Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONDějiny umění - test

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Dějiny umění - test

Description:
otázky na státnice

Author:
Baru
(Other tests from this author)

Creation Date:
13/01/2015

Category:
History

Number of questions: 40
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Datuj žurnalismy: Korespondenční žurnalismus Spisovatelský žurnalismus Redaktorský žurnalismus.
Kendall a jeho Kendall Express: 1846-48 1848-50 1850-52.
Gutenberg - kdy knihtisk: 1450 1550 1650.
Co tisk Gutenberg: Turecký kalendář zrcátka odpustky Bibli.
Přiřaď: Klínové písmo Fénické písmo Latinka Řecké písmo.
Index librorum prohibitorum - kdy? 1550 1559 1660 1669.
Tiskové agentury: Reuters Havas New York Associated Press VTB.
Tisková svoboda: Anglie USA ČR.
Pošta: Řím Perská říše Svatá říše římská.
Sazba - přiřaďte: Stanhope Konig a Bauer McDonald a Caverly bratři Foudrinierové Keller Mergenthaler.
Chappe 1791 1971 optický telegraf elektrický telegraf 1837.
Film - přiřaď: stroboskopický efekt zachycení běhu koně fotografická puška kinematograf celuloidový fotografický film gramofon.
Přiřaď: Gramofon - Berliner Kinetofonograf, fonograf - Edison První ozvučený film Jazzový zpěvák Kinematograf - Lumiérové Zachycení běhu koně - Muybridge.
Rozhlas - přiřaď: Maxwell Hertz Popov Marconi Fessenden.
Rozhlas - přiřaď: Propojení Irska s Anglií telegrafem Propojení Evropy a USA telegrafem Poprvé vysílání hudby Rozhlas BBC Radiožurnál.
Dagguerotypie: 1844 1837 1830 využití kuchyňské soli nezčernání obrazu na světle využití chloridu stříbrného postup promaštování papíru využití jodidu stříbrného.
Deníky - přiřaďte: Benjamin Day Girardin lord Northcliff W. R. Hearst Joselh Pulitzer.
George Eastman: Kodak Celuloidový film.
George Eastman: přenesení snímku na litografický kámen první tištěné noviny na světě papír ze dřeva celuloidový film Kodak Nikon.
George Eastman - Kodak: 1888 1880 1884 1848 1868.
Přiřaď deníky: Aviso Einkommende Zeitung Journal de Paris.
Deníky - přiřaď: první deník ve Francii první periodické noviny na světě první deník na světě první deník v Anglii první deník v USA.
První milionový náklad novin na světě měl: Journal de Paris Daily Courant La Petit Journal La Presse Daily Herald.
První palcový titutek měl: Daily Herald Daily Courant New York Journal New York Herald New York World New York Sun.
První francouzský penny press: Journal de Paris La Presse La Siecle Le Monde Libération Le Parisien.
První penny press na světě: New York Sun New York World New York Herald New York Journal.
Fotografie - přiřaď: dřevoryt Dagguere Niépce kamenotisk (litografie) Talbot Meisenbach.
Intelligenzbatter - co to je a kdy? informační letáky blokové knihy Německo 18. století první deníky 17. století 19. století.
Německý vynálezce 19. století, který vyráběl kinematografické přístroje: Girardin Benjamin Day George Eastman N. L. Robert Oskar Messter.
Kdo vymyslel stroj na výrobu papíru? Oskar Messter Talbot N. L. Robert Meisenbach Girardin W. R. Hearst.
První PR agentura - kdy, kde: USA Anglie Německo 1905 1900 1883 1895.
Telefon - kdo, kdy: 1876 1883 Bell 1895 Maxwell Berliner.
Kdy se naplno prosadila fotografie: 1927, při rozšíření filmů do domácností 1884, při založení Kodaku 1888, při vynálezu celuloidového filmu 1925, při vynalezení fotoaparátu Leica.
První inzertní noviny - kdy, jaké: Weekly News City Merkury 1667 1625 1609 Aviso.
První inzerát v novinách - kdy, jaké noviny: The Continuation of our Weekly News 1667 1625 City Merkury 1650.
Jaký deník jako první překročil hranici 2 milionů výtisků? New York Journal Daily Courant New York World New York Journal Daily Herald.
První komiks Yellow Kid - kdy, v jakých novinách: 1895 1890 1896 New York Herald New York Journal New York World.
První úvodník - kdy? 19. století, Anglie 18. století, Anglie 19. století, Německo 18. století, Německo.
Města, která nebyla centry tisku: Benátky Istambul Moskva Utrecht Norimberk.
Přiřaď jméno k novinám: La Presse Nwe York Herald Nen York Journal Daily Mail New York Sun La Siecle New York World.
Report abuse Terms of use