Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONGenetika

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Genetika

Description:
je to jen do vazby genů, dál jsem na to neměla nervy

Author:
T.T.
(Other tests from this author)

Creation Date:
13/01/2016

Category:
Science

Number of questions: 147
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Jaký fenotyp vykazují potomci heterozygótů bez dominance? něco mezi dominantním (50 %) a recesivním (50 %) dominantní recesivní.
Kolik různých fenotypů vznikne v F2 trihybridního křížení při neúplné dominanci ve všech alelových párech?.
Jaký je fenotypový štěpný poměr při křížení dihybrida do F2 při neúplné dominanci?.
Co to znamená fenotypová variace?.
Jaké jsou fenotypy v B1 pro tři geny na jednom chromozomovém páru, když není uplná vazba.
Fenotypový štěpný poměr monohybrida v F2 při kodominanci.
Jedinec je trihybrid v genech AaBbDd, geny se nacházejí na stejném chromozomu, nejsou však ve vazbě úplné. Kolik fenotypových tříd budete očekávat v generaci B1? .
Napište fenotyp. poměr u potomků dvou monohybridů při neúplné dominanci.
Máme rostlinu, která má šest nezávisle kombinovaných genů. Bylo provedeno křížení (P1) RrDdccOoHhWw x (P2) RrddCcooHhww. Kolik typů gamet může tvořit jedinec P1.
Kolik typů gamet může tvořit tetrahybrid a s jakou četností?.
Jaké typy gamet a jaký poměr u AabbCcdd? 1 AbCd: 1Abcd: 1abCd: 1 abcd 1 AbCd: 2Abcd: 2abCd: 1 abcd 2 AbCd: 1Abcd: 1abCd: 2 abcd .
Jaké gamety a v jakém poměru tvoří jedinec Aa bb Cc DD? 1AbCD: 1AbcD: 1abCD: 1abcD 2AbCD: 1AbcD: 1abCD: 2abcD 1AbCD: 2AbcD: 2abCD: 1abcD .
Kolik gamet tvoří pentahybrid?.
Napsat, jaké gamety a v jakém poměru vznikají u tetraploida AAaa při pravidelném rozchodu bivalentů 1AA:4Aa:1aa 1AA:3Aa:1aa 1AA:2Aa:3aa.
Jaké gamety a v jakém poměru tvoří trihybrid 1ABC:1ABc:1AbC:1Abc:1aBC:1aBc:1abC:1abc 2ABC:1ABc:2AbC:1Abc:1aBC:2aBc:1abC:2abc 2ABC:2ABc:2AbC:2Abc:2aBC:2aBc:2abC:2abc.
Kolik druhů gamet může tvořit AaBbCcddHhRr.
Kolik různých typů gamet a s jakou četností může vytvořit pentahybrid, jestliže pro všechny geny platí volná kombinace? .
Jaký genotyp budou mít šlechtitelské novinky při křížení AAbb x aaBB AABB, aabb AAbb,AABB AAbb,aaBB AABB,AaBb.
Nejčastější genotyp v F2 generaci dihybridního křížení .
Kolik různých genotypů může být v potomstvu dihybrida? .
Kolik genotypů vznikne křížením AaBbCCdd s AABbccDd?.
Kolik je různých genotypů u genu s 3 různými alelami .
Kolik různých genotypů bude v F2 při křížení dvou jedinců: Aa Bb CC dd EE x AA BB Cc Dd ee .
Dihybridní genotyp pro Bb a Dd? .
Kolik genotypů celkem tvoří dihybrid? .
Kolik je různých genotypů u genu s 3 různými alelami?.
Kolik různých genotypů vznikne v potomstvu homozygotních rodičů? .
Napište analytické zpětné křížení k dihybridnímu kříženi při úplné dominanci v obou alelových párech - symboly pro geny si zvolte sami. (F1:....,B1:..... x.....) - dohromady bez mezer .
Napište analytické zpětné křížení k dihybridnímu křížení při úplné dominanci v obou alelových párech. (B1:.....x....) - bez mezer.
Napište zpětné analytické křížení trihybrida dominantního ve všech genecc (B1:....x.....)bez mezer .
V B1 se nejčastěji vyskytovali Abd a aBD. Zapište zlomkovým zápisem genotypy rodičů. .
Nakreslit reciproké křížení, jakékoli AAbb x aaBB, AABB x aabb a k němu je reciproké aabb x AABB AAbb x aaBB, aaBB x aabb a k němu je reciproké aabb x AABB AAbb x aaBB, AABB x aabb a k němu je reciproké aabb x aaBb.
Kolik šlechtitelských novinek může vzniknout v potomstvu trihybrida? .
Šlechtitelské novinky u křížení RRYY x rryy RRyy a rrYY RRYY a rrYY rryy a rrYY .
Jaký genotyp budou mít šlechtitelské novinky při křížení AAbb x aaBB AABB a aabb AaBb a aabb AABB a AaBb.
Pravděpodobnost u křížení dvou dihybridů s úplnou dominancí, že bude jejich potomek v jednom genu recesivní a v jednom dominantní (zapište zlomkem: .../....).
Fenylketonurie podmíněná alelou k, rodiče oba Kk, plánují 2 děti, jaká je pravděpodobnost, že 1. dítě bude zdravá holka - zlomkem.
Jaká je pravděpodobnost onemocnění autosomálně rec.chorobou, jestliže zdraví přenašeči se vyskytují v populaci s četností 1/20? - zlomkem.
Jaká je pravděpodobnost, že potomci z křížení AaBbCc x AaBbcc budou trihybridní? - zlomek.
Pravděpodobnost, že z křížení AaBbCc x AaBbCc vznikne trihybrid - zlomek.
Vypočítejte pravděpodobnost s jakou vznikne heterozygot při křížení AABBCcDDEe s AaBbccddEE? -zlomek.
Vypočti pravděpodobnost u potomstva, když je jeden z obou znaků dominantní - zlomek.
Jaká je pravděpodobnost, že křížením vznikne pentahybrid - desetinné číslo.
Pravděpodobnost, že z křížení AaBbCc x AaBbCc vznikne trihybrid - desetinné číslo.
Pravděpodobnost vzniku dominantního homozygota ve všech zúčastněných genech F2 trihybridního křížení? - zlomek.
Jaká je pravděpodobnost, že po kžížení AaBBCcDDEe x AabBCcDdEe vznikne AaBbCcDdEe - zlomek.
Pravděpodobnost u křížení dvou dihybridů s úplnou dominancí, že bude jejich potomek v jednom genu recesivní a v jednom dominantní - zlomek.
Co principielně vznikne segregací u monohybrida gamety s různými alelami určitého jednoho genu gamety s různými alelami více genů.
Co je výsledkem principu nezávislé kombinovatelnosi u dihybrida? gamety s různými kombinacemi alel určitých dvou genů gamety s různými kombinacemi alel určitého jednoho gamety s různými kombinacemi alel určitých tří genů .
Co vzniká na základě zákona o volné kombinovatelnosti při dihybridním křížení v F2? genotypy: 1:2:1:2:4:2:1:2:1 fenotypy: 9:3:3:1 genotypy: 9:3:3:1 fenotypy: 1:2:1:2:4:2:1:2:1.
Výsledkem nezávislé kombinace u dihybrida je vznik všech možných gamet se stejnou pravděpodobností všech možných gamet s různou pravděpodobností.
Při které fázi meiozy vznikly tyto genotypy: AAaa, AaaA, aAAa, AaAa? meióza 1 – AAaa meióza 2 – AaaA, aAAa, AaAa meióza 1 – AaaA, aAAa, AaAa meióza 2 – AAaa .
Co jsou spory? výtrusy, vznikají meiózou výtrusy, vznikají mitózou.
Produkty meiozy u Neurospora crassa se nazývají .
Buňka má 12 chromozomů kolik chromozomů bude mít v profázi 1. meiotického dělení .
Kolik chromozomů a chromatid se objevuje u diploidního jedince s n=10 v telofázi 1. meiotického dělení? oddělte čárkou, bez mezer.
Máme kukuřici s 10chromozomy. Kolik je chromozomů a chromatid v mitotické metafázi?.
Rostlina je diploid a má 10 různých párů chromozomů. Kolik chromozomů a kolik chromatid má v metafázi 2. meiotického dělení? oddělte čárkou, bez mezer .
Kolik je různých heterozygotů u genu s 10 různými alelami?.
Kolik různých homozygotů ve všech uvažovaných genech může vzniknout v potomstvu trihybrida? .
Kolik potomků homozygotů z křížení heterozygotů AaBb? .
Rodičovské páry, kteří mají potomky pouze AaBb AABBxaabb aaBBxAAbb AaBbxAaBb aabbxaabb.
S jakou četností se bude tvořit genotyp AaBbCcDd při křížení dvou tetrahybridů? - zlomek.
Je dominantní Ly nebo Ly+?.
Alela, která se fenotypově projeví jen v homozygotním stavu .
Jak se nazývá alela, která se fenotypově projevuje jak v homozygotním, tak v heterozygotním stavu? dominantní kodominantní recesivní.
Zapište dihybridní genotyp pro geny D/d a E/e.
Kolik chromozomů má haploidní rostlina Pisum sativum? .
Jaký je poměr jedinců z F2, kteří jsou dominantní pro 1. znak a recesivní pro 2. znak? zlomek.
Jak se nazývá potomek homozygotních rodičů, kteří se lišili ve třech alelových párech? .
Jakého potomka (měl to být asi nějaký polyploid) můžeme dostat křížením AADD x BB.
Jedinci XYY jsou fertilní. Jaké karyotypy a s jakou četností očekáváme v potomstvu po křížení XX x XYY 2XXY:2XY:XX:XYY 3XXY:2XY:XX:XYY 1XXY:1XY:1XX:1XYY.
Poměr jedinců z F2, kteří jsou dominantní - je jedno, jestli AA nebo Aa - pro 1 a recesivní pro 2. znak - zlomek.
Jak se nazývá výměna úseků nehomologických chromozomů? .
Matka má krevní skupinu B, dítě 0, jakou krevní skupinu NEmůže mít otec?.
Datum narození Johánka - bez mezer.
Místo narození Johánka.
Datum křtu Johánka - bez mezer.
Místo křtu Johánka.
Johánek byl člen řádu.
Roky, kdy Johánek prováděl pokusy s hrachem - bez mezer, oddělit pomlčkou.
Přednášky Johánka o pokusech - bez mezer, oddělit a .
Sborník Johánka.
Datum úmrtí Johánka - bze mezer.
Znovuobjevení Mendelovy práce CARL CORRENS ERICH VON TSCHERMAK HUGO DE VRIES JOHAN BRECK AUGUST MILEN.
Kdo použil v roce 1906 poprvé slovo genetika? Jen příjmení.
radiační mutageneze u ječmene - jen příjmení.
Kdo dokázal lokalizaci genů na chromozomy ? Jen příjmení.
Kdo roku 1877 objevil chromozomy? jen příjmení.
Objev struktury DNA - jen příjemení, podle abecedy, bez mezer.
Který rok byla přečtena sekvence celého lidského genomu.
3 choroby s jednoduchou autozomálně dominantní dědičností Huntingtonova choroba polydaktylie syndaktylie albinismus srpkovitá anémie cystická fibróza.
3 choroby s jednoduchou autozomálně recesivní dědičností albinismus srpkovitá anémie cystická fibróza Huntingtonova choroba syndaktylie polydaktylie.
Do kolikátého týdne těhotenství by se mělo provést genetické vyšetření, aby mohla být provedena interrupce? .
Jestliže se určitý genotyp fenotypově projeví u různých jedinců v rozdílném stupni, hovoříme o neúplné.
Pokud se znaky podmíněné stejnými geny projevují v různé intenzitě, mluvíme o různé.
Jestliže se určitý genotyp fenotypově projeví jen u některých jedinců, hovoříme o neúplné.
V rodokmenu se znak s autozomálně dominantní dědičností projevil u 80% jedinců. O jaký genetický jev se jedná.
Znak s autozomově dominatní dedičností se projevil u 8 lidí z 10 (kteří měli daný genotyp) jaká je penetrance genu ...%.
Jak se nazývá jev, kdy 1 gen podmiňuje více znaků? .
Jaký je fenotypový štěpný poměr v F2 při interakci dvou genů typu dominantní epistáze?.
Jaký je fenotypový štěpný poměr v F2 při interakci dvou genů typu recesivní epistáze?.
Jaký je fenotypový štěpný poměr v F2 při interakci dvou genů typu nekumulativní duplicity? .
Jaký je fenotypový poměr u inhibice?.
Jaký je štěpný fenotypový poměr v F2 u komplementarity? Napište jakých fenotypů se to týká. .
Jaký je štěpný fenotyp. poměr v F2 u kumulativní duplicity s dominancí?.
Jaký je štěpný fenotypový poměr v F2 u kumulativní duplicity bez dominance? .
Máme-li gen s recesivní letalitou dominantní alely, jaký dostaneme fenotypový a genotypový štěpný poměr po monohybridním křížení? .
Máme-li gen s recesivní letalitou dominantní alely, pak po monohohybridním křížení dostaneme v F2 fentotypový a genotypový poměr .
Co jsou to sporty? pupenové mutace vznikají např. na jabloni u somatických mutací .
Jaký typ indukovaných mutací zjistíme testem ClB u drozofily?.
Jaký genotyp má Tradescantia pro sledování mutagenity? musí být heterozygotní pro sledované znaky musí být homozygótní pro sledované znaky .
Jaký organismus se využívá v Amesově testu a jaký genotyp se při tom používá? Salmonella typhimurium která musí mít alelu his+ Salmonella typhimurium která nemusí mít alelu his+.
Jaké mutace se sledují Müllerovým testem u Arabidopsis? recesivní embryonálně letální chlorofylově defektní dominantní.
V cis-trans testu nám vznikly jedinci divokého typu. Co to znamená? .
Křížením a+b+ s ab vznikly ab+ ab+ a+b a+b. Jak se nazývá toto uspořádání? .
Které bodové mutace posouvají čtecí rámec? .
Mutace, která společně s jinou mutací vytvoří standardní fenotyp .
Napište chemický mutagen, který působí na báze .
Dávka ionizujícího záření, které člověk obdrží za rok ... mSv - bez mezer.
Jaká dávka záření v Gy je letální pro člověka u LD50 - bez mezer.
Jaká mutace je sprkovitá anémie bodová mutace substituce delece reverzní mutace.
Jak se nazývá specifické poškození krátkovlnným UV zářením?.
Jaké mutace testujeme pomocí Tradescantia?(.
Uveď příklad alkylační látky. EMS yperit cisplatina ENU.
Může se alela pohlavím ovládaná projevit u obou pohlaví ANO NE.
Může se alela pohlavím ovlivněná projevit u obou pohlaví ANO NE.
Mohou geny pohlavím ovládané exprimovat u samce i samice? exprimují pouze u jednoho pohlaví, i když jsou přítomny u obou ANO.
Které pohlaví je homogametní u typu drozofila? samčí samičí.
Které pohlaví je homogametní u typu abraxas samčí samičí.
Jak se jmenuje samec od včely a kolik má chromozomů? oddělit čárkou.
Samec protenor - zapiš s autozomy i gonozomy: udělat mezi A a X mezeru.
Kolik chromozomů má drozofila, jejíž pohavní index je 3X/3A ?.
Kolik chromozomů má drozofila, jejíž pohlavní index je 3X/3A? .
Kolik Barrových tělísek nalezneme v buňkách s Turnerovým syndromem?.
Kolik Barrových tělísek má člověk s Klinefelterovým syndromem .
Napište 3 příklady genů úplně vázaných na pohlaví hemofilie parciální barvoslepost nadměrné ochlupení uší.
Karyotyp Turnerova syndromu - bez mezer.
Karyotyp Klinefelterova syndromu - bez mezer.
Karyotyp Patautova syndromu 47, XX +13 47, XY + 13 48, XX +13 48, XY + 13.
Karyotyp člověka s Downovým syndromem XX, +21 XY, +21 XX, +22 XY, +22.
Dítě se narodilo s karyotypem 46,XX (del 5,p), jaký bude mít fenotyp? holka kluk syndrom cri du chat.
Která dědičná choroba má příznak "opičí rýha na dlani.
Jak se nazývá výměna úseků nehomologických chromozomů?.
Jaké pohlaví je u Drosophily, která má 3 sady autozomů a pohlavní chromozomy XXY?.
Který gen je zodpovědný za tvorbu mužských hormonů, nebo vede k vývoji mužského pohlaví? .
O jakou se jedná dědičnost, jestliže je gen umístěn na nehomologickém úseku na chromozomu Y? .
Report abuse Terms of use