option

Druhá svetová vojna

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Druhá svetová vojna

Description:
Druhá svetová vojna

Author:
AVATAR

Creation Date:
25/03/2020

Category:
History

Number of questions: 39
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Druhá svetová vojna oficiálne začala: 1.9.1945 1.9.1943 1.9.1939 1.9.1938.
Druhá svetová vojna začala napadnutím ZSSR Anglicka Poľska Francúzska.
V podivnej vojne proti Nemecku bojovali ZSSR a Francúzsko Francúzsko a Poľsko Anglicko a ZSSR Anglicko a Francúzsko.
Prvý veľký neúspech zaznamenalo Nemecko pri napadnutí Anglicka Dánska Francúzska Holandska.
V septembri 1940 začala letecká bitka o Anglicko Francúzsko Dánsko Holandska.
Dňa 22.6.1941 napadli nemecké vojská Anglicko Turecko ZSSR Francúzsko.
Do paktu troch nepatrí Nemecko Japonsko ZSSR Taliansko.
Blokáda Leningradu trvala 900 dní 700 dní 500 dní 90 dní.
7.12.1941 zaútočili na leteckú základňu v Pearl Harbor Nemci Taliani Japonci ZSSR.
K vylodeniu spojencov v Normandii došlo dňa: 7.6.1944 7.6.1943 7.6.1942 7.6.1945.
Atómové bomby na Hirošimu a Nagasaki boli zhodené krajinou ZSSR USA Francúzsko Nemecko.
Ako sa volala operácia vylodenia spojencov v Normandii Tajfun Barbarosa Overlord Blitskrieg.
Kto bol predstaviteľom politiky appeasementu (ústupkov) B. Mussolini N. Chamberlain W. Churchil F. Roosvelt.
Ako sa volal francúzsky pevnostný systém, ktorý sa Hitler rozhodol obísť cez hornaté Ardeny Maginotova línia Pétanove valy Severoatlantický val DeGaullova pevnosť .
Plán útoku na ZSSR sa volal Overlord Barbarosa Tajfun Valkýra.
Tesne pred útokom na Poľsko uzavrelo Nemecko spojeneckú zmluvu Pakt o neútočení s Francúzskom Anglickom ZSSR Japonskom .
Vojnovým prezidentom USA bol: H. Truman F.D. Roosevelt W. Wilson R. NIxon.
Najväčšia tanková bitka 2. sv. vojny sa uskutočnila pri Berlíne Moskve Kursku Stalingrade.
Armáda maršála Fridricha Paulusa bola v r. 1943 zničená pri : Moskve Stalingrade Kursku Kyjeve.
Fuhrer v preklade znamená prezident kancelár vodca diktátor.
Hitrler bol zakladateľom politickej strany SA SS Gestapo NSDAP.
Krištáľová noc bola namierená proti Cigáňom Komunistom Židom členom SA .
Operácia Valkýra bol názov atentátu na Hitlera atentátu na Renharda Heydricha atentátu na Mussoliniho atentátu na Himlera.
Predstaviťeľom občianskeho odboja bol Ján Ursíny Ján Golian Rudolf Viest Karol Šmidke.
Vianočná dohoda, ktorá viedla vzniku SNR bola podpísaná 1942 1944 1943 1945.
Slovenské národné povstanie vypuklo 26.10.1944 30.08.1944 16.09.1944 29.08.1944.
Zhabanie židovského majetku je arizácia antisemitizmus holokaust sionizmus.
Židovský kódex bol prijatý v roku 1939 1940 1941 1942.
Židovský kódex vychádzal z princípov politických náboženských etnických rasových.
Ghettá boli židovské chrámy židovské sviatky židovské zákony židovské štvrte.
Prvý židovský transport na Slovensku odišiel z mesta Trenčín Hlohovec Poprad Bratislava.
Jediná povolená strana v Slovenskom klerofašistickom štáte bola SS NSDAP HSĽS SNS.
Jozef Tiso bol prezidentom 1. SR v rokoch 1938-1945 1939-1945 1939-1944 1938-1944.
J. Tiso bol doktor filozofie práv prírodných vied teológie (kňaz).
Ochrannú zmluvu podpísalo Slovensko s Nemeckom so ZSSR s Poľskom s Maďarskom.
Po oslobodení Slovenska sa J. Tiso skrýval v Nemecku Poľsku Rakúsku Čechách .
Ktorý dátum považujeme za dátum skončenia Slovenského národného povstania 29. august 1944 6. október 1944 27. október 1944 4. apríl 1945.
Kto bol v r.1940-1945 ministrom vnútra a zároveň veliteľom Hlinkovej Gardy Vojtech Tuka Alexander Mach Ferdinand Ďurčanský Jozef Tiso .
Sovenské národné povstanie vypuklo v Bratislave v Trnave v Košiciach v Banskej Bystrici .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests