option

FYZ - paprsková optika

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
FYZ - paprsková optika

Description:
FYZ - paprsková optika

Author:
PeSon
(Other tests from this author)

Creation Date:
02/06/2013

Category:
Science

Number of questions: 15
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
obraz vytvořený na sítnici oka je: přímý, zvětšený a skutečný převrácený, zmenšený a neskutečný převrácený, zmenšený a skutečný přímý, zmenšený a skutečný.
U krátkozrakého oka je daleký bod: v konečné vzdálenosti před okem v nekonečnu splývá s blízkým bodem neskutečný za sítnicí.
U dalekozrakého oka je blízký bod: v nekonečnu neskutečný za sítnici ve větší vzdálenosti, než je konvenčni zraková vzdálenost v menší vzdálenosti, než je konvenčni zraková vzdálenost.
Při zobrazení spojnou čočkou je obraz předmětu nacházejícího se ve dvojnásobné ohniskové vzdálenosti : přímý zvětšený zmenšený stejně veľký.
Při zobrazení rozptylkou je obraz předmětu nacházejiciho se v ohnisku čočky: skutečný zvětšený převrácený zmenšený.
Duté zrcadlo o poloměru křivosti 25 cm zobrazuje plamen svíčky.Jaký je obraz plamene zobrazeného zrcadlem, je-li vzdálenost plamene od vrcholu zrcadla 30 cm? skutečný a zvětšený zdánlivý a zvětšený skutečný a zmenšený zdánliý a zmenšený.
Duté zrcadlo o poloměru křivosti 25 cm zobrazuje plamen svíčky.Jaký je obraz plamene zobrazeného zrcadlem, je-li vzdálenost plamene od vrcholu zrcadla 20 cm? skutečný a zvětšený zdánlivý a zvětšený skutečný a zmenšený zdánlivý a zmenšený.
Duté zrcadlo o poloměru křivosti 25 cm zobrazuje plamen svíčky.Jaký je obraz plamene zobrazeného zrcadlem, je-li vzdálenost plamene od vrcholu zrcadla 10 cm? skutečný a zvětšený zdánlivý a zvětšený skutečný a zmenšený zdánlívý a zmenšený.
Pomocí spojné čočky o ohniskové vzdálenosti 25 cm zobrazíme určitý předmět. Do které z uvedených vzdáleností od čočky umístíme předmět aby jeho obraz byl skutečný, převrácený a zmenšený? 60 cm 50 cm 30 cm 20 cm.
Pomocí spojné čočky o ohniskové vzdálenosti 25 cm zobrazíme určitý předmět. Do které z uvedených vzdáleností od čočky umístíme předmět aby jeho obraz byl skutečný, převrácený a zvětšený? 60 cm 50 cm 30 cm 20 cm.
Pomocí spojné čočky o ohniskové vzdálenosti 25 cm zobrazíme určitý předmět. Do které z uvedených vzdáleností od čočky umístíme předmět aby jeho obraz byl skutečný, převrácený a stejně velký jako předmět? 60 cm 50 cm 30 cm 20 cm.
Pomocí spojné čočky o ohniskové vzdálenosti 25 cm zobrazíme určitý předmět. Do které z uvedených vzdáleností od čočky umístíme předmět aby jeho obraz byl zdánlivý, přímy a zvětšený? 60 cm 50 cm 30 cm 20 cm.
Brýle s rozptylnými čočkami se používají ke korekci oční vady: dalekozrakosti krátkozrakosti v případě změny lomivosti optického prostředí oka, kdy obraz vzniká za sitnici v případě změny lomivosti optického prostředí oka, kdy obraz vzniká před sítnicí v případě deformovaného oka, kdy obraz vzniká za sitnici v případě,že daleký bod splývá s blízkým bodem.
Mezi základní principy paprskové optiky nepatří: interference vlnění zákon lomu zákon odrazu přímočaré šíření světla nezávislost chodu světelných paprsku ohyb vlnění.
obraz vytvořený rovinným zrcadlem je: závislý na předmětové ohniskové vzdálenosti zvětšený zdánlivý převrácený ve svislém směru nesouměrný s předmětem podle roviny zrcadla jeví se stranově převrácený.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests