option
My Daypo

Elektřina a magnetismus 1

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Elektřina a magnetismus 1

Description:
Elektřina a magnetismus 1 LFP

Author:
majda200
(Other tests from this author)

Creation Date:
11/02/2016

Category:
Science

Number of questions: 30
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Uvazujeme dany objem plynu jako el.izolovanou soustavu. Ionizaci soustava získá záporny el.naboj soustava ziska kladny el. naboj soustava jako celek zustane el.neutralni soustava ziska naboj, jehoz znamenko bude zaviset na elektronegativite daneho plynu.
2. velikost el. naboje je 1,602.10(-19)C. Jaký pocet elementarnich naboju odpovida el.naboji 5C? 3,12.10(18)e 3,12.10(-18)e 3,12.10(19)e 3,12.10(-19)e.
Coulombuv zakon vyjdruje velkost el.sily pusobici mezi dvema naboji jako Fe=kQ1Q2/r(2) Fe=Q1Q2/r Fe=kQ1Q2/r Fe=kQ1Q2(2)/r(2).
Zmeni-li se vzdalenostmezi dvema danymi bodovymi el.naboji z 1dm na 1m, zmensi se velikost el.sily, kterou na sebe pusobi 10 krát 100krát 1000krát o 1/10 puvodni hodnoty.
Velikost el.sily kterou na sebe pusobi dva bodove naboje je primo umerna jejich vzdalenosti primo umerna ctverci jejich vzdalenosti neprimo umerna jejich vzdalenosti neprimo umerna ctverci jejich vzdalenosti.
Relativni permitivita je pro vzduch nepatrne vetsi nez 1, pro vodu 81. Dva dane ionty na sebe budou pusobit nejmensi silou ve vode nejvetsi silou ve vzduchu nejmensi silou ve vakuu ve vsech prostredich stejnou silou.
Coulombuv zakon je formalne podobny Ohmovu zakonu zakonu difuze Newtonovu gravitacnimu zakonu Archimedovu zakonu.
Relativni permitivita vody je zhruby 80. Sila pusobici v roztoku mezi dvema danymi ionty v dane vzdalenosti se oproti situaci ve vakuu zvetsi 80krat zmensi 80krat zmensi 1600krat nezmeni.
Intenzita el. pole je skalár vektor stejneho smeru jako el. sila pusobici na kladny naboj vektor opacneho smeru oproti vektoru el. sily vektor kolmy na smer el. sily.
Intenzitu el. pole definujeme jako soucin dvou vektoru soucin vektoru a skalaru podil- skalar lomeny vektorem podil-vektor lomeny skalarem.
Podle definicniho vztahu pro intenzitu el. pole by jeji jednotkou mohl byt N.C N.C(-1) N(-1).C N(-1).C(-1).
Pro intenzitu el. pole uzivame jednotku V.m V(-1).m V.m(-1) V(-1).m(-1).
Z uvah o intenzite el. pole plyne vztah mezi jednotkami 1N.C(-1)=1V.m(-1) 1N(-1).C=1V.m(-1) 1N(-1).C=1V.m 1N.C=1V.m.
Intenzita el. pole uvnitr nabite vodive koule je vektor smerujici do stredu koule je vektor smerujici ze stredu koule je vektor smerujici do stredu u kladne nabite koule a od stredu u zaporne nabite koule je nulova.
el. potencial φmuzeme vyjadrit jako φ=W/U φ=W/Q φ=W.Q φ=Q/W.
Jednotku el. potencialu je jeden amper culomb volt farad.
Z definice el. potencialu plyne nasledujici vztah mezi jednotkami V=J.C(-1) V=J.C V=J(-1).C V=J(-1).C(-1).
Pomer jednotek J/C odpovida jednotcec proudu el.prace intenzity el. pole potencialu.
El. napeti ma stejnou jednotku jako el. potencial el.naboj intenzita el.pole prace.
el. napeti mezi dvema body, ktere maji hodnotu potencialu 60V a 80V je -20V +20V +140V -140V.
Uvazujeme dva body. El potencial kazdeho z nich je 40V. El. napeti mezi temito body je 40 V 80V 0V 20V.
Kapacitu vodice muzeme vyjadrit jako C=QU C=U/Q C=Q/U C=Q/U(2).
Jednotkou kapacity v soustave jednotek SI je amperhodina ampersekunda coulomb farad.
Ktery z nasledujicich vztahu mezi jednotkami je spravny? 1F=1C.V(-1) 1F=1C(-1).V 1F=1C.V 1F=1A.C(-1).
Kpacita deskového kondenzátoru je neprimo umerna obsahu ucinne plochy desek a jejich vzdalenosti primo umerna obsahu ucinne plochy desek a neprimo umerna jejich vzdalenosti primo umerna obsahu ucinne plochy desek a neprimo umerna ctverci jejich vzdalenosti primo umerna obsahu ucinne plochy desek a ctverci jejich vzdalenosti .
Mezi deskami daneho kondenzatoru je vzduch. Umistime-li tento kondenzator do vakua jeho kapacita se nezmeni nepatrne vzroste nepatrne klesne znacne poklesne .
Energii el. pole nabiteho kondenzatoru muzeme vyjadrit jako W=QU W=Q/U W=CU/2 W=QU/2.
Energii el. pole nabiteho kondenzatoru muzeme vyjadrit jako W=CU(2)/2 W=QU(2)/2 W=CU/2 W=CU(2).
Dva stejne kondenzatory kazdy o kapacite 100pF jsou zapojeny paralelne. Vysledna kapacita je 10pF 200pF 50pF 100pF.
Dva stejne kondenzatory o kapacite 100pF jsou zapojeny seriove. Vysledna kapacita je 50pF 200pF 2pF 10pF.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests