uveden první inzerát? (rok, místo) The Continuation of Our Weekly News, Anglie, 1620 The Continuation of Our Daily News, Anglie, 1620 The Continuation of Our Monthly News, Anglie, 1620.
Ve které civilizaci byl před naším letopočtem využíván tisk? V Číně se používala technika blokového tisku již v 3. století před naším letopočtem. V Egyptě se používala technika blokového tisku již v 3. století před naším letopočtem. V Sumeru se používala technika blokového tisku již v 3. století před naším letopočtem.
Co je to stroboskopický efekt? Blikání světla vytváří iluzi zpomalení pohybu (používá se na diskotékách); zkoumal jej Plateau a Roget; má význam pro film -> je třeba 16 obrazů za sekundu, abychom měly iluzi pohybu Vysoká zvuková frekvence; má význam pro vynález gramofonu Černobílé fotografie.
Kdy poprvé použili bratři Lumiérové kinematograf? 1895; Filmy: Příjezd vlaku, Pokropený kropič 1895; Filmy: Odjezd vlaku, Pokropený kropič 1895; Filmy: Přjezd vlaku, Suchý kropič.
Který list v Anglii poprvé překročil hranici 2 mil. výtisků? Daily Harald Daily Telegraph Times.
Jak se nazýval první poštovní systém v římsko-německé říši? Thurn-Taxis Trün-Taxis Thurn-Texas.
První optický telegraf byl sestrojen: ve Francii 1791 Claudem Chappem, jednalo se o systém stožárů s rameny v Německu 1791 Claudem Chappem, jednalo se o systém stožárů s rameny ve VB 1791 Claudem Chappem, jednalo se o systém stožárů s rameny.
První deník v USA: Pensylvania Packet and Daily advertiser Journal de Paris Daily Courant Einkommende Zeitung .
První komiks byl vydán v: New York World New York Sun New York Moon.
Jaký měla obsah novověká korespondence? státní, soukromá, obchodní, politická, vojenské informace státní, soukromá, obchodní, politická, církvení.
Kdo vynalezl kinetoskop? Edison 1891 bratři Lumiérové 1891 Oskar Messter 1891.
Co vydal Gutenberg? Bibli Odpustky Turkenkalendar Babička Slovník německo-český.
Kdy byl představen první ozvučený film? 1927 Jazzový zpěvák 1987 Jazzový zpěvák 1957 Jazzový zpěvák.
Kdo vynalezl gramofon? Emile Berliner 1897 Emile München 1897 Emile Kölner 1897.
Okolo roku 1 500 bylo v Evropě cca: 1 000 tiskáren 20 000 tiskáren 500 tiskáren.
Kdy a kde vznikla první PR agentury? 1905 USA 1906 USA 1904 USA.
Kdo se nejvíce podílel na tvorbě letákových pamfletů? Martin Luther Teologicky vzdělaní Obchodníci Graham Bell.
Kdo vynalezl telefon? Alexander Graham Bell 1876 Alexander Graham Ring 1876 Alexander Grama Jingle 1876.
První deník v Anglii: Daily Courant Einkommende Zeitung Journal de Paris Pensylvania Packet and Daily advertiser .
Co znamená předběžná cenzura? Kontrola každého tisku před vytištěním Razítko imprimatur ("ať se tiskne"), kontrolní prvek i impressum Kontrola politického, vojenského a náboženského obsahu Kontrola editorem "předběžně" před šéfredaktorem.
Kdo a kdy sestrojil první celokovový knihtisk, ale ještě mechanický? Gutenberg 1450 Charles Stanhope 1787 N. L. Robert 1799.
Kdo a kdy vynalezl celuloidový fotografický film? Goodwin 1887 Eastman 1887 Badwin 1887 Westman 1887.
Která značka foťáků byla první rozšířená? Kodak Canon Nikon Instax.
Čemu se nejvíce věnovaly novinové pamflety v 16. stol.? Politika Náboženství Kultura.
Kde Guttenberg prováděl svoje objevy? Kolín nad Rýnem Mohuč Berlín.
Co zapříčinilo zánik věku orality? věk písma věk knihtisku gag reflex.
Jaký byl úplně první deník? Einkommende Zeitungen 1650 Zweikommende Zeitungen 1650 Dreikommende Zeitungen 1650.
Nejmasovější deník v Anglii na konci 19 století: Daily Telegraph (200 000 náklad) Times (200 000 náklad) Daily Harald (200 000 náklad).
Kdy byl počátek výrazného grafického členění novin? Se vznikem žluté žurnalistiky, křiklavost přitahovala lidi; Pulitzer, bulvár, New York World 1883 Se vznikem žluté žurnalistiky, křiklavost přitahovala lidi; Pulitzer, investigativa, New York World 1883 Se vznikem žluté žurnalistiky, křiklavost přitahovala lidi; Pulitzer, komiks, New York World 1883.
Proč se opozdilo prosazení fotografií v tisku? Fotografie nebyla kompatibilní s tiskařskou technikou, proto se používala Autotypie Fotografie nebyla kompatibilní s tiskařskou technikou, proto se ručně kreslilo Fotografie byla kompatibilní s tiskařskou technikou, ale nebyl o ni zájem.
Jaká byla nejvýznaměnší zpravodajská agentura USA? Wolffs Telegraphisches Bureau Agence Havas Reuters Associated Press (AP).
Kdy byla podepsána Deklarace základních práv a svobod (Francie) a Listina práv (USA)? 1789 1788 1787.
Kdo byl prvním zahraničním zpravodajem (Times)? H. Robinson H. Crusoe H. Friday.
Ve středověku se psalo na: Papyrus hliněné destičky hedvábí papír kůra stromů kůže (pergamen) suché listy kámen.
Kdo založil World Wide Web? Timothy "Tim" Berners-Lee 1989 Timothy "Tim" Berners-Wu 1989 Timothy "Tim" Berners-Chan 1989.
Jaké způsoby přeposílání zpráv se používaly ve starověku? štafetový systém jizdní pošty poslové - tabelarius římská pošta - curcus publicus světelné, kouřové a zvukové signály běžci poštovní holuby.
Co znamená duální model? Koexistence veřejnoprávního modelu se soukromým modelem pouštění dvou televizí najednou.
Report abuse Terms of use