Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONHistorie 5

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Historie 5

Description:
Historie od Habsburků po současnost

Author:
majurka
(Other tests from this author)

Creation Date:
17/06/2015

Category:
History

Number of questions: 60
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Roku 1526 nastoupil na český trůn ... Ferdinand I. Matyáš I. Rudolf I.
Bitva na Bílé hoře se udála v roce ... 1610 1620 1630.
Rudolf II. měl rád ... zbraně a bitvy právo a literaturu vědu a umění.
Jan Amos Komenský byl knězem ... Jednoty Svaté Jednoty Bratrské Jednoty Křesťanské.
Jan Amos Komenský je nazýván ... historik národů učitel národů obhájce národů.
Jan Amos Komenský zemřel v ... Nizozemí Polsku Švédsku.
Třicetiletá válka zachvátila Evropu v ......... století. 18. 17. 16.
Albrecht z Valdštejna byl významný český šlechtic a byl zavražděn v ... Plzni Děčíně Chebu.
Třicetiletá válka byla ukončena ............. mírem. Falckým Vestfálským Strasburským.
Během třicetileté války vpadla do Čech ........... vojska, vydrancovala města a ukořistila spoustu památek. Německá Ruská Švédská.
Britská královna, která vládla v 19. století se jmenovala ..... Viktorie Alžběta Charlotta.
Průmyslová revoluce začala v ... Rakousku Francii Británii.
Parní stroj setrojil .... Graham Bell James Watt Isaac Newton.
Nikola Tesla se zabýval .... elektřinou kapalinami rostlinami.
První koňská železnice v Rakousku-Uhersku vedla z Lince do ... Plzně Brna Českých Budějovic.
František Křižík byl průkopníkem zavádění ............. elektřiny telefonů rádia.
Firma Baťa vyráběla .......... klobouky boty šaty.
Firma Baťa sídlila ve městě .......... Ostrava Zlín Hradec Králové.
První automobil Präsident byl vyroben v .... Kopřivnici Mladé Boleslavi Kolíně.
Rakousko- Uherské vyrovnání se uskutečnilo v roce .... 1867 1877 1887.
Císařovna Sissi pocházela z .... Saska Bavorska Tyrolska.
Revolučním rokem nazýváme rok .... 1828 1838 1848.
František Palacký sepsal ............... český výkladový slovník dějiny národa českého pověsti a české báje.
První světová válka probíhala v letech .... 1911 - 1915 1914 - 1918 1917 - 1921.
Manželka prezidenta Masaryka byla .... Američanka Angličanka Australanka.
Tomáš Garrigue Masaryk se narodil v ... Kyjově Znojmě Hodoníně.
Druhá světová válka proběhla v letech .... 1939 - 1945 1940 - 1946 1941 - 1947.
Druhá světová válka začala napadením ............. německými vojsky. Československa Polska Rakouska.
Den vylodění spojenců v západní Evropě označujeme jako ..... Den A Den D Den Z.
Obec, kterou nacisté v roce 1942 vypálili, se nazývá ... Lidice Libice Litice.
USA svrhly atomovou bombu na město .... Jokohama Osaka Hirošima.
Atomová bomba svržená na město Nagasaki se jmenovala ..... Crazy man Big man Fat man.
Pearl Harbor byla americká základna na/v ........... Filipínách Havaji Indonésii.
Generál amerických sil v Tichomoří se jmenoval ...... Mac Connel Mac Gregor Mac Arthur.
Německému polnímu maršálovi Ervinu Rommelovi se přezdívalo ... kojot pouště liška pouště zmije pouště.
Které ruské město Němci neúspěšně obléhali v letech 1941 - 1944? Jekaterinburg Leningrad Čeljabinsk.
Jak se jmenovala loď, z které bolševici zahájili výstřelem revoluci v Rusku? Ankara Aurora Antila.
Bolševická revoluce v Rusku se nazývá .... Velká srpnová revoluce Velká červnová revoluce Velká říjnová revoluce.
V které bitvě se podařilo Rusům obklíčit a zajmout německou armádu vedenou maršálem Paulusem? u Stalingradu u Leningradu u Kaliningradu.
Který den je svátkem studentů ? 7. listopad 17. listopad 27. listopad.
Mezi Německem a Británií byla svedena velká ....... bitva. námořní tanková letecká.
Kdy převzali v Československu komunisté moc? 1947 1948 1949.
Revoluci v roce 1989 nazýváme ..... Květinová Tichá Sametová.
Jak se nazývá československá občanská iniciativa, která kritizovala „politickou a státní moc“ za nedodržování lidských a občanských práv? Charta 75 Charta 77 Charta 79.
Který z komunistických prezidentů byl československým generálem a aktivně bojoval v druhé světové válce? Zápotocký Svoboda Husák.
Kdy se narodily tzv. Husákovy děti? v šedesátých 20. st. v sedmdesátých 20. st. v osmdesátých 20. st.
Jak se jmenoval britský premiér, který se zasloužil o porážku nacistického Německa? Chamberlain Wellington Churchill.
Napoleon byl poražen v bitvě u ... Slavkova Lipska Waterloo.
Bitvu u Slavkova nazýváme bitvou .... dvou císařů tří císařů čtyř císařů.
Václav Havel psal ..... básně historické romány divadelní hry.
Marie Terezie vedla válku s ................. Braniborskem Pruskem Saskem.
Kdo vydal Toleranční patent? Marie Terezie Leopold II. Josef II.
Jak se jmenoval manžel Marie Terezie? František Lotrinský Evžen Savojský Karel Bourbonský.
Dcera Marie Terezie Marie Antoinetta se stala ...... královnou. španělskou britskou francouzskou.
Nejdéle vládnoucím panovníkem byl ............ Josef II. František I. František Josef I.
Následní trůnu František Ferdinand Ferdinand d´Este byl zabit atentátníkem v .... Bělehradu Záhřebu Sarajevu.
Národní divadlo bylo otevřeno podruhé (po požáru) v roce ... 1880 1883 1886.
Architektem Národního divadla byl .............. Josef Zítek Josef Bílek Josef Srpek.
První české divadlo v Praze se jmenovalo ... Barák Bouda Bunkr.
Česká hymna poprvé zazněla v divadelní hře .... L. Stroupežnického V. Tháma J. K. Tyla.
Report abuse Consent Terms of use