option
My Daypo

Huby+rastliny

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Huby+rastliny

Description:
Biologia LFUK

Author:
AVATAR

Creation Date:
05/01/2022

Category:
Science

Number of questions: 47
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
515. Zygomycéty sa rozmnožujú: Pučaním Len nepohlavne Pohlavne Pomocou kopulačných výbežkov Nepohlavne Len pohlavne Konjugáciou Trochofórami.
531. Čo sú endomycéty? Vnútorné orgány hub Výtrusy húb Najčastejšie jednobunkové huby Vlákna podhubia Huby rozmnožujúce sa pučaním Huby využívané v potravinárstve Huby vytvárajúce práve mycelium Pohlavné bunky rias.
535. Ktorá z vymenovanych húb je jedlá: muchotrávka cervenkastá hodvabnica vel'ka Čírovka Májová Plávka trávovozelená Pečiarka ovčia Hrib sosnový Hríb satanský Masliak obyčajný.
539. Medzi Endomycéty patrí: Kyjanička purpurová Kvasinka vínna Mazľavka pšenicová Pleseň hlavičkatá Sneť kukuričná Riasinkovec zemiakový Dráč obyčajný Prašná sneť ovsová.
550. Mykoríza je: Druh jednobunkového organizmu Výtrusnica vreckatých húb Symbióza hubovitých vlákien s koreňmi vyšších rastlín Parazitický spôsob života lišajníkov Všeobecne rozšírená u rastlín U rastlín zriedkavá Kožné ochorenie Endoparazit.
551. Zásobnou látkou húb je: Glykogén Olej Škrob Glykogén a olej Chitín Celulóza Mureín Lignín.
559. Kvasinka vínna: Rozkladá cukor na alkohol a kyslík Metabolizuje alkohol za vzniku oxidu uhličitého Rozkladá cukry za vzniku alkoholu a oxidu uhličitého Vyvoláva tzv. Alkoholové kvasenie Patrí medzi Ascomycéty Patrí medzi Endomycéty Patrí medzi Zygomycéty Patrí medzi Chytridiomycéty.
560. Huby patria medzi organizmy: Autogrofné Heterotrofné Prototrofné Mixotrofné Zložené z prokaryotických buniek Zložené z eukaryotických buniek Môžu vyvolávať ochorenia Ktoré žijú len v slanej vode.
562. Mykoríza je: symbióza húb s korenmi vyssich rastlín symbióza húb s baktériami symbióza sinic a rias symbióza húb s korenmi nizsich rastlín nasadenie parazita na cudzopasiacu hubu nasadenie cudzopasiacej huby na parazita druh lisajnika Druh symbiózy.
567. K smrteľne jedovatým hubám patria: Muchotrávka červenkastá Muchotrávka cisárska Muchotrávka zelená Pečiarka ovčia Muchotrávka končistá Muchotrávka tigrovaná Kozák brezový Hodvábnica veľká .
570. Tmavý rožkovitý útvar - námeľ: Vzniká činnosťou Kyjaničky purpurovej Vzniká činnosťou Penicillium Notatum Vzniká činnosťou Mazľavky pšenicovej Vzniká činnosťou Plesne hlavičkatej Obsahuje alkaloidy Obsahuje antibiotiká Používa sa pri výrobe liečiv Používa sa pri výrobe syrov .
571. Rod kvasinka patrí do triedy: Chytrídiomycéty Zygomycéty Endomycéty Vreckaté huby Bazídiové huby Ascomycetes Basidiomycetes Endomycetes.
575. Penicilium notatum patrí medzi: Bazidiové huby Endomycéty Vreckaté huby Nižšie rastliny Huby, ktoré sa využívajú pri výrobe antibiotík Huby, ktoré sa využívajú pri výrobe vína Huby, ktoré sa využívajú pri výrobe alkoholu Zygomycéty .
580. Bunka húb: Obsahuje vo svojej stene chitín Obsahuje plastidy Nikdy neobsahuje plastidy Je často súčasťou dlhých vlákien- hýfy Je často súčasťou dlhých vlákien- Cytoskelet Obsahuje vo svojej stene zvyčajne glykogén Obsahuje vo svojej stene zvyčajne Mureín Neobsahuje vodu.
583. Bunka húb z polysacharidov obsahuje: Sacharózu Chitín Celulózu Škrob Glukózu Glykogén Fruktózu Olej.
584. Ktoré látky sa nenachádzajú v hubách: Bielkoviny Nukleové kyseliny Chitín Olej Polysacharidy Glykogén Tuky Chlorofyl.
591. Ktoré bunkové organely obsahuje bunka húb: Vakuoly Glykogén Mitochondrie Golgiho systém Plastidy Endoplazmatické retikulum Bunkovú stenu Chloroplasty.
518. Podstatnú časť lišajníkov môže tvoriť symbióza: Siníc so zelenými riasami Húb so sinicami Húb s koreňmi vyšších rastlin Hub so zelenými riasami Hub s machorastami Siníc s hubami Zelených rias s hubami Zelených rias so sinicami.
537. O lišajníkoch sú správne tvrdenia: Sú priekopníkmi života na holých skalách Ich odumreté stielky tvoria základ humusu Vyskytujú sa najmä v trópoch Vyskytujú sa najmä v polárnych oblastiach Citlivo reagujú na čistotu ovzdušia Patria k významným predátorom Huba, ktorá je ich základom sa volá lichenizovaná huba Huba, ktorá je ich základom sa volá mykoríza.
431. Bunková stena rozsievok je prestúpená: Oxidom vápenatým Kremičitanom sodným Oxidom kremičitým Hydroxyapatitom Hydrogénuhličitanmi CO2 SiO2 H2O2.
514. K hnedej vývojovej vetve rias patrí: Chrisidiastrum Cosmarium Tribonema Trachelomonas Peridinium Dinobryon Pandorina Mirabilis Jalapa.
522. Spájavky patria medzi: Nižšie rastliny Zelené riasy Jadrové organizmy (eukaryota) Rastliny Huby Protobionta Conjugatophyceae Cormobionta.
527. Hnedé riasy majú chlorofyl: B A C A aj C A aj B B aj C D A aj D.
534. Podľa dvojice clorofylov možno riasy deliť na: "Červenú vyvojovú vetvu" s chlorofylmi a,d "Červenú vyvojovú vetvu" s chlorofvlmi a, c "hnedú vyvojovú vetvu" s chlorofylmi a, c "hnedú vyvojovú vetvu" s chlorofylmi a,d "zelenú vývojovú vetvu" s chlorofylmi a,b "zelenú vyvojovú vetvu" s chlorofylmi a,d "zelenú vyvojovú vetvu" s chlorofylmi a,c "hnedú vyvojovú vetvu" s chlorofylmi b,c.
566. K zelenej vývojovej vetve rias patrí: Pandorina Pleurichloris Peridinium Kaderavka Spirogira Staurastrum Červenoočko zelené Kryptomonáda.
582. Priraďte k vývojovému stupňu stielky typického predstaviteľa: Vláknový- drobnozrnko Rúrkovitý- drobnozrnko Kokálny- chlorela Pletivový- kaderavka Kokálny- chary Bičíkatý- chlamydomonáda Vláknitý- žabí vlas Vláknitý- kaderavka.
1438. Váľač gúľavý patrí do triedy: Oomycéty Vlastné zelené riasy Modré riasy Hnedé riasy Chlorophyceae Charophyceae Chary Spájavky.
40. Aké rastlinné pletivá rozlišujeme podľa zhrubnutia bunkovej steny: Mezenchým Parenchým Kolenchým Prozenchým Sklerenchým Chýmus Mezoglea Coelom.
178. Plazmoddzmy sú: Typ tkaniva Typ prvoka Typ spojenia rastlinných buniek Typ spojenia vírusových buniek Spojením plazmatických membrán susedných buniek Spojením membran chloroplastov susedných buniek Štruktúry, ktoré uľahčujú prechod látok medzi bunkami a prispievajú k mechanickej súdržnosti pletiva Štruktúry, ktoré stažujú prechod látok medzi bunkami a prispievajú k mechanickej súdržnosti pletiva.
519. Ktorá generácia prevláda v individuálnom vývine machorastov: Pohlavná Nepohlavná Gametofyt Neprevlada žiadna Sporofyt Saprofyt Seta Partenogenetická.
523. Oddeleniami vyšších rastlín sú: Sladičorasty Rhodophyta Ryniorasty Equisetophyta Prasličkorasty Magnóliorasty Spájavky Chaluhy.
526. Rizomoid Podzemná časť stonky ryniorastov Nadzemná časť stonky Vedľajšia časť stonky Rozvetvená časť stonky Časť ryniorastu, ktorá má funkciu koreňa Časť machorastu, ktorá má časť koreňa Podzemná časť stonky Podzemná časť stonky machorastov.
532. Rodozmena je: zmena autotrofnej generácie na heterotrofnú Zmena rodu na druh Striedanie sporofytu a gametofytu Úplná premena hmyzu Rovnakotvará u ryniorastov Rôznotvará u machorastov Rovnakotvará u machorastov Izomorfná u ryniorastov.
533. Sporofyt je: Nepohlavná generácia Pohlavná generácia Pohlavný orgán rastlinnej bunky Bakteriálna spóra Diploidná stopka s vytrusnicou Haploidný prvoklík Prítomný u machorastov Haploidná rastlinka u machorastov.
542. Kambium je: Stavebné pletivo rastlín delivé pletivo medzi drevnou a lykovou čast'ou cievneho zväzku stonky dvojklíčnolistových rastlín Jedna z vrstiev geosféry Typ živočíšneho tkaniva Pletivo, z ktorého vzniká druhotné lyko Pletivo, z ktorého vzniká druhotné drevo Pletivo, z ktorého vzniká prvotné drevo Pletivo, z ktorého vzniká prvotné lyko.
544. Krytosemenné rastliny sa rozšírili v: Mladších prvohorách Druhohorách Treťohorách Štvrtohorách Kenozoiku Mezozoiku Paleozoiku Stredoveku.
546. Do ktorého oddelenia zaraďujeme triedu pečeňovky: Machorasty Plavúne Bazídiové huby Prasličkorasty Bryophyta Rhyniophyta Magnóliorasty Sinice.
569. Čo je kutikula: Povrchová tenká blana protozoí Chemická zlúčenina Stavebná látka rastlín Vonkajšia vrstva pokožky niektorých rastlín Nepriepustná vrstva obsahujúca vosk a kutín Nepriepustná vrstva obsahujúca Chitín a lignín Vonkajšia vrstva pokožky niektorých húb Priepustná vrstva obsahujúca vosk a kutín.
576. Obdobie vegetačného pokoja označujeme ako: Durmancia Dormancia Domancia Donancia Domestifikácia Dominancia Defekácia Detekcia.
579. Vyššie rastliny: Sú prevažne autotrofné Druhotne môžu byt aj heterotrofné Majú vyvinutú sústavu vodivých pletív Vytvárajú mycélium Vyskytujú sa len na súši Majú dokonalú sústavu krycích pletív Dýchajú tracheidami Nikdy nemôžu byť heterotrofné.
581. Ktoré sú typické časti kvetu magnóliorastov: Kvetné čapíky Tyčinky Piestik alebo piestiky Kvetné vrecká Kvetné vankúšiky Kvetné lôžko Stvol Kvetné obaly.
585. Ktoré z uvedených sú oddeleniami vyšších rastlín: Polypodiophyta Machorasty Sladičorasty Ryniorasty Plavúňorasty Borovicoplasty Bryophyta Magnoliophyta.
586. Ktoré tvrdenie platí o machorastoch: Patria k nižším rastlinam Patria k vyšším rastlinám Sporofyt má prevahu nad gametofytom Chránia pôdu pred vyschnutím Pohlavná generácia má prevahu nad nepohlavnou Majú velky význam v prírode Zadržiavajú morskú vodu Odôvodňujú vodné toky.
587. Pre oddelenie borovicorastov sú typickými znakmi: Kolaterálne cievne zväzky medzi drevnou a lykovou čast'ou cievnych zväzkov je primárna kôra Vytvárajú meristémy Hlavný koreň sa vyvíja z korienka Gametofyt má prevahu nad sporofytom Telo je rozlíšené na nadzemnú a podzemnú časť Podzemné orgány sú primárne korene Podzemné orgány sú sekundárne korene .
588. Oddeleniami vyšších rastlín sú: Lycopodiophyta Polypodiophyta Bryophyta Rhyniophyta Chlorophyta Magnoliophyta Equisetophyta Pinophyta.
589. Telo ryniorastov tvorí: Rizoid Vodivé pletivo Pakorienok Pabyľka Stonka Palístok Fyloid Kauloid.
590. Ktoré rastliny zaraďujeme do triedy Bryatae: Dvojhrot chvostovitý Porastnica mnohotvará Ploník borievkový Skrutok vlahojavný Porastník Schreberov Rakytnik lesklý Bielomach sivý Lepinodendron.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests